MSP

Spravované služby (MSP)

left-image.png

Čo je to spravovaná služba?

Spravovaná služba alebo MSP “Managed Service Provider” čo sa dá preložiť ako “Poskytovateľ spravovaných služieb” je firma alebo organizácia, ktorá poskytuje externé spravované služby vo viacerých oblastiach, no najmä v oblasti informačných technológií (IT).

MSP môžu byť strategickými partnermi pre firmy, ktoré sa cítia preťažené riadením svojich IT prostredí alebo potrebujú prístup k špecializovaným znalostiam a skúsenostiam, prípadne nemajú dostatočný finančný rozpočet.

MSP ponúkajú širokú škálu služieb, medzi ktoré sa najčastejšie radia:

  • Správa sietí a infraštruktúry
  • Cloudové služby
  • Bezpečnosť
  • Zálohovanie a obnova dát
  • Správa koncových zariadení
  • Podpora zákazníkov

Aký je rozdiel medzi Outsourcingom a Spravovanou službou?

Rozsah služieb

Outsourcing: Firma prevádza určité funkcie, úlohy alebo činnosti na externých dodávateľov služieb rôznych oblastí ako sú IT, účtovníctvo, ľudské zdroje, marketing, výroba a mnoho ďalších.  

MSP: Spravované služby sú forma outsourcingu, ktorá sa zameriava na riadenie špecifických činností alebo procesov v rámci organizácie, najmä v oblasti IT. MSP poskytujú komplexné riešenia a služby.

Zodpovednosť a riadenie

Outsourcing: Zodpovednosť za vykonávanie určitých funkcií alebo procesov sa prenáša na externých dodávateľov služieb, ktorí sú zodpovední za riadenie a vykonávanie týchto úloh.

MSP: MSP zvyčajne prevezmú riadenie a prevádzku IT infraštruktúry a systémov vo forme celkových a teda komplexných služieb. Majú často zodpovednosť za riadenie a monitorovanie IT systémov organizácie na základe dohodnutej SLA (Service Level Agreement)

Špecializácia

Outsourcing: Outsourcing môže zahŕňať širokú škálu služieb, ktoré organizácia vykonáva, a môže zahrňovať aj špecializované aj všeobecné úlohy.

MSP: MSP sa často špecializujú na konkrétne oblasti IT, ako sú správa sietí, správa cloudových služieb, bezpečnosť IT, správa zariadení a podpora zákazníkov.

Ako môžu Spravované služby pomôcť naplniť podnikové ciele?

Celkovo Spravované služby poskytujú podnikom prostriedky na zlepšenie výkonu, optimalizáciu nákladov a bezpečnostné riešenia, čo v konečnom dôsledku môže pomôcť naplniť podnikové ciele a zlepšiť konkurencieschopnosť na trhu.

Umožňujú podnikom sústrediť sa na ich hlavné oblasti činnosti a jadro podnikania. Externí poskytovatelia MSP preberajú zodpovednosť za správu a prevádzku technologických systémov a procesov, čo umožňuje podnikom viac času a zdrojov venovať inováciám, rozvoju produktov a služieb a zákazníckym vzťahom.

Prečo sú spravované služby v oblasti IT tak populárne?

Pre podniky nie je efektívne zamestnávať svojho vlastného účtovníka alebo IT špecialistu, pretože mu musí zabezpečiť rôzne technické vybavenie (počítač, notebook, mobil, pracovné miesto atď.), školenia a pod.. Je preto omnoho efektívnejšie zabezpečiť túto potrebou nákupom vo forme služby od tretej strany tzv. “Spravovanou službou”.

Dnes bez funkčného IT podniky nedokážu fungovať vôbec, prípadne len vo veľmi obmedzenom a neefektívnom režime. Preto sú spravované služby v oblasti IT tak populárne.

Čo je to „moderné MSP“ a akú hodnotu poskytuje malým a stredným podnikom?

Ak sa Vám myšlienka outsourcovať IT podporu k externému poskytovateľovi zdala v minulosti neprijateľná a to napr. z dôvodu úniku či odcudzeniu dát, alebo kvôli obavám z nákladov, teraz je možno ten pravý čas to opäť prehodnotiť.

V dnešnej dobe nás cloudové služby obklopujú všade. Od inteligentných IP kamier, smartphonov, dokonca i vašej práčky, chladničky či stavebnice Lega. Nezabúdajme ani na rýchlo sa rozvíjajúcu AI.

Doba sa zmenila a dnešný poskytovateľ riadených IT služieb môže vykonávať všetky rovnaké činnosti a aktivity, ako interný IT tím a to rýchlo a za prijateľnú cenu.

Nemáte čas si pozrieť video rozhovor? Nevadí, môžete si ho vypočuť cez náš Spotify podcast.

Čo sú najčastejšie IT problémy malých a stredných podnikov?​

Najčastejšie IT problémy

Inovácie

Väčšina interných IT služieb nie je vybavená tak, aby dokázala úspešne držať krok s aktuálnym tempom inovácií.

Technologické zmeny

Zmeny sú rýchle a závažné. Často menia charakter celých odvetví.

Reaktivita

Mnohé podniky považujú svoje IT skôr za reaktívne, ako proaktívne.

Kapacita

Kapacita interných zdrojov nie je dostatočná. Ich flexibilita je nízka.

Najnovšie technológie

Interné IT nemá prístup k najnovším technológiám z časových, kapacitných, finančných a iných dôvodov.

(Ne)funkčné IT

Mnoho firiem v súčasnosti nedokáže vôbec fungovať bez funkčného IT, prípadne len vo veľmi obmedzenom a nákladnom režime.

Rozpočet

Rozpočet na IT je nedostatočný.

Aké služby vie MSP ponúknuť?

Flexibilný model služieb – prispôsobuje sa aktuálnym potrebám a požiadavkám podnikov a rastie spolu s ich rozvojom.

Existuje eskalačný postup.

Vzdialené monitorovanie a správa – sú služby, ktoré sú poskytované nie len reaktívnym, ale i proaktívnym spôsobom.

Znižujú náklady uplatňovaním zdieľaného prístupu k IT zdrojom.

Spravované služby umožňujú aj malým a stredným podnikom byť na rovnakej technickej úrovni, ako veľké organizácie bez toho, aby nadmerne finančne zaťažovali podniky.

Poskytujú konzultácie a pokročilé služby o ktorých podniky možno ani netušili a zabezpečujú ich funkčnosť.

Je to i kontaktné miesto na ktorom sa Vám venujú pri zlyhaní a riešení Vašich problémov. Problém zaznamenajú a riešia ho až do jeho finálneho vyriešenia.

Zastrešujú komunikáciu s ďalšími poskytovateľmi riešení, alebo cloudových služieb.

Poskytujú spoľahlivú stratégiu zálohovania a obnovy po havárii.

Poskytujú pomoc pri plnení požiadaviek smerníc, ako sú GDPR, NIS2 a pod.

Zabezpečujú bezpečnosť podnikových systémov a ich aktuálnosť.

Zabezpečujú časovú flexibilita poskytovaných služieb.

Zastupiteľnosť.

Ako MSP pomáha napĺňať podnikové ciele?​

Obchodné ciele podniku

Poskytovaná služba odbremeňuje zamestnancov tak, aby tí mohli vykonávať a sústrediť sa len na prácu, na ktorú boli najatí.  Tým napomáhajú plniť hlavné obchodné ciele firmy.

Flexibilita – zvyšovanie, alebo znižovanie objemu služieb podľa potreby

Technologické potreby sa časom vyvíjajú a budete ich musieť rozšíriť, alebo znížiť, aby ste sa im prispôsobili. Poskytovateľ služieb dokáže pružne reagovať na zmeny v dopyte a prispôsobiť sa potrebám podniku. Rastie spolu s podnikom.

Udržateľnosť – nízke náklady

  • Znižujú sa náklady na fixnú pracovnú silu – eliminácia nákladov na prijímanie a školenie nových zamestnancov IT
  • K dispozícii sú aj vysoko odborné technické zručnosti na škálovateľnej báze, ktoré by si podnik nemohol dovoliť
  • Zmluva SLA je prispôsobená potrebám vašej organizácie a tak eliminuje potrebu neočakávaných nákladov na  IT služby
  • Strategický vzťah poskytovateľa MSP služieb s poskytovateľom IT riešení, alebo cloudových služieb umožňuje eskalovať a obhajovať Vás bez dodatočných nákladov

Odbornosť

Nová technológia znamená nové problémy – problémy, na ktorých riešenie váš existujúci IT tím nemusí mať dostatočné znalosti, alebo skúsenosti. Keď spoločnosť zamestná interný IT tím, títo zamestnanci sa zvyčajne zameriavajú na vývoj a riadenie čo najefektívnejších interných  IT operácií. Spolupráca s poskytovateľom služieb však môže podniku zabezpečiť kontakt s veľmi rôznorodým tímom so širokou škálou zručností a schopností, ktorý môže naďalej podporovať podnik pri jeho raste a rozvoji a veci rieši i zo širšieho pohľadu a perspektívy s ohľadom na globálny rozvoj IT odvetvia.

Bezpečnosť a dodržiavanie predpisov

Prevádzkované IT systémy často obsahujú množstvo údajov, ktoré musia byť uchovávané bezpečným spôsobom a byť  v súlade s príslušnými predpismi. Poskytovateľ služieb spolupracuje s vaším tímom, prijíma opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich vaše systémy spĺňali. Pokročilé zabezpečenie je potrebné na to, aby boli obchodné informácie a informácie o Vašich zákazníkoch v bezpečí a mimo dosahu kyber zločincov.

Výpadky

V prípade, že sa niečo pokazí, poskytuje poskytovateľ okamžité odborné služby po havárii, aby boli vaše systémy opäť čo najrýchlejšie v prevádzke. Vzdialené monitorovanie a správa sa využíva na identifikáciu, diagnostiku a riešenie potenciálnych problémov skôr, ako sa vôbec stihnú stať problémom. Pomáhajú maximalizovať čas prevádzkyschopnosti spoločnosti a obmedziť počet výpadkov, čo vedie k lepšej pripravenosti podniku.

Kontaktné miesto

Získajte kontakt, ktorý pozná vašu spoločnosť, vaše podnikové riešenia, ako z vnútra i z vonku. Kontaktný bod, ktorý Vám môže slúžiť, ako sprostredkovateľ medzi vami a vašimi dodávateľmi a riešiť akýkoľvek IT problém vo vašom mene rýchlo, odborne a efektívne.

Podpora, kedykoľvek ju potrebujete

Poskytovatelia spravovaných IT služieb pomáhajú nielen riešiť problémy, ktoré sa už vyskytli, ale ponúkajú rady a usmernenia, aby sa v budúcnosti predišlo prejavom IT problémov, alebo bezpečnostných rizík. Zvyčajne je  ponúkaná i časová flexibilita pri poskytovaní spravovaných služieb.

PODPORA

Take Control klient

Stiahnite si klienta Take Control. Po kliknutí na "STIAHNUŤ" budete presmerovaný na stránku, kde musíte vložiť kód, ktorý ste od nás obdržali.

Help desk systém

V tejto časti nájdete náš Help desk systém, cez ktorý môžete zadávať resp. vytvárať rôzne požiadavky na riešenie.

Mailová podpora

podpora@a-base.sk

Telefonická podpora

+421 2 5057 1068

Úradné hodiny

8:30h. - 16:30h.

Zaujímate sa o niektorú z uvedených Spravovaných služieb? Vyplňte MSP formulár a my sa vám ozveme do 24h.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Monitoring, správa a podpora zariadení
Antivírus
Pokročilý antivírus – EDR
Zálohovanie
Starostlivosť o IT:
Garantovaná doba odozvy SLA:

Celé znenie spracovania osobných údajov si môžete prečítať TU