Cloudové služby

Prečo cloudové služby
s nami?

Ponúkame riešenia, ktoré vám zabezpečia:

  • Migráciu vašich aplikácií do cloudu, aby sme zmenili prostredie infraštruktúry bez akejkoľvek funkčnej zmeny aplikácie,
  • Re-platformováciu vašich starších aplikácií, aby sme ich aktualizovali, konsolidovali, kontajnerizovali a modernizovali,
  • Zmenu platformi (napr. jazyk, operačný systém a databázu) bez funkčnej zmeny aplikácie,
  • Zmeniu dizajnu aplikácie pri zachovaní funkčnej rovnocennosti a ďalšie.

Riešenia DevOps

Poskytujeme konzultačné služby a riešenia DevOps s GitHub/GitLab a Jenkins na integráciu, nasadenie, zefektívnenie a automatizáciu pracovných postupov. Náš tím používa najlepšie inovatívne a štandardné postupy, cloudové funkcie a flexibilné nástroje na návrh, vývoj a udržiavanie nákladovo efektívnej cloudovej infraštruktúry spolu s integráciou a automatizáciou vašich obchodných aj pracovných tokov.

Monitorovanie

S rastúcou komplexnosťou IT systémov narastá potreba zabezpečiť, aby bola každá súčasť dostupná a správne fungovala. Je dôležité proaktívne sledovať systémy kvôli výskytu možných problémov, pretože neidentifikované systémové problémy môžu v budúcnosti ohrozovať výkonnosť a dostupnosť vašej infraštruktúry. Už viac ako 10 rokov je našou odbornou oblasťou monitoring a návrh špecializovaných monitorovacích riešení. Špecializujeme sa na open source monitorovacie a výstražné systémy na úrovni infraštruktúry, ako aj aplikácií.

DWH

Problematika dátových skladov už nie je v dnešnej dobe žiadnou novinkou, práve naopak. Väčšina veľkých spoločností už dátový sklad vlastní, prípadne ho plánuje vybudovať. DWH poskytuje možnosť zbierať, extrahovať, čistiť, transformovať, konsolidovať a zjednocovať dáta z rôznych informačných systémov, ako aj transakcií. Kvalitný dátový sklad, ktorý využíva tzv. Master data management, obsahuje vo firme jedinú pravdu a slúži ako podklad pre reporting na všetkých úrovniach firmy.

Outsourcing

Našim zákazníkom sme pomohli pochopiť, že skutočná hodnota outsourcingu nespočíva len v znižovaní nákladov, ale aj v poskytovaní adekvátnej služby. Môžete získať externého špecialistu na infraštruktúru, ktorý vám poskytne ad hoc alebo nepretržitú podporu. Potrebujete podporu poskytovanú na mieste, v blízkosti alebo vzdialene, či už osobne, telefonicky alebo e-mailom? Služby IT infraštruktúry sú prispôsobené na mieru podľa vašich obchodných potrieb. Naše služby IT infraštruktúry zosúlaďujú sieťovú architektúru a komplexnú komunikáciu tak, aby sa zaistilo, že vaša spoločnosť bude mať tie najlepšie IT riešenia vytvorené našimi technologickými expertmi. Malým, stredne veľkým a veľkým firmám poskytujeme škálovateľné podporné služby na mieste, ale aj na diaľku.

Cloudové služby s Openstackom

Naša konzultačná služba je navrhnutá tak, aby vaše projekty OpenStack fungovali rýchlo a hladko. Či už hľadáte inováciu na najnovšiu verziu OpenStack, implementujete komponent OpenStack alebo hľadáte radu vo svojej stratégii OpenStack, môžete sa spoľahnúť na to, že vám pomôžeme skrátiť čas aj riziko implementácie.

Cloudové služby s AWS

S možnosťami pre súkromné a verejné cloudové platformy spravujeme platformy IT infraštruktúry na požiadanie pre kritické obchodné aplikácie, aby sa spoločnosti mohli rýchlo prispôsobiť požiadavkám trhu.
Na požiadanie spravujeme platformy IT infraštruktúry pre kritické obchodné aplikácie s možnosťami pre súkromné a verejné cloudové platformy, aby sa spoločnosti mohli rýchlo prispôsobiť požiadavkám trhu.
Táto služba riadenej infraštruktúry pomáha zjednodušiť hybridnú a multicloudovú správu a poskytuje automatizované nasadenie riadenej virtuálnej infraštruktúry zahŕňajúcej výpočtovú techniku, úložisko, sieť a aplikácie vo vysoko dostupných a bezpečných súkromných alebo verejných cloudoch. Vysoko bezpečné cloudové výpočtové a úložné prostredie, ktoré prevádzkuje kritické podnikové aplikácie s vopred nakonfigurovanými riešeniami pracovného zaťaženia, je dodávané z viacerých miest a spĺňa vysoké štandardy pre dátovú suverenitu a dostupnosť.

Technológie, s ktorými pracujeme

Continuous delivery

Jenkins, Gitlab-ci

Continuous integration

automated tests

Microservices

NodeJS, PHP/PHP-FPM, java, python

Containers

Docker, containerd

Databases

MariaDB, MySql, Aurora (mysql/psql), Redis, MongoDB, InfluxDB, Cassandra

Orchestration

Kubernetes

IaC

Ansible, Terraform, Helm, Helmfile

Cloud

AWS, Openstack, Hetzner, Scaleway

Virtualizácia

XEN, KVM, VMware

Infrastructure-as-a-Service

AWS services: RDS, SNS+SQS, Route53, EKS, ELK, S3, ECR, EFS

Monitoring

Zabbix, Prometheus, Grafana

DWH

Hadoop/Mapr, Kafka, Zookeeper, Streamsets, Druid, Spark

Storage

Ceph, NetApp, Synology

CDN

Cloudflare

HA

Corosync/Pacemaker, KeepAliveD, CTDB


BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA