Blog

ByIvan BREZIANSKY

AXURE RP 9 Pro

V tomto blogu vám chceme predstaviť Axure RP 9, vynikajúci spôsob plánovania, tvorby prototypov a ich odovzdávania vývojárom bez kódu.

Určite sú vám známe veľké úspešné firmy, ktoré Axure používajú pre zlepšenie spôsobu navrhovania svojich digitálnych produktov.

Prelomové riešenia začínajú definovaním problémov, či už vytvárate diagramy, aplikujete zákaznícky prístup, alebo wireframes. Axure RP 9 vám pomôže dokumentovať problémy a dostať všetkých na rovnakú vlnovú dĺžku.

Režim konektora – úprava obrázkov – flow shapes knižnica

Axure RP vám poskytne výkonné prototypy, vhodné pre každý projekt, používanie prototypu na testovanie dizajnu a jeho validáciu u ostatných. Rýchlym vytvorením funkčných prototypov, vám umožní promptne reagovať aj pri najzložitejších projektoch.

Dynamický obsah – podmienená logika – adaptívne pohľady

Nádherná zmes analýzy a dizajnu. Spojením premyslených riešení a pozorného dizajnu, vznikajú najlepšie skúsenosti. Práve Axure RP 9 kombinuje výkonné design tools, SVG import, Sketch, Figma a Adobe XD integrácie s prvotriednymi prototypmi, takže ohromiť zákazníka bude pre Vás veľmi jednoduché.

Budujte interakcie zo zdrojov – SVG import – efekty animácie

Dôkladné a ľahko pochopiteľné špecifikácie, umožňujú vývojárom vytvárať produkty, ktoré zodpovedajú dizajnom. Publikujte Axure RP na Axure Cloud a poskytnite tak kompletný obraz vrátane dokumentácie, prototypov a vizuálneho dizajnu s automatickým redlines a code export.

Kompletná dokumentácia – automatizované redlines – code export

Streamujte workflow  produktového dizajnu na Axure Cloud. Jednoducho zdieľajte prototypy a artboards z Adobe XD, Figma alebo Sketch a získajte spätnú väzbu. Sťahujte podklady, skontrolujte rozloženie alebo získajte CSS snippets. O všetkých zmenách a diskusiách budete informovaný prostredníctvom emailu, Slacku alebo Microsoft Teamsu.

V prípade záujmu nás kontaktujte.

ByIvan BREZIANSKY

ExaGrid overview 2. časť

V tejto druhej časti blogu o predstavení ExaGridu, sa budeme venovať ďalším dôležitým technickým informáciám.

Uchovávanie údajov

Preferovaným spôsobom ukladania údajov, je udržiavanie najnovších záloh v nededuplikovanej podobe na rýchle obnovenie, opätovné získanie, okamžité oživenie VM a rýchle kopírovanie mimo server.

Pretože zariadenie ExaGrid, umožňuje každému úplnému zálohovaniu uložiť najskôr Landing Zone, udržuje najnovšie zálohy v úplnej nededuplikovanej podobe na rýchle obnovenie, okamžité zotavenie virtuálneho počítača v priebehu niekoľkých sekúnd až minút a rýchle kopírovanie mimo server.

Tento prístup zabráni režijným nákladom súvisiacim s rehydratáciou údajov počas kritických obnov pretože viac ako 90% obnovy a 100% okamžitých zotavení VM a páskových kópií sa vykonáva z najnovšej zálohy. Vo výsledku sú časy obnovy, obnovy a kopírovania zo systému ExaGrid rádovo rýchlejšie ako riešenia, ktoré ukladajú iba deduplikované údaje.

Má ExaGrid metódu šifrovania údajov v úložisku? Ak je to tak, popíšte, ako sa implementuje.

Funkcie zabezpečenia údajov v produktovej rade ExaGrid, vrátane voliteľnej technológie, podnikovej triedy Self-Encrypting Drive (SED), poskytujú vysokú úroveň zabezpečenia údajov v úložisku a môžu pomôcť znížiť náklady na vyradenie jednotky IT v dátovom centre. Všetky údaje na diskovej jednotke sú šifrované automaticky bez toho, aby používatelia museli podniknúť akékoľvek kroky. Šifrovacie a autentifikačné kľúče nie sú nikdy prístupné vonkajším systémom, kde by mohli byť ukradnuté. Na rozdiel od metód šifrovania založených na softvéri majú jednotky SED zvyčajne lepšiu priepustnosť, najmä počas rozsiahlych operácií čítania. Pre modely EX7000 a vyššie je k dispozícii voliteľné šifrovanie údajov.

Škálovateľnosť

Aké zdroje sa pridávajú, keď časom pribúdajú zálohované údaje?

Systém ExaGrid sa dá ľahko škálovať, aby sa prispôsobil rastu dát. Vďaka výpočtovému softvéru spoločnosti ExaGrid je systém vysoko škálovateľný. Po pripojení k switchu je možné kombinovať a porovnávať zariadenia ľubovoľnej veľkosti alebo veku v jednom systéme s kapacitami až do 2PB úplného zálohovania plus uchovania a rýchlosti príjmu až 432TB za hodinu. Vo virtuálnom prostredí sa zálohovaciemu serveru javia ako jeden systém a vyvažovanie záťaže všetkých údajov medzi servermi je automatické.

Všetky zariadenia ExaGrid neobsahujú iba disk, ale aj výkon procesora, pamäť a šírku prenosového pásma. Ak je potrebné systém rozšíriť, k existujúcemu systému sa jednoducho pripoja ďalšie zariadenia. Tento typ konfigurácie umožňuje systému udržiavať všetky aspekty výkonu tak, ako rastie množstvo dát, pričom zákazníci platia za to, čo potrebujú, keď to potrebujú. Tento model s priebežným rastom umožňuje až 32 jednotiek v jednom systéme so škálovaním, ktorý umožňuje úplné zálohovanie až 2 petabajtov v jednom systéme. Všetky zariadenia a systémy sú riadené jedným používateľským rozhraním. Na jednom serveri je možné nasadiť viac systémov, čo umožňuje úplné zálohovanie až do petabajtov.

Žiadne rozširovanie záložných časových okien, kvôli rastu dát.

Pridaním serverov si ExaGrid udržuje trvale rýchly výkon zálohovania a okno zálohovania pevnej dĺžky so zvyšujúcim sa objemom dát.

Bezproblémová škálovateľnosť bez Forklift Upgrades.

Prístup spoločnosti ExaGrid k škálovaniu sa vyhýba Forklift Upgrades, pridaním modulárnej kapacity s plnými servermi k existujúcemu systému s až 32 zariadeniami v jednom systéme so škálovaním.

Inteligentné hyperkonvergované úložisko spoločnosti ExaGrid pre radu záložných produktov pozostáva z deviatich modelov zariadení. Každé zariadenie je dimenzované na úplné zálohovanie a dlhodobé uchovanie. Akékoľvek zariadenie ExaGrid je možné kombinovať a porovnávať v rovnakom systéme škálovania s akýmkoľvek iným zariadením veľkosti alebo veku, čo zákazníkom umožňuje kúpiť si to, čo potrebujú.

Networking

Podporuje ExaGrid 10GbE?

ExaGrid podporuje tri typy pripojenia: 10GbE: SFP + Optical, SFP + Twinnax a 10GBaseT. Systémy ExaGrid EX3000 a vyššie predovšetkým podporujú možnosť pridania dvojportovej karty 10GbE do systému. Okrem toho je možné 40GbE QSFP + zakúpiť ako voliteľnú položku.

Reporting

Je možné riešenie spravovať pomocou prehľadávačov ako Chrome, Internet Explorer a Firefox?

 Systém ExaGrid je možné spravovať pomocou popredných aplikácií, ako sú Chrome, Internet Explorer a Firefox.

Podporuje ExaGrid SNMP?

Systém ExaGrid je možné nakonfigurovať tak, aby odosielal alerty o udalostiach v systéme ExaGrid prostredníctvom SNMP V1. Pomocník online obsahuje podrobné pokyny, ako nastaviť alerty SNMP. Ak plánujete použiť aplikáciu na správu SNMP, ako je napríklad Hewlett-Packard’s OpenView, môžu si používatelia stiahnuť ExaGrid Management Information Base (MIB) priamo z jej používateľského rozhrania.

Podporuje ExaGrid Windows Active Directory?

ExaGrid podporuje Microsoft Windows Active Directory tým, že:

  • pripája zariadenie ExaGrid do jednej domény Active Directory;
  • poveruje domény Active Directory na riadenie prístupu;
  • prihlasuje / autentifikuje pomocou prihlasovacích údajov AD v užívateľskom rozhraní ExaGrid;
  • spravuje riadenie zdieľaného prístupu pre CIFS alebo Veeam Data Mover Access pomocou poverení AD.

Je možné nakonfigurovať alerty na odosielanie prostredníctvom protokolu SMTP?

Systém ExaGrid je možné nakonfigurovať tak, aby automaticky odosielal používateľom v organizácii e-mail, keď systém ExaGrid vygeneruje udalosť. Systém ExaGrid možno nakonfigurovať aj na odosielanie denných správ o stave. Správa o stave pozostáva zo súhrnu systému Landing Zone, deduplikácie retenčného priestoru a voliteľne podrobných informácií o úlohe zálohovania. Denná správa o stave môže byť zaslaná v konkrétnu hodinu dňa niekoľkým jednotlivcom v organizácii a môže byť zaslaná v HTML alebo textovom formáte.

Systém ExaGrid má navyše funkciu „Call home“. Monitor stavu umožňuje konfigurovať systém ExaGrid tak, aby odosielal informácie o systéme späť do podpory ExaGrid. Správy sú špecifické pre lokalitu ExaGrid. Zákazníci s viacerými stránkami ExaGrid môžu nastaviť sledovanie stavu pre každú zo svojich stránok ExaGrid. Podpora ExaGrid automaticky spustí nástroje porovnania správy. Potenciálne problémy je možné identifikovať ešte predtým, ako sa stanú problémom. Správy môžu byť zasielané do ExaGrid prostredníctvom FTP alebo e-mailu. Správy a informácie je možné exportovať aj vo formáte XML.

Zastaranie technológie

Koľko modelov produktov ExaGrid zastaralo za posledných 10 rokov?

Spoločnosť ExaGrid môže prestať predávať konkrétny model, ale ExaGrid nebude zastaralý. ExaGrid pokračuje v podpore modelu počas celej jeho životnosti so štandardnými nákladmi na údržbu a podporu.

Redundancia systému

Uveďte podrobnosti o redundancii systému.

Na ochranu pred dvoma súčasnými zlyhaniami disku sa používa RAID6 plus hot spare, aby sa zabezpečilo, že záložné údaje sú vždy k dispozícii na obnovenie. Táto metóda redundancie ochrany údajov poskytuje:

– Prevádzku systému, a to aj pri súčasnom zlyhaní diskovej jednotky.

– Schopnosť automaticky znovu zostaviť súbor RAID na vloženú náhradnú jednotku, ak dôjde k poruche jednotky.

– Jednotky vymeniteľné za chodu; ak jednotka zlyhá, systém stále beží; jednotku kedykoľvek vymeňte.

S cieľom zabezpečiť integritu údajov sú všetky kópie a verzie údajov v systéme ExaGrid neustále kontrolované pomocou technológie kontrolného súčtu MD5. Keď sú dáta prvýkrát chránené, vypočíta sa kontrolný súčet a uloží sa spolu s chránenými údajmi.

Offline replikácia druhého servera na zotavenie po katastrofe

Podporuje ExaGrid replikáciu na miesto zotavenia po katastrofe mimo pracoviska?

ExaGrid podporuje tri modely pre stránky obnovy po katastrofe:

Jednosmerná replikácia mimo pracoviska na zotavenie po katastrofe. V tomto prípade použitia môže byť celý systém mimo pracoviska nakonfigurovaný pre úložisko, čo umožňuje použitie systému polovičnej veľkosti mimo pracoviska. ExaGrid je v tomto prípade použitia asymetrický, zatiaľ čo všetky ostatné riešenia sú symetrické.

Cross-ochrana. V tomto prípade použitia sa údaje zálohujú v systémoch mimo pracoviska aj v nich a vzájomne sa replikujú, takže každá z nich sa stane pre druhú lokalitou obnovy po katastrofe.

Viaceré lokality dátových centier. ExaGrid môže podporovať až 16 lokalít v jednej hviezdicovej topológii s 15 lúčmi do hubu. Plné systémy alebo jednotlivé zdieľania je možné vzájomne replikovať, takže weby dátových centier môžu navzájom slúžiť ako lokality na zotavenie po katastrofe.

ExaGrid tiež podporuje replikáciu do systému ExaGrid mimo pracoviska v druhom dátovom centre na zotavenie po katastrofe alebo replikáciu na virtuálny stroj ExaGrid (VM) vo verejnom cloude, ako sú cloudové výpočtové platformy Amazon AWS alebo Microsoft Azure.

Zálohovanie údajov na zariadenie ExaGrid na primárnom serveri dramaticky znižuje množstvo diskového priestoru potrebného na uloženie týchto údajov kvôli jeho vysoko výkonnej schopnosti deduplikácie údajov. V prostredí ExaGrid s viacerými lokalitami zasiela lokálny systém ExaGrid iba deduplikované údaje – záložné dátové bajty, ktoré sa medzi jednotlivými zálohami menia – cez sieť (WAN) do zariadenia ExaGrid mimo pracoviska. Externé zariadenie ExaGrid je pripravené na obnovu dát a rýchle zotavenie v prípade katastrofy alebo iného primárneho výpadku lokality.

Prečítajte si naše ďalšie blogy o ExaGrid:

1. časť blogu ExGrid overview.

Ako ExaGrid chráni vaše dáta pri napadnutí ransomvérom…

 

ByIvan BREZIANSKY

VMworld 2020 online

Je to váš prvý VMworld, alebo sa mu už venujete roky?  Tento 2-dňový event je pre všetkých! Zaregistrujte sa a dozviete sa množstvo zaujímavých informácií, aby ste mohli vyťažiť z VMworld viac.

Čaká na vás bohatý program:

  • viac ako 900 sessions,
  • VMware a sponzorské demo zones,
  • VMwere interaktívne simulácie.

VMworld Online Around The Globe sa koná 30. septembra – 1. októbra 2020 vždy od 10.00

Zaregistrujte sa.

Prezrite si celý program.

ByIvan BREZIANSKY

IDERA whitepaper: Skreslené dáta

Stiahnite si najnovší whitepaper, ktorý sa venuje problematike skreslených dát. Je veľmi náročné predísť skresleniu dát, máme však dobrú správu –  existuje niekoľko trikov.

Jedným z riešení je upraviť údaje, ktoré máte v softvéri, alebo hľadať hardvérové riešenia. V tomto dokumente vám Joe Celko predstaví rôzne triky ako zistiť, či máte v databáze skreslené dáta a ako s nimi pracovať. Je potrebné myslieť nato, že ich aplikácia sa môže od prípadu k prípadu líšiť.

Obsahom dokumentu sú diskusie o popisných štatistikách, o skreslení databáz, o tom ako môžu byť údaje v neplatnej škále. Dokument popisuje ako s údajmi zachádzať, ako ich upraviť, ako zmeniť škálu alebo ako fyzicky rozdeliť disk.

Stiahnite si PDF

ByIvan BREZIANSKY

ElasticON Global virtual conference

Dávame do pozornosti ďalší zaujímavý webinár zdarma – ElasticON Global – virtual user conference, v ktorom sa spolu s developermi a thought lídrami z celého sveta naučíte, ako podporovať inovácie, nachádzať spoľahlivé riešenia a transformovať obchodné operácie pomocou riešení Elastic a Elastic Stack.

  • Získajte nové zručnosti. Na technických workshopoch sa naučíte, ako prevádzkovať Elastic Stack a zdokonalíte svoje zručnosti v oblasti vyhľadávania, zjednocovania metrík a údajov APM.
  • Objavte osvedčené postupy. Vypočujte si expertov z Elastic a popredných svetových organizácií, ktorí rozširujú Elastic deployments. Spoznajte tajomstvo úspechu pri riešení kritických situácií.
  • Inovujte. Zistite, aké sú možnosti inovácie vo vyhľadávaní, vývoji a zabezpečení. Dozviete sa, ako lídri používajú Elastic na zvýšenie spokojnosti zákazníkov, lepšie MTTR, a zníženie bezpečnostného rizika.

Webinár ElasticON Global, virtual user conference sa koná 13-15 októbra 2020

Zaregistrujte sa.