Testovanie IS

So zvyšujúcou sa komplexnosťou softvérových systémov sa zvyšujú aj nároky na zabezpečenie ich kvality. Naša spoločnosť je partnerom, ktorý svojím know-how a za pomoci najnovších technológii dokáže zabezpečiť dlhodobo vysokú kvalitu dodávok softvérových riešení a služieb, ako aj ich prevádzky.

Aktívne spolupracujeme s CaSTB (Czech and Slovak Testing board) – organizáciou, ktorá zastupuje ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), ako členský výbor v Českej a Slovenskej republike.

Hodnoty, ktoré vyznávame:

Poskytujeme produkty a služby v najvyššej možnej kvalite s dôrazom na maximálnu pridanú hodnotu pre našich zákazníkov,

Zmeny trhu vidíme ako príležitosť na rast, nielen našich zákazníkov ale aj našej spoločnosti,

Vážime si tak partnerov ako aj našich zamestnancov,

Vytvárame prostredie, kde rôznorodosť je spájaná vzájomným dopĺňaním sa na základe podporovania silných stránok hlavne našich zamestnancov,

Rozvoj našich pracovníkov je nutnou súčasťou ich motivácie a zvyšovania našej konkurencieschopnosti na trhu.

Z dlhodobého hľadiska sa zameriavame na zaistenie pridanej hodnoty dodávaných a prevádzkovaných softvérových aplikácii, ktorá sa dá v plnej miere dosahovať len ak je nasadzovaný a prevádzkovaný software v požadovanej kvalite.

Konzultačné a poradenské služby

Naša spoločnosť disponuje skúseným tímom v rôznych oblastiach testovania informačných systémov a ponúka konzultácie v oblasti:

➡ riadenia testovania,
➡ vykonávania testov,
➡ monitoringu informačných systémov.
➡ poskytovanie konzultácií zahŕňa všetky základne biznis oblasti ako verejná správa, bankovníctvo, poisťovníctvo, telco ako aj rôzne technológie na podporu a vykonávania testovania.

Outsourcing

Ponúkame vám tím špecialistov pre role:

➡ test managera,
➡ test analytika,
➡ testerov pre manuálne vykonávanie testov,
➡ testerov pre automatizované testovanie, ➡ záťažové testovanie a monitorovanie informačných systémov.

Technologické služby

Automatizované testovanie
Záťažové testovanie
Penetračné testy
Testing as a service