História spoločnosti

IT spoločnosť A-BASE, s.r.o. bola založená v roku 2015. Jej zakladateľom je Boris Adamec, ktorý využil svoje vyše 20 ročné skúsenosti z pôsobenia na rôznych pozíciách, ako IT špecialista, IT manažér, IT projektový manažér, Infraštruktúrny architekt, IT procurement, IT obchodník, krízový manažér v oblasti IT a zužitkoval ich v rôznych projektoch na Slovensku, ako i v zahraničí, od tých malých, až po tie veľké, infraštruktúrne. Primárne šlo o oblasti bankovníctva, poisťovníctva, médií, vývoja, ako i v iných oblastiach akým je napríklad stavebníctvo. Spoločnosti dal pevné základy, myšlienku a udal smer, ktorý sa doposiaľ ukazuje ako správny. Od jej samotného vzniku bol kladený dôraz na koncepčné riešenia.

Portfólio služieb sa neustále rozrastá a stáva sa tak komplexnejším a atraktívnejším pre zákazníka. Kľúčovým zameraním sa stali poskytované služby a profesionálne riešenia, ktoré zahŕňajú správu a riadenie ICT v rámci outsourcingu, návrh optimalizovaných IT infraštruktúr, bezpečné zálohovanie, mobilnú kanceláriu, IT audit, bezpečnosť ICT, komplexný návrh hardvéru pre IT infraštruktúru, poskytovanie odborných IT konzultácií a komplexných IT služieb na najvyššej úrovni.

Hlavným poslaním a víziou spoločnosti je dosahovanie maximálnej spokojnosti zákazníkov, ktorá vychádza predovšetkým z dohodnutých záväzkov, kvalitných služieb, inovatívnych riešení, optimalizácií a nových investícií do ICT, ktoré prinášajú firme vyššiu bezpečnosť, úspornosť a efektívnosť.

S príchodom GDPR sme sa začali sústrediť na jej technickú a technologickú časť a jej aplikovanie do praxe.