ESET – Secure Authentication

ESET Secure Authentication

Jednoduchý a efektívny spôsob, ako môžu firmy všetkých veľkostí implementovať viacfaktorovú autentifikáciu vo všetkých bežne používaných systémoch. Vašej organizácii prináša tieto výhody:

Zamedzenie úniku údajov

Zabezpečenie súladu s nariadeniami

Centrálne spravovanie z prehliadača

Použitie telefónu alebo HW tokenu

Riešenie ESET Secure Authentication

poskytuje firmám všetkých veľkostí ľahký spôsob implementácie viacfaktorového overenia naprieč bežne používanými systémami, ako sú siete VPN, služby Remote Desktop Protocol, Office 365, Outlook Web Access, prihlasovanie do operačného systému a ďalšie.

Viacfaktorové overovanie (MFA)

známe aj ako dvojfaktorové overovanie (2FA),je spôsob autentifikácie, ktorý na overenie identity používateľa vyžaduje dve nezávislé množiny informácií.

Viacfaktorové overovanie je oveľa účinnejšie než tradičná autentifikácia pomocou statického hesla alebo PINu.

Doplnením tradičného overovania o dynamický druhý faktor sa účinne znižuje riziko únikov údajov spôsobených slabými alebo prezradenými heslami.

Jedným z najbežnejších spôsobov, akým hackeri môžu získať prístup k dátam vašej spoločnosti, sú slabé alebo odcudzené heslá. Uplatňovanie tohto riešenia zabraňuje útočníkom získať prístup do vašich systémov jednoducho iba uhádnutím slabého hesla.

Prečo riešenie od ESETu?

JEDNODUCHO SI VYBERTE SPÔSOB INTEGRÁCIE

Doménové prostrediev systéme Windows, alebo standalone integrácia.

NEVYŽADUJE SA ŽIADNY ŠPECIALIZOVANÝ HARDVÉR
SPOLUPRACUJE S EXISTUJÚCIMI SMARTFÓNMI
RÝCHLE NASTAVENIE
SÚČASŤOU JE SDK A ROZHRANIE API
PUSH UPOZORNENIE

90 dňová bezplatná licencia

ESA – ESET Secure Autentification – viacfaktorová autentifikácia

Bezpečnejší a pohodlnejší prístup k vašim dátam a cloudu

Ak máte o túto 90-dňovú verziu záujem, kontaktujte prosím priamo svojho ESET resellera alebo nás.
Mám záujem