BEZPEČNOSŤ firemných dát

Kybernetické útoky sú dnes už bohužiaľ neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Je úplne jedno či ste malá rodinná firma, stredne veľká spoločnosť alebo nadnárodná korporácia. Kybernetické útoky v poslednej dobe naberajú na sile - sú sofistikovanejšie, presvedčivejšie a ich výsledok má pre firmu veľakrát devastačné následky. Preto by ste mali svoje firemné dáta dostatočne chrániť počas celej doby ich životnosti - od vytvorenia, cez spracovanie až po plánované zničenie/skartáciu, a to účinnými prostriedkami, pretože len tak môžete predísť veľkým stratám, či už finančným, vášho know-how alebo iných dôležitých dát.

Medzi najčastejšie kybernetické útoky patria:

Ako vám vieme pomôcť?

Základné bezpečnostné atribúty, ktorými sa riadime, sú pre nás predovšetkým: DÔVERNOSŤ (confidentiality), INTEGRITA (integrity), DOSTUPNOSŤ (availability), AUTENTICITA (authenticity) a NEPOPIERATEĽNOSŤ (non-repudiation).

DÔVERNOSŤ (confidentiality)

"Dôvernosť je istota, že informácia je dostupná len ľudom, ktorí sú autorizovaní pre prístup k nej."

Zrealizujeme audit pre zmapovanie súčasného stavu. Na základe výsledkov auditu, vám vypracujeme súbor opatrení pre zníženie rizík. Nastavenia práv v doméne, firewallová a VPN politika na rozličných platformách (Fortinet, CheckPoint), asistencia v nasadení multifaktorovej autentifikácie, až po bezpečnosť pracovných staníc a mobilov (endpoint security) s integrovaným antivírom, antimalware a ďalšími pokročilými funkciami.

INTEGRITA (integrity)

"Integrita je dôveryhodnosť informácie v zmysle prevencie neschválených zmien."

Vypracujeme návrh bezpečnostnej politiky, aby každý zamestnanec vedel, čo môže, čo nesmie, čo musí, a za čo je zodpovedný. Rovnako ako administratívnu časť, zabezpečíme realizáciu technického prevedenia.

DOSTUPNOSŤ (availability)

"Dostupnosť je zaručenie schopnosti informačných a komunikačných technológií dodať vyžiadanú informáciu autorizovaním užívateľom."

Zrozumiteľne vysvetlíme, čo s čím súvisí, kde sú slabé miesta, čo sa môže stať, a čo vieme spraviť. Od zálohovania dokumentov, cez implementáciu sieťovej infraštruktúry s vysokou dostupnosťou (HA switche/routre, firewall clustre), až po nasadenie cloudových riešení tam, kde budú mať pre Vašu firmu zmysel.

AUTENTICITA (authenticity)

"Autenticita je pojem označujúci pravosť informácie v zmysle, že sa nelíši od originálu, nebola sfalšovaná, ani inak zmenená bez adekvátnej autorizácie."

Vysvetlíme a nasadíme digitálne podpisy pre e-mail a dokumenty, zabezpečíme zálohovanie verzií dokumentov.

NEPOPIERATEĽNOSŤ (non-repudiation)

"Nepopierateľnosť je zabezpečenie, aby účastník komunikácie nemohol poprieť zaslanie, prijatie, alebo iné spracovanie informácie."

Podľa požiadaviek nasadíme zber a zálohovanie logov z mailových, súborových a iných serverov a ich koreláciu.

 

ODBORNÉ KONZULTÁCIE

Konzultácie s ľuďmi z praxe na akékoľvek ďalšie témy z oblasti bezpečnosti, asistencie pri objasňovaní prienikov a incidentov, analýza ich príčin a návrhy opatrení, aby sa incident už neopakoval.

Blog o Bezpečnosti

Radi sa s vami podelíme o naše vedomosti, skúsenosti či novinky. V našich odborných článkoch nájdete všetky dôležité informácie, ktoré vám pomôžu sa zorientovať v spleti množstva informácií.
Prejsť na články