Realizované projekty

Oracle DB - zvýšenie dostupnosti a zníženie nákladov na licencie

Pôvodný stav:

 • Na dosiahnutie vysokej dostupnosti spoločnosť využívala Oracle Enterprise, čo bola finančne vysoko náročná záležitosť,
 • Aplikačne neboli využívané žiadne Oracle Enterprise funkcionality,
 • Systém bol čiastočne prevádzkovaný na platforme Microsoft a Oracle RAC.

Riešenie:

 • Na dosiahnutie vysokej dostupnosti bol využitý Veritas Storage Foundation HA,Veritas InfoScale High Avaibility,
 • Ktorý zabezpečil v cluster vysokú dostupnosť Oracle DB. A Lenovo Storwize.

Výhody:

 • Licenčné poplatky za Oracle klesli rádovo desaťnásobne nižšie, tak nadobúdacie ako i poplatky za ročnú podporu,
 • Veritas umožnil efektívnejší a promptnejší spôsob zálohovania a v prípade potreby i obnovy dát,
 • Znížila sa komplexnosť a zložitosť infraštruktúry čím poklesli výdavky na Oracle podporu.

Záver:

Pre zákazníka táto zmena priniesla nemalé finančné úspory, vysokú dostupnosť, zlepšenie možností obnovy v prípade zlyhania.

Prepojenie DC a centrály spoločnosti

Pôvodný stav:

 • Spoločnosť disponuje 40 pracovnými stanicami a množstvom iného vybavenia, ako sú tlačiarne, scanery a podobne,
 • Je závislá na automatizovanom zbere a spracovaní dát,
 • Dostupnosť a bezpečnosť centrálnych IT systémov je pre spoločnosť kľúčová,
 • Preto sa spoločnosť rozhodla presunúť všetky svoje systémy do dátového centra.

Riešenie:

 • Na prepoj oboch lokalít sme využil Dark fibre prepoj od providera, ktorý prepojil obe lokality na úrovni optického prepojenia,
 • Prenájom Dark fibre prepoja je dnes ekonomicky výhodná záležitosť, pretože sa jedná o spoľahlivé, lacné a rýchlostne neobmedzujúce riešenie,
 • Cena Dark fibre pri vyšších rýchlostiach je zanedbateľná oproti klasickému dedikovanému pripojeniu do internetu,
 • Aby efekt z prepojenia pomocou Dark fibre bol akcelerovaný využili sme technológiu BiDi a Long Wave SFP+, ktorá umožní využiť jeden optický kábel pre komunikáciu obidvoma smermi t.j. nie je potrebné prenajať si štandardný pár tvoriaci jeden optický okruh, čím sme mesačné prevádzkové náklady znížili o 50%,
 • FortiSwitche, ktoré boli použité, ako zariadenia tvoriace chrbticu LAN sú prepojené 10Gb prepojom.

Výhody:

 • Spoľahlivý prepoj lokalít na vzdialenosť vyše 6km, 10Gb prepoj, ktorý je dátovo neobmedzený, náklady na prepoj sme znížili o 50%

Záver:

Po presune vybavenia do DC, používatelia nepocítili subjektívne žiadnu zmenu, dokonca sa im práca s IS zdá byť hladšia a plynulejšia, ako v minulosti.

Optimalizácia IT infraštruktúry malej a strednej firmy

Pôvodný stav:

 • Spoločnosť disponuje 20 pracovnými stanicami na dvoch lokalitách.
 • Správa používateľov a siete je plne decentralizová, nemenžovaná.
 • Firma pracuje s veľkými objemami dát, spracovanie údajov je pomalé a nespoľahlivé.
 • Spracovávané dáta sú pre spoločnosť kritické.
 • Data nie sú riadne zálohované a verzované.
 • Časť dát sa nachádzala v Microsoft Office 365.

Riešenie:

 • Pre úložisko a správu používateľov bol použitý Windows Server 2016 so službami Active
 • Ako server platforma bol použitý server DELL s väčším počtom SAS diskov
 • Directory pre správu používateľov
 • DHCP, DNS, WINS pre sieťové protokoly
 • Pre verzovanie a organizáciu dát bola využitá technológia Microsoft VSS spolu s Microsoft File Server Resource Manager
 • Pre správu zálohovania bol nasedený Acronis Backup Server spolu s antiransomware ochranou
 • Na správu, adresárov, tlačiarní a nastavení bola využitá Group policy
 • Pre patch management bol využitý Microsoft WSUS
 • Na správu Eset antivírus klientov bola nasadená ESET ERA console
 • Na bezpečné pripojenie – VPN pre klientov i site bol použitý FortiGate firewall od spoločnosti Fortinet.
 • Pre technológiu SSO prepajajúcu lokálnu infraštruktúru a Office 365 bol použitý komponent AD Connect od Microsoft

Výhody:

 • Infraštruktúra funguje na úplne inej kvalitatívnej úrovni.
 • Infraštruktúru je možné monitorovať a flexibilnejšie spravovať.

Záver:

Odstránené boli všetky hlavné nedostatky od funkčnosti, rýchlosti, spoľahlivosti a SSO zabezpečuje jednotnú správu používateľov tak voči cloud ako i voči lokálnej infraštruktúre.

Množstvo ďalších projektov

V prípade záujmu ich s vami radi preberieme.