PRTG Enterprise Monitor

Monitorujte všetky systémy, zariadenia, traffic a aplikácie vo veľkých IT prostrediach s tisíckami zariadení a systémov na viacerých miestach.

Minimalizujte úsilie vynaložené na váš projekt pomocou výkonného a ľahko použiteľného riešenia, ktoré zaisťuje jednoduché monitorovanie, výkon, prehľadnosť a použiteľnosť.

Everything is included! Získajte s ITOps Board prehľad o svojej sieti a infraštruktúre zameraný na obchodné služby.

Výkonné a ľahko použiteľné riešenie

ITprostredie má tendenciu byť komplexné. Na správu každého jedného nástroja potrebuje odborníkov a veľa času. Program PRTG Enterprise Monitor bol navrhnutý tak, aby sa ľahko používal. Jedná sa o jediné riešenie bez doplnkov alebo modulov a ponúka kompletnú sadu funkcií s jedinou licenciou. Jednoduché nastavenie a spustenie a tiež jednoduchá škálovateľnosť.

Monitorovanie vášho IT prostredia aj za horizontom

Na sledovanie všetkého vo vašom IT prostredí používa PRTG viacero metód. Od infraštruktúry po sieť, od virtuálnych prostredí po hardvér a od aplikácií po úložisko. PRTG dokonca presahuje rámec IT: monitoruje zdravotnícku infraštruktúru a zariadenia, ako sú predajne, hodnoty prostredia v budovách a akékoľvek nastavenie IoT. Vďaka viac ako 250 predkonfigurovaným senzorom a mnohým prispôsobiteľným možnostiam je toto riešenie jednoduché a flexibilné zároveň!

Rýchly prehľad celého vášho IT

Čím väčší je záber monitorovania IT, tým ľahšie stratíte celkový obraz. PRTG Enterprise Monitor dohliada na každý detail, port, disk, CPU..., ale veľké podniky chcú nielen poznať stav komponentov, ale aj vplyv na ich služby. Preto vám poskytujeme aj pohľad orientovaný na služby. S ITOps Board si môžete byť istí, že si udržíte prehľad. Organizuje všetky vaše údaje v obchodných službách. Viete si pozrieť celý proces a podrobne sa zamerať na prvok, ktorý spôsobil problém. Toto je základ pre takmer neobmedzené horizontálne škálovanie.