Politika spoločnosti

Našou hlavnou víziou a poslaním je napĺňanie stanovených dlhodobých cieľov, ktoré sú zamerané predovšetkým na poskytovanie prác a služieb v čo najvyššej kvalite s dôrazom na spokojnosť zákazníkov.

Politika spoločnosti A-BASE vychádza z nasledujúcich krokov:

  • Poskytujeme vysoko špecializované odborné poradenstvo a systémovo-koncepčné riešenia v oblasti dodávky a konsolidácie IT infraštruktúry
  • Integráciu systémov a funkčný IT ekosystém počas celého životného cyklu IT technológii
  • Vysokú dostupnosť služieb, ako aj funkčnosť, bezpečnosť a integritu IS, ktoré vnímame ako kľúčové
  • Neustále dbáme na zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie našich zamestnancov
  • Záleží nám na tom aby investície, našich zákazníkov, vkladané do inovácií ICT, mali zmysel a prinášali tak efektívnejšie a bezpečnejšie fungovanie spoločnosti

Vedenie spoločnosti má záujem na tom, aby všetky vykonávané činnosti boli striktne dodržiavané v súlade s vyššie uvedenými bodmi a očakáva od všetkých zamestnancov a spolupracovníkov ich maximálnu podporu pri zaisťovaní úloh vyplývajúcich z týchto zásad.