Blog

ByIvan BREZIANSKY

JetBrains FAQ

Aký je váš licenčný model?

 • náš licenčný model, umožňuje našim zákazníkom, nakupovať mesačné a alebo ročné predplatné, pre jeden alebo viacero produktov súčasne,
 • predplatné vám umožní nepretržitý prístup k najnovším aktualizáciám,
 • ak ste uhradili predplatné na minimálne 365 dní nepretržite, vaša licencia sa mení na trvalú licenciu, t.j. prístup k licencii vám zostáva aj po ukončení predplatného, avšak neumožňuje vám prístup k aktualizáciám produktu.

Čo je to Continuity Discount (vernostná zľava)?

 • je to špeciálna zľava, ktorou chceme odmeniť súčasných zákazníkov za ich vernosť,
 • je dostupná pre všetkých našich IDE a NET predplatiteľov.

Vernostná zľava – ročné platby:

 1. rok – plná cena ročného predplatného
 2. rok výročia – 20% zľava z novej ceny ročného predplatného
 3. rok výročia – 40% zľava z novej ceny ročného predplatného

Vernostná zľava – mesačné platby:

Pri mesačnom predplatnom poskytujeme zľavu až po 12-tich po sebe nasledujúcich neprerušených platbách, pričom výška zľavy, je percentuálne rovnaká, ako pri ročnom predplatnom:

 1. až 12. mesiac mesačnej platby – nová cena predplatného
 2. až 24. mesiac mesačnej platby – 20% zľava z novej ceny mesačného predplatného
 3. mesiac a viac – 40% zľava z novej ceny mesačného predplatného

Continuity discount sa viaže vždy na konkrétu licenciu:

Continuity discount, nie je možné kombinovať v rámci rôznych licencií, to však neplatí pri upgrade licencie na vyššiu edíciu.

PRÍKLAD:

Ak máte napríklad zakúpenú licenciu WebStorm na 2 roky nepretržite, bude vám poskytnutá v treťom roku zľava 40% na danú licenciu,  avšak, ak si ešte prikúpite licenciu ReSharper, zľavu nie je možnú preniesť na licenciu ReSharper. Tu sa zľava začne počítať odo dňa jej nákupu.

Čo je JetBrains Toolbox?

Toolbox obsahuje všetky JetBrains vývojárske nástroje, ktoré sú k dispozícií s mesačným alebo ročným predplatným. V JetBrains Toolboxe sú aktuálne k dispozícii nasledujúce produkty Toolbox predplatného:

 • IntelliJ IDEA Ultimate
 • ReSharper
 • ReSharper Ultimate
 • ReSharper C++
 • Rider
 • AppCode
 • CLion
 • DataGrip
 • GoLand
 • PhpStorm
 • PyCharm
 • RubyMine
 • WebStorm
ByIvan BREZIANSKY

SolarWinds- Získajte kontrolu stavu služby Active Directory

Problémy s replikáciou služby Active Directory môžu byť zložité, pretože existuje toľko potenciálnych hlavných príčin:

 • Problémy s autentifikáciou
 • Problémy so sieťou
 • Problémy s DNS
 • Replikačné fronty sú príliš veľké
 • Pomalé dotazy na databázu
 • Atď…

Skontrolujte stav AD u komponentov, ako napríklad:

 • Distribuovaná služba súborového systému
 • Služba servera DNS
 • Služba replikácie súborov
 • LDAP relácia klienta

Stiahnuť trail verziu monitoringu

ByIvan BREZIANSKY

JetBrains IDE nástroje Rider a ReSharper

Vedeli ste o nových zmenách v predaji licencií, ktoré JetBrains od augusta chystá?

Dôležité je spomenúť, že ponuka týchto vývojárskych nástrojov, bude obmedzená už len na licencie ReSharper Rider, ktoré ostávajú v ponuke za nezmenené ceny. Produkty ReSharper Ultimate a ReSharper C++ už v ponuke ako samostatné licencie nenájdete. Aktuálny predplatitelia ReSharper Ultimate a ReSharper C++ bubú naďalej využívať svoje licencie, akurát už pod názvom ReSharper.

Pozitívna zmena nastáva v predaji licencii Rider a ReSharper ako balík dvoch licencií s názvom dotUltimate, ktorého predplatné bude od augusta 2020 výhodnejšie, ako kedykoľvek predtým ?

Pre rýchly prehľad, vám poskytujeme tabuľku zmien, s platnosťou od 4.augusta 2020:

Rider využíva už viac ako 2 milióny vývojárov po celom svete, staňte sa jedným z nich ?

Pre tých z vás, čo sa s IDE nástrojom Rider ešte nestretli, prikladáme užitočné video, v ktorom zistíte, s čím všetkým vám táto cross platforma, založená na princípoch produktov IntelliJ a ReSharper môže byť nápomocná. Sledujte video What can Rider do for me.

 

 

ByIvan BREZIANSKY

Easy Project – projektový softvér

Každá spoločnosť chce efektívne a účelovo riadiť svoju podnikateľskú činnosť. Cieľom je maximalizácia zisku, optimalizácia nákladov a času.

Projektový manažment je definovaný ako aplikácia vedomostí, skúseností, nástrojov a techník, s cieľom uspokojiť potreby prijímateľa. Z tohto dôvodu je riadenie projektových činností veľmi dôležité.

Easy Project je softvérový produkt, ktorý vám zabezpečí aplikovanie projektového manažmentu do praxe.

Len správne naimplementovaný „ušitý“ produkt na mieru pre konkrétne potreby vašej spoločnosti, vám môže správne a spoľahlivo slúžiť.

Easy Project používa všetky bežne dostupné postupy, využívané v Project Management (WBS, Gantt, SCRUM, Kaban a ďalších) a to za veľmi priaznivých finančných podmienok.

Začnite šetriť a majte prehľad o tom,  ako sa využívajú vaše zdroje a peniaze.

Easy Project je flexibilný a pracuje na cloud platforme,  ako aj vo vašom serveri. Dovoliť si ho môže takmer každý – od malej firmičky až po korporátne riešenie.

Z pohľadu funkčností, spĺňa požiadavky, i veľmi náročných zákazníkov –  viď referencie a zároveň je jednoduchý na používanie, aby s ním vedeli pracovať i ľudia, ktorí sa musia vo svojej práci venovať aj iným činnostiam a povinnostiam.

Po vzájomnej konzultácií, implementujeme/pretavíme  všetky vaše požiadavky týkajúce sa projektových činností do softvéru, inak povedané, nastavíme vám šablónu/šablóny pre konkrétny projekt/projekty, či sa už jedná o výrobnú činnosť, stavebnú činnosť, vývoj software, plánovanie výrobných kapacít, alebo rôzne iné činnosti, ktoré potrebujete koordinovať a mať o nich prehľad.

Nastavíme oprávnenia a role pre jednotlivých členov projektu. Zobrazíme len potrebné a nevyhnutné položky tak, aby sme používateľovi čo najviac zjednodušili jeho prácu – zobrazíme mu napríklad len vykazovanie.

Vďaka Easy Project softvéru, získate prehľad o:

 • všetkých projektoch vo vašej spoločnosti,
 • o stave, v ktorom sa vaše projekty nachádzajú,
 • zistíte  vyťaženosť vašich zamestnancov,
 • projekty dokážete rozdeliť na viacero úloh, ktorých plnenie jednoducho kontrolujte,
 • získate tak veľmi prehľadný a efektívny nástroj na plánovanie vášho času a financií.

V hlavnej ponuke domovskej stránky, nájdete okrem ponuky projektov, úloh dokumentov aj kontakty  (zákazníkov, subdodávateľov…) či finančné výkazy projektov, vďaka ktorým získate obraz o finančných príjmoch, nákladoch či ziskovosti projektu, ak je to potrebné, prípadne implementujeme niektorý z viacerých modulov, ktoré sú na výber.

Nastavením a uvedením softvéru do používania samozrejme naša práca nekončí.

 • Zaškolíme váš personál, ktorý bude so softvérom pracovať.
 • Poskytujeme všetky druhy konzultácii v prípade potreby.

Pre lepšie vizuálne predstavenie softvéru, si pozrite video s prehľadom nových funkcií, prípadne si prečítajte viac v ponuke našich softvérových služieb.

ByIvan BREZIANSKY

Máte problém s preťažením I/O?

Bezplatný nástroj SolarWinds® Storage Performance Monitor vám môže pomôcť monitorovať IOPS a priechodnosť vašich úložných zariadení od viacerých výrobcov a pomôcť tak určiť oblasti, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť.

Pomocou tohto bezplatného nástroja môžete zobraziť metriky kľúčového úložného priestoru, určiť kritické prahové hodnoty na upozornenie a nastaviť vlastné intervaly výziev a zisťovania.