BEZPEČNOSŤ firemných dát

Bezpečnosť firemných dát

Kybernetické útoky sú dnes už bohužiaľ neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Je úplne jedno či ste malá rodinná firma, stredne veľká spoločnosť alebo nadnárodná korporácia. Kybernetické útoky v poslednej dobe naberajú na sile - sú sofistikovanejšie, presvedčivejšie a ich výsledok má pre firmu veľakrát devastačné následky. Preto by ste mali svoje firemné dáta dostatočne chrániť počas celej doby ich životnosti - od vytvorenia, cez spracovanie až po plánované zničenie/skartáciu, a to účinnými prostriedkami, pretože len tak môžete predísť veľkým stratám, či už finančným, vášho know-how alebo iných dôležitých dát.

 

Medzi najčastejšie kybernetické útoky patria:

Ako vám vieme pomôcť?

Základné bezpečnostné atribúty, ktorými sa riadime, sú pre nás predovšetkým: DÔVERNOSŤ (confidentiality), INTEGRITA (integrity), DOSTUPNOSŤ (availability), AUTENTICITA (authenticity) a NEPOPIERATEĽNOSŤ (non-repudiation).

DÔVERNOSŤ (confidentiality)

"Dôvernosť je istota, že informácia je dostupná len ľudom, ktorí sú autorizovaní pre prístup k nej."

Zrealizujeme audit pre zmapovanie súčasného stavu. Na základe výsledkov auditu, vám vypracujeme súbor opatrení pre zníženie rizík. Nastavenia práv v doméne, firewallová a VPN politika na rozličných platformách (Fortinet, CheckPoint), asistencia v nasadení multifaktorovej autentifikácie, až po bezpečnosť pracovných staníc a mobilov (endpoint security) s integrovaným antivírom, antimalware a ďalšími pokročilými funkciami.

INTEGRITA (integrity)

"Integrita je dôveryhodnosť informácie v zmysle prevencie neschválených zmien."

Vypracujeme návrh bezpečnostnej politiky, aby každý zamestnanec vedel, čo môže, čo nesmie, čo musí, a za čo je zodpovedný. Rovnako ako administratívnu časť, zabezpečíme realizáciu technického prevedenia.

DOSTUPNOSŤ (availability)

"Dostupnosť je zaručenie schopnosti informačných a komunikačných technológií dodať vyžiadanú informáciu autorizovaním užívateľom."

Zrozumiteľne vysvetlíme, čo s čím súvisí, kde sú slabé miesta, čo sa môže stať, a čo vieme spraviť. Od zálohovania dokumentov, cez implementáciu sieťovej infraštruktúry s vysokou dostupnosťou (HA switche/routre, firewall clustre), až po nasadenie cloudových riešení tam, kde budú mať pre Vašu firmu zmysel.

AUTENTICITA (authenticity)

"Autenticita je pojem označujúci pravosť informácie v zmysle, že sa nelíši od originálu, nebola sfalšovaná, ani inak zmenená bez adekvátnej autorizácie."

Vysvetlíme a nasadíme digitálne podpisy pre e-mail a dokumenty, zabezpečíme zálohovanie verzií dokumentov.

NEPOPIERATEĽNOSŤ (non-repudiation)

"Nepopierateľnosť je zabezpečenie, aby účastník komunikácie nemohol poprieť zaslanie, prijatie, alebo iné spracovanie informácie."

Podľa požiadaviek nasadíme zber a zálohovanie logov z mailových, súborových a iných serverov a ich koreláciu.

 

ODBORNÉ KONZULTÁCIE

Konzultácie s ľuďmi z praxe na akékoľvek ďalšie témy z oblasti bezpečnosti, asistencie pri objasňovaní prienikov a incidentov, analýza ich príčin a návrhy opatrení, aby sa incident už neopakoval.

Blog o Bezpečnosti

Radi sa s vami podelíme o naše vedomosti, skúsenosti či novinky. V našich odborných článkoch nájdete všetky dôležité informácie, ktoré vám pomôžu sa zorientovať v spleti množstva informácií.
Prejsť na články