Politika spoločnosti

Našou hlavnou víziou a poslaním je napĺňanie stanovených dlhodobých cieľov, ktoré sú zamerané predovšetkým na poskytovanie prác a služieb v čo najvyššej kvalite s dôrazom na spokojnosť zákazníkov.

 

Politika spoločnosti A-BASE, s.r.o. vychádza z nasledujúcich krokov:

  • Poskytujeme vysoko špecializované odborné poradenstvo a systémovo-koncepčné riešenia v oblasti dodávky a konsolidácie IT infraštruktúry,
  • Integráciu systémov a funkčný IT ekosystém počas celého životného cyklu IT technológii,
  • Vysokú dostupnosť služieb, ako aj funkčnosť, bezpečnosť a integritu IS, ktoré vnímame ako kľúčové,
  • Neustále dbáme na zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie našich zamestnancov,
  • Záleží nám na tom aby investície, našich zákazníkov, vkladané do inovácií ICT, mali zmysel a prinášali tak efektívnejšie a bezpečnejšie fungovanie spoločnosti,
  • Ochrana osobných údajov (GDPR).

 

Vedenie spoločnosti má záujem aby všetky vykonávané činnosti boli striktne dodržiavané v súlade s vyššie uvedenými bodmi a očakáva od všetkých zamestnancov a spolupracovníkov ich maximálnu podporu pri zaisťovaní úloh vyplývajúcich z týchto zásad.