JetBrains

JETBRAINS PRODUKTY

Spoločnosť JetBrains ponúka softvér určený pre programátorov a projektových manažérov. V jej portfóliu nájdete širokú ponuku vývojových prostredí pre programovacie jazyky, ako C/C++, C#, DSL, F#, Go, Groovy, Java, JavaScript/TypeScript , Kotlin (beží nad Java Virtual Machine (JVM)), Objective-C, PHP, Python, Ruby, Rust, Scala, SQL, Swift a VB.NET.

Prečo JetBrains od nás?

A-BASE, ako jediný autorizovaný reseller pre Slovensko a Českú republiku, vie vašej spoločnosti ponúknuť mnoho nadštandardných výhod, ktoré vám v značnej miere ušetria financie, čas, zefektívnia logistiku a komunikáciu, a celý objednávací proces sa stane prehľadnejším a jednoduchším.

AUTOMATICKÉ NOTIFIKÁCIE

Pokiaľ máte u nás evidované licencie, budete dostávať automaticky generované notifikácie o ich blížiacej sa exspirácii s možnosťou predĺženia na ďalšie obdobie.

ZJEDNOTENIE VŠETKÝCH LICENCIÍ

Pokiaľ máte zakúpené licencie s rôznou exspiráciou, vieme zjednotiť ich splatnosť resp. obnovu k jednému dátumu tzv. "Co-Term"

SPRÁVA VŠETKÝCH LICENCIÍ

Možnosť správy vašich licencii (prideľovanie a odoberanie) BEZ nutnej komunikácie s výrobcom, tzn. komunikujete len priamo s nami.

POHODLNÉ OBJEDNÁVANIE LICENCIÍ

BEZ registrácie, BEZ platobných brán a PayPall účtu a BEZ zdĺhavých procedúr.

RÝCHLA A EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA

CEZ online web chat, telefón alebo email v slovenskom alebo anglickom jazyku.

FAKTÚRY V ELEKTRONICKEJ FORME

Faktúry sú vystavené v elektronickej alebo papierovej forme v slovenskom jazyku, slovenským platiteľom DPH.

JetBrains produkty

HUB

HUB

HUB

Spravujte používateľov v rámci inštalácií Upsource, YouTrack a TeamCity. Použite centralizovaný dashboard pre rýchly prehľad s relevantnými informáciami. Vykonávajte admin podporu pre skupiny a povolenia, a spravujte licencie medzi Upsource a YouTrack.
YOUTRACK

YOUTRACK

YOUTRACK

Nástroj na riadenie projektov, ktorý možno prispôsobiť vašim procesom. Sledujte projekty a úlohy, používajte agilné nástenky, plánujte sprinty a releases, udržiavajte knowledge bas, vytvárajte pracovné postupy, ktoré sledujú vaše obchodné procesy atď.
TEAMCITY

TEAMCITY

TEAMCITY

Univerzálne riešenie CI/CD, ktoré umožňuje maximálnu flexibilitu pre všetky druhy pracovných postupov a vývoja. Výkonná nepretržitá integrácia pre tímy zamerané na DevOps. Pre cloudové natívne tímy a profíkov, ktorí potrebujú mať všetko pod kontrolou.
SPACE

SPACE

SPACE

Riešenie typu všetko v jednom pre softvérové tímy. Všetko na jednom mieste. Rozptyľovanie minimalizované. Sada nástrojov pre vzdialený vývoj. Rozšíriteľné a prispôsobiteľné. Jednoduché spustenie. Natívna integrácia s IDE. Scales s vašou firmou. Úsporné riešenie.

RESHARPER

RESHARPER

Rozšírenie Visual Studio pre vývojárov .NET. Analyzujte kvalitu kódu. Odstráňte chyby a neduhy kódu. Bezpečne zmeňte zdrojový kód. Okamžite prechádzajte celým riešením. Užite si pomocníkov na úpravu kódu. Súlad so štandardmi kódovania.
INTELLIJ IDEA

INTELLIJ IDEA

INTELLIJ IDEA

Každý aspekt IntelliJ IDEA bol navrhnutý tak, aby maximalizoval produktivitu vývojárov. Inteligentná pomoc pri kódovaní a ergonomický dizajn spolu robia vývoj nielen produktívnym, ale aj zábavným.
DATALORE

DATALORE

DATALORE

Výkonné prostredie pre notebooky Jupyter. Využite inteligentnú pomoc pri kódovaní pre Python, SQL, R a Scala v notebookoch Jupyter, spúšťajte kód na výkonných CPU a GPU, spolupracujte so svojím tímom a jednoducho zdieľajte výsledky.
MPS

MPS

MPS

Vytvorte si vlastný jazyk špecifický pre doménu. Sada jazykov na analýzu údajov pre biomedicínskych vedcov s minimálnymi výpočtovými schopnosťami. Jazyky špecifické pre doménu na diagnostiku, vzdelávanie a liečbu duševného zdravia atď.
KOTLIN

KOTLIN

KOTLIN

Zdieľajte logiku svojich aplikácií pre iOS a Android a zároveň ponechajte natívne UX. Píšte stručný a expresívny kód pri zachovaní plnej kompatibility a interoperability s Java. Rozšírte svoje projekty na web. Odporúčané spol. Google na vytváranie aplikácií pre Android.
DOTTRACE

DOTTRACE

DOTTRACE

Pomôže vám odhaliť prekážky výkonu v rôznych aplikáciách .NET a .NET Core: WPF a Universal Windows Platform, ASP.NET, služby Windows, služby WCF a testy jednotiek. Podporované sú aj aplikácie Mono a Unity.
DOTPEEK

DOTPEEK

DOTPEEK

Bezplatný samostatný nástroj založený na dekompilátore ReSharper. Dokáže spoľahlivo dekompilovať akúkoľvek zostavu .NET do ekvivalentného kódu C# alebo IL. Dekompilátor podporuje viacero formátov vrátane *.dll, *.exe a *.winmd.
DOTMEMORY

DOTMEMORY

DOTMEMORY

Umožňuje vám analyzovať využitie pamäte v rôznych aplikáciách .NET a .NET Core: desktopové aplikácie, služby Windows, webové aplikácie ASP.NET, IIS, IIS Express, ľubovoľné procesy .NET a ďalšie.
DOTCOVER

DOTCOVER

DOTCOVER

Nástroj na testovanie jednotiek .NET a nástroj na pokrytie kódu, ktorý sa integruje s Visual Studio a JetBrains Rider. dotCover vypočítava a hlási pokrytie kódu na úrovni príkazov v aplikáciách zameraných na .NET Framework, .NET Core, Mono...
RESHARPER C++

RESHARPER C++

RESHARPER C++

Rozšírenie VS pre vývojárov C++. Upozorňuje na problémy s kódom a poskytuje rýchle opravy. Nedostupný kód? Nadbytočné hlásenia? Nesprávny špecif. formátu? Upozorní vás na tieto a ďalšie potenciálne chyby a pomôže vám ich opraviť.
RIDER

RIDER

RIDER

Rýchly a výkonný multiplatformový .NET IDE. JetBrains Rider je multiplatformové .NET IDE založené na platforme IntelliJ a ReSharper. Podporuje mnoho typov projektov .NET. Bohaté na funkcie. Rýchle. Viacplatformový.
TOOLBOX

TOOLBOX

TOOLBOX

Spravujte svoje IDE jednoduchým spôsobom. Aktualizujte rýchlo a jednoducho. Pozrite si, čo je nové. Udržujte viacero verzií vedľa seba. Okamžite otvorte projekty. Integrácia s GitHub, GitLab alebo Bitbucket.
GOLAND

GOLAND

GOLAND

Uľahčuje čítanie, písanie a zmenu Go kódu. Priebežná detekcia chýb a návrhy na opravy, rýchle a bezpečné refaktoringy s jedným krokom vrátenia späť, inteligentné dokončovanie kódu, detekcia mŕtveho kódu a rady týkajúce sa dokumentácie.
WEBSTORM

WEBSTORM

WEBSTORM

Integrované vývojové prostredie pre JavaScript a súvisiace technológie. Rovnako, ako ostatné IDE JetBrains, robí váš vývoj príjemnejším, automatizuje rutinnú prácu a pomáha vám ľahko zvládnuť zložité úlohy.
RUBYMINE

RUBYMINE

RUBYMINE

Pracujte rýchlejšie. Vytvárajte vysokokvalitný kód efektívnejšie vďaka prvotriednej podpore pre Ruby, Rails, JavaScript a CoffeeScript, ERB, CSS a iné. Využite výhody syntaxe a zvýrazňovania chýb, formátovania a dokončovani kódu.
PYCHARM

PYCHARM

PYCHARM

Navrhnutý programátormi, pre programátorov. Inteligentné dokončovanie kódu, priebežná rýchla kontrola chýb a oveľa viac. Píšte čistý a udržiavateľný kód pomocou kontrol PEP8, pomoci pri testovaní, inteligentných refaktoringov a množstva kontrol.
PHPSTORM

PHPSTORM

PHPSTORM

Pre prácu so Symfony, Laravel, Drupal, WordPress, Zend Framework, Magento, a ďalšími frameworkami. Podporuje všetky funkcie jazyka PHP pre moderné a staršie projekty. Poskytuje najlepšie dokončenie kódu, refaktoringy, prevenciu chýb za chodu a ďalšie.
DATAGRIP

DATAGRIP

DATAGRIP

Mnoho databáz, jeden nástroj. Inteligentná konzola dotazov. Efektívna navigácia v schéme. Vysvetlenie plánu. Inteligentné dokončenie kódu. Priebežná analýza a rýchle opravy. Refaktorovanie, ktoré funguje v súboroch a schémach SQL. Integrácia riadenia verzií.
CLION

CLION

CLION

Multiplatformové IDE pre C a C++. Code assistance. Code generation. Bezpečné refaktorovanie. Rýchla dokumentácia. Analýza kódu za chodu. Integrovaný debugger a ďalšie.
DATASPELL

DATASPELL

DATASPELL

JETBRAINS ACADEMY

JETBRAINS ACADEMY

JETBRAINS ACADEMY

CODE WITH ME

CODE WITH ME

CODE WITH ME