ManageEngine

MANAGE ENGINE

Správa počítačov a softvéru. Integrovaný softvér na správu počítačov a prenosných zariadení dostupný aj vo verzii MSP, ktorý pomáha spravovať z jedného centrálneho miesta servery, notebooky, pracovné stanice, smartfóny a tablety.

 

VÝHODY

 • Možnosť vypnutia nepoužívaných zariadení z jednej konzoly
 • Automatizovanie procesov konfigurácie a distribúcie softvéru
 • Aktívnu pomoc pri riešení incidentov zadaných do helpdesku
 • Úplná kontrola nad všetkými zariadeniami užívateľov
 • Zvýšenie produktivity správcov siete a ich odľahčenie

FUNKCIE

 • Správa opráv s využitím plnej automatizácie alebo manuálneho nasadenia
 • Integrácia s inými aplikáciami ManageEngine za účelom rozšírenia funkcií, napr. možnosti tvorby hlásení
 • Detekovanie zmien v zdrojoch a zavádzanie bezpečnostných smerníc platných v organizácii
 • Konfigurácia pracovných staníc na diaľku vďaka priamemu prístupu do zariadenia koncového užívateľa
 • Implementovanie softvéru na mnohých zariadeniach naraz s možnosťou rozdelenia zariadení do konfigurovateľných skupín
 • Možnosť správy mobilných zariadení so systémami Android, iOS a Windows vďaka modulu Mobile Device Management

Komplexná správa IT zdrojov. Ponúka kontrolovanie a prezeranie celej infraštruktúry spoločnosti, ako IT, tak aj zdrojov nesúvisiacich s novými technológiami.

 

VÝHODY

 • Možnosť redukcie nákladov vďaka presnému monitorovaniu zdrojov
 • Všetky licencie na jednom mieste
 • Kompletná história zdrojov od okamihu nákupu po likvidácii
 • Kontrola nad softvérom zavádzaným na zariadeniach koncových užívateľov

FUNKCIE

 • Úplná kontrola nad zdrojmi s možnosťou inventarizácie licencií softvéru a prehľadnou kategorizáciou
 • Integrácia s inými aplikáciami ManageEngine za účelom získania najpodrobnejších údajov rozširujúcich možnosti riešenia
 • Konfigurovateľný modul nákupov s možnosťou vytvorenia transparentného procesu nákupu zdrojov spoločne so schvaľovaním
 • Modul správy zmlúv s funkciou odosielania upozornení, stanovenie termínov, výberu typu zmlúv a možností zohľadnenia zdrojov
 • Správa životného cyklu zariadenia vďaka príslušným statusom a prístupu k úplnej histórii priradených užívateľov

Komplexný Helpdesk systém, optimálna správa hlásení, kompatibilná s knižnicou ITIL, založený na internetovom prehliadači.

 

VÝHODY

 • Optimálna správa hlásenia ServiceDesk Plus je dostupná ako v lokálnej, tak v cloudovej verzii
 • Disponuje modulom správy riadenia problémov s možnosťou prepojenia mnohých incidentov do jedného problému alebo rozšírenou správou zmien
 • Umožňuje evidovanie zdrojov spojených s modulom nákupov a správou zmlúv

FUNKCIE

 • Podrobné reportovanie dát troma rôznymi spôsobmi
 • Obsluha aplikácií cez internetový prehliadač s prístupom odkiaľkoľvek na svete
 • Možnosť prispôsobenia rozhrania individuálnym potrebám užívateľa v závislosti od zastávanej funkcie v organizácii
 • Integrácia s prídavnými nástrojmi
 • Prideľovanie rozšírených oprávnení užívateľom v závislosti na organizácii zaujímanej pozícii alebo na individuálnych potrebách
 • Intuitívna tvorba prepracovaných šablón hlásení s využitím pravidiel polí, formulárov a doplňujúcich skriptov

Produkty Active Directory

Riešenia v oblasti Active Directory vám umožnia spravovať identitu a prístup v prostredí Windows a tiež efektívne vykonávať audity a vykazovať zmeny v reálnom čase.

 

Ponuka produktov Active Directory:

 • AD360 - systém pre správu Active Directory
 • ADAudit Plus - nástroj pre audit Active Directory
 • ADManager Plus - systém pre správu domény
 • ADSelfService Plus - riešenie pre automatické resetovanie hesiel v doméne
 • DataSecurity Plus - systém pre audit sieťového zdieľania
 • Exchange Reporter Plus - riešenie pre monitorovanie Exchange
 • M365 Manager Plus - nástroj pre správu Office 365
 • Recovery Manager Plus - nástroj na tvorbu záloh Active Directory
 • SharePoint Manager - systém pre správu SharePoint

Produkty Monitoring IT

Systémy monitorovania IT poskytujú organizácii neustálu kontrolu. Vďaka produktom ManageEngine zdokonalíte správu siete a všetkých aspektov výkonnosti servera.

Ponuka produktov na monitorovanie IT:

 • OpManager - systém na monitorovanie IT zdrojov
 • Applications Manager - nástroj na správu výkonnosti aplikácie
 • NetFlow Analyzer - softvér na monitorovanie sieťovej prevádzky
 • Network Configuration Manager - systém na správu konfigurácie zariadenia
 • OpUtils - nástroj na správu IP adries
 • Site24x7 - systém na monitorovanie IT infraštruktúry
 • OpManager Plus - riešenie pre správu výkonnosti infraštruktúry
 • RMM Central - Monitorovanie siete a správa koncových bodov