História spoločnosti

So spoločnosťou A-BASE pôsobíme na slovenskom a zahraničnom trhu od roku 2015 a to predovšetkým v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, zdravotníctva, médií, vývoja, ale aj v iných oblastiach. Našimi klientmi boli a sú prevažne stredne veľké spoločnosti, no spolupracovali sme aj s menšími či väčšími na rôznych zaujímavých projektoch – od tých malých, až po tie veľké, infraštruktúrne.

Od úplného začiatku kladieme dôraz na koncepčné riešenia v požadovanej kvalite, ktoré majú spoločnosti priniesť pevné základy, správne smerovanie a zákazníkovi kvalitné služby, nové technológie a optimalizáciu jeho nákladov a neefektívnych riešení.

Naše Portfólio služieb sa neustále rozrastá a stáva sa tak komplexnejším a atraktívnejším pre zákazníka. Okrem poskytovania profesionálnych riešení, ktoré zahŕňajú správu a riadenie ICT v rámci outsourcingu, návrh úplnej novej alebo optimalizovanie už existujúcej IT infraštruktúry, poskytovanie odborných IT konzultácií a komplexných IT služieb na najvyššej úrovni, vám ponúkame široké portfólio softvérových produktov, ktoré zahŕňajú poradenstvo, nákup a správu licencií.

Hlavným poslaním a víziou spoločnosti je jej rozvoj a dosahovanie maximálnej spokojnosti zákazníkov, ktorá vychádza predovšetkým z dohodnutých záväzkov, kvalitných služieb, inovatívnych riešení, optimalizácií a nových investícií do ICT, ktoré prinášajú firme vyššiu bezpečnosť, finančnú úspornosť a efektívnosť.