Safetica

Každá spoločnosť disponuje určitými citlivými dátami tzn. confidential resp. strictly confidential, ktoré v prípade úniku môžu spôsobiť nemalé finančné straty, posilnenie alebo vznik konkurencie, poškodenie jej dobrého mena alebo iné väčšie či menšie škody.

 

Viete, ktoré dáta sa radia medzi tie citlivé?

 • Osobné údaje vašich zamestnancov,
 • Rôzne interné alebo externé zmluvy,
 • Strategické plány spoločnosti,
 • Databáza zákazníkov alebo iných subjektov,
 • Vaše know-how,
 • Interné projekty/vývoj,
 • Rôzna interná/externá komunikácia a iné.

 

Existuje veľké množstvo spôsobov, ktoré citlivé firemné dáta môžu dostať za múry vašej spoločnosť a to práve do rúk už spomínanej konkurencie alebo iných nepovolaných subjektov.

 

Nie vždy sa musí jednať o vedomé alebo inak cielené úniky dát. Medzi tie nevedomé spôsoby môžeme radiť:

 • zle adresovaný (poslaný) mail s citlivými dátami,
 • zabudnuté/odcudzené médium – usb disk/kľúč, CD/DVD/Blu-ray disk a pod.

 

Medzi vedomé resp. cielené vynášanie citlivých dát, ktoré zamestnanci robia, či už kvôli nespokojnosti so zamestnávateľom alebo na podnet konkurencie alebo iných subjektov, môžeme radiť:

 • Emailová komunikácia – prílohy, webový mail alebo email klient,
 • Cloudové úložisko – Google Disk, Dropbox, OneDrive, Amazon Cloud Drive a monoho ďalších,
 • Hardvérové zariadenia – usb disk/kľúč,  pamäťové karty, tablety, mobilné zariadenia, notebooky a iné.,
 • Internetové služby – web (prehliadače, sociálne siete…), FTP, P2P, torrenty, chat, video hovor a pod.,
 • Prenosné média – CD/DVD/Blu-ray disk, printové zariadenia a pod.,
 • Clipboard – Drag & Drop alebo klasické copy/paste (Ctrl + c/Ctrl + v), vytváranie screenshotov (photo, video, zvuk) a pod.

 

Poznáte to “Pravidlá boli vytvorené na to, aby sa porušovali” a preto samotné navrhnutie a spísanie interných bezpečnostných pravidiel určite nestačí.

 

ČO SAFETICA RIEŠI?

Safetica vám pomôže odhaliť problémy vo fungovaní vašej spoločnosti. Rýchlo získate ucelený prehľad o všetkých aktivitách vo vnútri firmy. Vďaka tomu budete môcť riadiť svoju spoločnosť informovane a lepšie.

Pomocou riešenia Safetica skontrolujete, kto s citlivými dátami prichádza do styku, a nastavíte, čo konkrétni užívatelia a oddelenia môžu s dátami robiť. Vykonáte interný bezpečnostný audit a v prípade externej kontroly budete mať k dispozícii detailné záznamy operácií zo súbormi.

 

Po zavedení Safetica získate:

 • Pravidelné súhrnné správy,
 • Detailné záznamy operácií zo súbormi pre účely auditu,
 • Prehlad o aktivitách na počítačoch, sieťach aj zariadeniach,
 • Podozrivé aktivity sú logované,
 • Informácie o činnostiach nesúvisiacich s pracovnou náplňou – kompletné informácie o tom, kolko času strávia zamestnanci na webe, sociálnych sieťach či v pracovných programoch,
 • Citlivé dokumenty sú monitorované a chránené pred únikmi,
 • Zamestnanci sú informovaní o tom čo je povolené s kľúčovými súbormi,
 • Bezpečnostné pravidlá sú jasne stanovené,
 • Šetrenie prevádzkových a personálnych nákladov,
 • Vyhľadávanie citlivých dát na základe obsahu či metadat súborov,
 • Riadenie prístupu k aplikáciám či webovým stránkam,
 • Zablokovanie e-mailovej prílohy s citlivými dokumentami,
 • Obmedzenie copy&paste, tlače alebo printscreen-u,
 • Šifrovanie diskov počítačov chrániace dáta pri strate alebo odcudzení,
 • Tichý, informačný alebo blokujúci režim,
 • Kompletná kontrola všetkých pripojovaných zariadení,
 • Obmedzenie neschválených zariadení,
 • Správa celé firmy z jedného miesta s prehľadnou webovou konzolou pre správu,
 • Správa a bezpečnostný prehľad mobilov a tabletov a ich vzdialená lokalizácia, zamknutie a vymazanie,
 • Vzdialené nastavenie firemných účtov,
 • Upozornenie na bezpečnostné incidenty v reálnom čase emailom,
 • Sledovanie aktivít v Office 365,
 • Súhrn aktivít na aplikáciách a webe,
 • Sledovanie sieťovej prevádzky, e-mailov a tlače,
 • Prehľad chovania zamestnancov,
 • Okamžité varovanie e-mailom,
 • Rýchle nasadenie rádovo v hodinách,
 • Integrácia s ActiveDirectory a SIEM,
 • Bezpečnostné pravidla pre firmu/oddelenia/zamestnancov,
 • Export prehladu do PDF nebo XLS

Safetica Blog

Radi sa s vami podelíme o naše vedomosti, skúsenosti či novinky. V našich odborných článkoch nájdete všetky dôležité informácie, ktoré vám pomôžu sa zorientovať v spleti množstva informácií.
Prejsť na články