Jednorázový IT AUDIT

Bezplatný IT AUDIT

IT audit je niečo ako prevencia resp. vyšetrenie u doktora. Môže Vám pomôcť odhaliť dosiaľ nezistené hrozby, skryté problémy, neefektívne riešenia či vysoké náklady.

Security audit

Ako prvý od nás dostane komplexný výstup, ktorý bude obsahovať správu o stave bezpečnosti IT infraštruktúry vo vašej spoločnosti. Bude sa to týkať predovšetkým serverov, firewall-ov, LAN a WIFI routerov a ďalších využívaných periférií vrátane vnútropodnikových procesov.

Hardvérový audit

Pri hardvérovom audite môžete očakávať komplexnú analýzu všetkých serverov, ktorými disponujete. Jej obsahom bude predovšetkým správa o ich výkonnosti, vhodnej kombinácie použitých riešení a morálnej zastaranosti.

Softvérový audit

Do tretice získate podrobný prehľad o nainštalovanom a používanom softvéri, jeho licenčnom pokrytí - typ licencií, exspirácia a pod. Výstup bude obsahovať menovite zoznam softvéru, jeho (ne)legálnosť a samozrejme vhodné odporúčania.

Naša spoločnosť vám ponúka bezplatnú IT analýzu, ktorá prebehne v niekoľkých krokoch:

1.krok - Dohodnutie stretnutia

Dohodneme si s vami stretnutie, na ktorom si upresníme vaše predstavy a potreby, a preberieme ďalšie potrebné kroky. Stretnutie môže prebehnúť priamo vo vašej spoločnosti, u nás v kancelárii alebo na nejakom chutnom obede.

2.krok - Analýza súčasného stavu
3.krok - Výstup o aktuálnom stave
4.krok - Návrh optimalizácie
5.krok - Vykonanie optimalizácie
6.krok – Pravidelný IT audit ako BONUS