Realizované projekty

Oracle DB - zvýšenie dostupnosti a zníženie nákladov na licencie

Pôvodný stav:

  • Na dosiahnutie vysokej dostupnosti spoločnosť využívala Oracle Enterprise, čo bola finančne vysoko náročná záležitosť,
  • Aplikačne neboli využívané žiadne Oracle Enterprise funkcionality,
  • Systém bol čiastočne prevádzkovaný na platforme Microsoft a Oracle RAC.

Riešenie:

  • Na dosiahnutie vysokej dostupnosti bol využitý Veritas Storage Foundation HA,Veritas InfoScale High Avaibility,
  • Ktorý zabezpečil v cluster vysokú dostupnosť Oracle DB. A Lenovo Storwize.

Výhody:

  • Licenčné poplatky za Oracle klesli rádovo desaťnásobne nižšie, tak nadobúdacie ako i poplatky za ročnú podporu,
  • Veritas umožnil efektívnejší a promptnejší spôsob zálohovania a v prípade potreby i obnovy dát,
  • Znížila sa komplexnosť a zložitosť infraštruktúry čím poklesli výdavky na Oracle podporu.

Záver:

Pre zákazníka táto zmena priniesla nemalé finančné úspory, vysokú dostupnosť, zlepšenie možností obnovy v prípade zlyhania.

Prepojenie DC a centrály spoločnosti
Optimalizácia IT infraštruktúry malej a strednej firmy