Boddy shopping

Máte nedostatok kvalifikovaných IT odborníkov?

V posledných rokoch sa už môžete bežne stretnúť s pojmom "Boddy shopping". Ide o prenájom kvalifikovanej pracovnej sily. Firmy si prenajímajú špecialistov, ktorí im vedia pokryť chýbajúce ľudské zdroje alebo posilniť už existujúce tímy pracujúce na rôznych interných alebo externých projektoch.

V športe, napr. vo futbale, sa zvykne hovoriť, že "ak chete posilniť klub zahraničným hráčom, ten musí byť aspoň dvakrát toľko lepší, ako domáci hráč, inak to nemá zmysel."

A tak je to aj pri "boddy shopper-och". Ide o úzko profilovaných špecialistov, ktorí sú vysoko kvalifikovaní vďaka rôznym certifikačným skúškam, neustálemu vzdelávaniu, ale aj ich skúsenostiam v danej problematike. Máte tak istotu, že neplatíte za "mačku vo vreci", ako tomu veľakrát býva pri nábore nových zamestnancov, ktorí sú mnohokrát drahši a menej efektívni.

Aké sú výhody a benefity Body shoppingu?

Transparentnosť nákladov

Ešte pred podpisom zmluvy o prenájme "boddy shoppera", poznáte jeho hodnotu resp. cenu. Tá sa určuje na báze hodinovej, dennej, týždennej, mesačnej alebo jednorázovej odmeny, ktorá vychádza z konkrétnej činnosti.

Prefesionalita a odbornosť
Definovaný rozsah poskytovanej služby
Dostupnosť služby
Zákonné povinnosti
Flexibilita prenájmu
Kontrolný mechanizmus
Šetrenie nákladov
Administratíva

Akú pridanú hodnotu vám to prinesie?

Skúsenosti

Naše skúsenosti vychádzajú z množstva menších, ale aj väčších projektov, ktoré boli, a sú lokáneho, ale aj medzinárodného charakteru. Vieme vám ponúknuť rôzne zaujímavé riešenia.

Ľudské zdroje
Špecifické požiadavky