Easy Project

EASY PROJECT

Easy Project je založený na WBS, Gantt, SCRUM, Kanban a ďalších najlepších PM postupoch. Je rozšíriteľný o moduly pre zdroje, financie, Help Desk, Business Intelligence a sadu nástrojov DevOps.

Najlepšie projektové nástroje

Gantt, SCRUM, WBS, Agile, úlohy, schôdzky, odpracovaný čas, reporty - všetko v jednom softvéri.

Ľahko použiteľné

Vizuálne projektové nástroje a jednoduché užívateľské rozhranie. Sami uvidíte, ako ľahko sa dajú riadiť projekty.

Ľahko prístupné

Založte Easy Project behom 30 sekúnd v cloude, ľahko pozvite tím a naimportujte svoje dáta.

100% mobilné

Projekty pod kontrolou a jednoduché spojenie s tímom kedykoľvek a kdekoľvek ste.

Prehľad nových funkcií Easy Project 2023
v krátkom videu

S Easy Project ľahko zvládnete

Riadenie projektov

Riadenie projektov

WBS • Gantt • Kritická cesta a baseline • Rýchly plánovač • Míľniky • Šablóny projektov

Easy Project má funkcie pre celý životný cyklus projektu. Rozsah projektu zadefinujete vo WBS (projektovej mind mape) a časový plán urobíte v Gantt. Následne priradíte zdroje (zadáte úlohy ľuďom) a koordinujete realizáciu projektu. Po dokončení z projektu ľahko urobíte šablónu, ktorá vám v budúcnosti ušetrí veľa času.
 

Riadenie portfólia projektov

Portfólio Gantt • Výpisy projektov • Globálne projektové reporty

Portfólio management je potrebné aplikovať pri viacerých súčasne bežiacich projektoch. Najväčšia výzva pri riadení portfólia projektov je správna alokácia zdrojov na jednotlivé projekty. S Easy Project získate prehľad nad všetkými portfóliami aj jednotlivými projektami. Skvelým pomocníkom je portfólio Gantt a globálne projektové reporty.
Riadenie portfólia projektov
Agilný vývoj a projekty - SCRUM & Kanban

Agilný vývoj a projekty - SCRUM & Kanban

SCRUM • Kanban • Scrumban • Backlogy • Sprinty • Reporty
Easy Project je najľahšou cestou k agilnému riadeniu a zároveň má funkcie pre klasické waterfall projekty (Gantt, WBS). Využite v projektoch SCRUM či Kanban so všetkým čo k nim patrí - backlog, sprinty, burn-down graf, velocity grafy atď. pre vyššiu agilitu. Vďaka flexibilite Easy Project môžete ľahko praktizovať akúkoľvek vlastnú modifikáciu agilných metodík, á la Scrumban.

Sledovanie času

Sledovanie času a výkazy • Časové rozvrhy • Stopky

Sledovanie času a výkazy sú kľúčom k efektívnemu riadeniu času a plánovaniu. Umožňuje zamestnancom efektívne využívať a vykazovať svoj čas, zatiaľ čo manažéri môžu sledovať čas strávený v práci a používať ho ako referenciu pre budúce plánovanie projektov.
Sledovanie času
Riadenie práce a procesov

Riadenie práce a procesov

Úloh • odpracovaného času • Workflow • Role a práva • Kalendáre

S Easy Project zvládnete to najdôležitejšie - zadávanie, priraďovanie a kontrolu úloh. Máte 100%-ný prehľad o odpracovanom čase na úlohách i projektoch. Zorganizujete projektové schôdzky. Easy Project prináša unikátnu flexibilitu pri nastavení práv, rolí a súvisiacim workflow. Ľahko tak softvér prispôsobíte svojim súčasným procesom.

Kontrola a reporting projektov

Earned value • Grafy • Report aktivity • Výkazy času • Alert

Kontrola a reporting projektov je nevyhnutnou súčasťou projektového riadenia. Easy Project prináša nástroje na kontrolu projektov v reálnom čase. Využite Earned Value alebo vlastné grafy nad projektami a úlohami. Výkazy času a report aktivity sú ideálne pre kontrolu pracovníkov. Alerty umožňujú emailové notifikácie pri definovaných udalostiach.
Kontrola a reporting projektov
Šablóny projektov

Šablóny projektov

Výroba • Strategický projekt • Vývoj produktu • HR projekt • Back office

Celý projekt (s míľnikmi, úlohami, tímom, dokumentami) môžete ľahko uložiť ako šablónu a z tejto šablóny v budúcnosti založiť nový projekt. Šablóny ušetria desiatky hodín práce pri začatí projektov. Po každom projekte môžete šablónu o kúsok vylepšiť a tak ladiť vaše procesy.

Osobné panely

Projektový manažér • Člen projektového tímu • Vedúci tímu • Manažér portfólia • Scrum Master • CEO

Riešte potreby rôznych používateľov a optimalizujte tok denných procesov pomocou osobných panelov a portfólia prednastavených panelov pre typické role v organizácii, ako sú projektoví manažéri, pracovníci podpory, obchodní zástupcovia a ďalšie.
Osobné panely
Image

Ivan Brezianský

Senior konzultant
A-BASE, s.r.o.
EasyProject partner

 

Ivan prešiel v rámci svojej kariéry certifikáciou PRINCE a viacerými projektovými pozíciami v národných aj medzinárodných spoločnostiach, kde poskytoval služby projektového konzultanta a projektového manažéra. Svoje skúsenosti so spôsobmi a nástrojmi riadenia projektov a komunikáciou s klientom využíva pri konzultáciách EasyProjectu. Má za sebou desiatky implementácii pre klientov z rôznych sektorov a odvetví na Slovensku so špecifickými požiadavkami na funkcie a možnosti systému. Počas implementácie dáva dôraz na jasnú komunikáciu a prehľadné nastavenia systému pre potreby zákazníka. Ivan je otvorený a pozitívny človek, ktorý má príjemne vystupovanie voči zákazníkom a kolegom.

Certifikovaný partner

Ivan nedávno úspešne absolvoval certifikačné kurzy Easy Sales Partner a Easy Consultant Partner, čím len potvrdil jeho vynikajúce zručnosti, odbornosť a schopnosť poskytovať kvalitné poradenstvo a podporu zákazníkom v oblasti predaja a konzultácií.
Easy Sales Partner
Easy Consultant Partner

Blog o Easy Project

Radi sa s vami podelíme o naše vedomosti, skúsenosti či novinky. V našich odborných článkoch nájdete všetky dôležité informácie, ktoré vám pomôžu sa zorientovať v spleti množstva informácií.
Prejsť na články