Testovanie IS

So zvyšujúcou sa komplexnosťou softvérových systémov sa zvyšujú aj nároky na zabezpečenie ich kvality. Naša spoločnosť je partnerom, ktorý svojím know-how a za pomoci najnovších technológii dokáže zabezpečiť dlhodobo vysokú kvalitu dodávok softvérových riešení a služieb, ako aj ich prevádzky.

Aktívne spolupracujeme s CaSTB (Czech and Slovak Testing board) – organizáciou, ktorá zastupuje ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), ako členský výbor v Českej a Slovenskej republike.

Hodnoty, ktoré vyznávame:

💡 Poskytujeme produkty a služby v najvyššej možnej kvalite s dôrazom na maximálnu pridanú hodnotu pre našich zákazníkov,
💡 Zmeny trhu vidíme ako príležitosť na rast, nielen našich zákazníkov ale aj našej spoločnosti,
💡 Vážime si tak partnerov ako aj našich zamestnancov,
💡 Vytvárame prostredie, kde rôznorodosť je spájaná vzájomným dopĺňaním sa na základe podporovania silných stránok hlavne našich zamestnancov,
💡 Rozvoj našich pracovníkov je nutnou súčasťou ich motivácie a zvyšovania našej konkurencieschopnosti na trhu.

Z dlhodobého hľadiska sa zameriavame na zaistenie pridanej hodnoty dodávaných a prevádzkovaných softvérových aplikácii, ktorá sa dá v plnej miere dosahovať len ak je nasadzovaný a prevádzkovaný software v požadovanej kvalite.

Konzultačné a poradenské služby

Naša spoločnosť disponuje skúseným tímom v rôznych oblastiach testovania informačných systémov a ponúka konzultácie v oblasti:

➡ riadenia testovania,
➡ vykonávania testov,
➡ monitoringu informačných systémov.
➡ poskytovanie konzultácií zahŕňa všetky základne biznis oblasti ako verejná správa, bankovníctvo, poisťovníctvo, telco ako aj rôzne technológie na podporu a vykonávania testovania.

Outsourcing

Ponúkame vám tím špecialistov pre role:

➡ test managera,
➡ test analytika,
➡ testerov pre manuálne vykonávanie testov,
➡ testerov pre automatizované testovanie, ➡ záťažové testovanie a monitorovanie informačných systémov.

Technologické služby

Automatizované testovanie
Záťažové testovanie
Penetračné testy
Testing as a service