Blog

ByIvan BREZIANSKY

Elastic Stack 7.8 je tu!

Ďalšia verzia Elastic je na svete vo verzii 7,8 a predstavuje množstvo vylepšení v rámci našich hlavných riešení:

· Elastic Stack – výkonnejšie dashboardy s novými schopnosťami rozbalenia
· Elastic Enterprise Search – autentifikácia založená na SAML a autorizácia na úrovni dokumentov v Workplace Search
· Elastic Observability – podpora zhromažďovania všetkých metrík z operačného balíka Google Cloud
· Elastic Security– nové integrácie Jira

ByIvan BREZIANSKY

Získajte bezplatnú kontrolu oprávnení v AD pomocou Správcu prístupových práv (ARM)

Správca prístupových práv (ARM) vizualizuje situáciu autorizácie vo vašej spoločnosti a vidí, kto má prístup k danému zdroju. V centrálnom zobrazení môžete vidieť členstvo v skupinách Active Directory® a pridelené prístupové práva.

 

ByMichaela Makušová

JetBrains FAQ

Aký je váš licenčný model?

 • náš licenčný model, umožňuje našim zákazníkom, nakupovať mesačné a alebo ročné predplatné, pre jeden alebo viacero produktov súčasne,
 • predplatné vám umožní nepretržitý prístup k najnovším aktualizáciám,
 • ak ste uhradili predplatné na minimálne 365 dní nepretržite, vaša licencia sa mení na trvalú licenciu, t.j. prístup k licencii vám zostáva aj po ukončení predplatného, avšak neumožňuje vám prístup k aktualizáciám produktu.

Čo je to Continuity Discount (vernostná zľava)?

 • je to špeciálna zľava, ktorou chceme odmeniť súčasných zákazníkov za ich vernosť,
 • je dostupná pre všetkých našich IDE a NET predplatiteľov.

Vernostná zľava – ročné platby:

 1. rok – plná cena ročného predplatného
 2. rok výročia – 20% zľava z novej ceny ročného predplatného
 3. rok výročia – 40% zľava z novej ceny ročného predplatného

Vernostná zľava – mesačné platby:

Pri mesačnom predplatnom poskytujeme zľavu až po 12-tich po sebe nasledujúcich neprerušených platbách, pričom výška zľavy, je percentuálne rovnaká, ako pri ročnom predplatnom:

 1. až 12. mesiac mesačnej platby – nová cena predplatného
 2. až 24. mesiac mesačnej platby – 20% zľava z novej ceny mesačného predplatného
 3. mesiac a viac – 40% zľava z novej ceny mesačného predplatného

Continuity discount sa viaže vždy na konkrétu licenciu:

Continuity discount, nie je možné kombinovať v rámci rôznych licencií, to však neplatí pri upgrade licencie na vyššiu edíciu.

PRÍKLAD:

Ak máte napríklad zakúpenú licenciu WebStorm na 2 roky nepretržite, bude vám poskytnutá v treťom roku zľava 40% na danú licenciu,  avšak, ak si ešte prikúpite licenciu ReSharper, zľavu nie je možnú preniesť na licenciu ReSharper. Tu sa zľava začne počítať odo dňa jej nákupu.

Čo je JetBrains Toolbox?

Toolbox obsahuje všetky JetBrains vývojárske nástroje, ktoré sú k dispozícií s mesačným alebo ročným predplatným. V JetBrains Toolboxe sú aktuálne k dispozícii nasledujúce produkty Toolbox predplatného:

 • IntelliJ IDEA Ultimate
 • ReSharper
 • ReSharper Ultimate
 • ReSharper C++
 • Rider
 • AppCode
 • CLion
 • DataGrip
 • GoLand
 • PhpStorm
 • PyCharm
 • RubyMine
 • WebStorm
ByIvan BREZIANSKY

SolarWinds- Získajte kontrolu stavu služby Active Directory

Problémy s replikáciou služby Active Directory môžu byť zložité, pretože existuje toľko potenciálnych hlavných príčin:

 • Problémy s autentifikáciou
 • Problémy so sieťou
 • Problémy s DNS
 • Replikačné fronty sú príliš veľké
 • Pomalé dotazy na databázu
 • Atď…

Skontrolujte stav AD u komponentov, ako napríklad:

 • Distribuovaná služba súborového systému
 • Služba servera DNS
 • Služba replikácie súborov
 • LDAP relácia klienta

Stiahnuť trail verziu monitoringu