Category Archive EasyProject

ByIvan BREZIANSKY

Easy Project 11: Benefity pre projektových manažérov

Projektoví manažéri sa často stretávajú s viacerými komplikáciami, množstvom otázok a v neposlednom rade s množstvom deadlinov. Mať oporu v podobe fungujúceho projektového softvéru, na ktorý sa môžete spoľahnúť, je na nezaplatenie.

Nie je potrebné obklopovať sa veľkým množstvom nástrojov, pretože to spôsobuje väčší chaos. Majte všetko pokope v prehľadnom softvérovom riešení Easy Project 11. Upgradujte na lepšie a rýchlejšie riadenie projektov. Najnovšie vydanie, poskytuje množstvo výhod. Prevedieme vás štyrmi najdôležitejšími benefitmi, ktoré projektoví manažéri určite cenia.

➜ Lepší prehľad vďaka prepojeným nástrojom

Predchádzajte veľkému množstvu nástrojov, ktoré využíva váš tím. Či už sú to nástroje na chat, rozpočty, nástroje na sledovanie času, alebo excelovské tabuľky. Lepšie sa sústreďte na vaše výkony a uľahčite si prácu na projektoch v jednom jedinom vzájomne prepojenom nástroji.

➜ Menej rečí, viac výsledkov

Vďaka inteligentným upozorneniam v Easy Project 11, predídete množstvu neželaných notifikácií, ktoré vás len spomaľujú. Získate tak relevantnejší prehľad o priebehu projektu.

V eliminácií nežiadúcich aktivít pokračujeme nástrojom Vyhľadávanie 2.0. Už sa nemusíte prehrabávať v množstve dokumentov, všetko, čo potrebujete nájdete za pár sekúnd, pomocou rozšíreného fulltextového vyhľadávania.

Prispôsobte si svoju „maticu priorít“ pomocou personalizovaných dashboardov a sledujte všetko dôležité hneď na úvod.

➜ Natívna mobilná aplikácia Easy Project

Skontrolujte stav vašich projektov kedykoľvek a kdekoľvek, vďaka novej aplikácií. Stiahnite si aplikáciu do vášho Androidu alebo iOS a majte prehľad o plnení úloh.

Easy Project app➜ Spolupráca bez hraníc

Easy Project 11, je lepšie pripravený aj na prácu na diaľku. Perfektne funguje remote, in-house , alebo v kombinácií oboch. Už nezáleží na tom, ako ste od seba ďaleko. Aby členovia tímu ľahšie pochopili vzájomnosť rôznych úloh, zdieľajte s nimi myšlienkové WBS mapy. Gantt diagram, tímu poskytne prehľad o časovej postupnosti práci na projekte.

Viac, o nových funkciách, sa dozviete v nasledujúcom videu.

Viac informácií o Easy Project-e získate na našej stránke v sekcii SW produkty.

ByIvan BREZIANSKY

Nová verzia EasyProject 10.6 – prehľad nových funkcií

EasyProject logo

Najnovšie vydanie EasyProject 10.6. bolo predstavené koncom minulého roka 2020. Prináša viaceré užívateľské vylepšenia a pridaných bolo aj viacero nových funkcií. Funkciu vyhľadávania, určite ocenia najmä administrátori. Prehľadné využívanie zdrojov si okrem tabuľkového zobrazenia teraz môžete pozrieť aj v grafickom zobrazení.

Projekty získali lepšiu vizualizáciu a ovládanie. Obľúbený diagram Gantt, má jednoduchšie ovládanie a modernejšie zobrazovanie. Odteraz môžete jednoduchšie presúvať jednotlivé úlohy.

Stalo sa vám niekedy, že bol omylom vymazaný projekt? V novej verzii sa vám to už nestane. Pridané bolo potvrdenie vymazania, zadaním názvu projektu. Táto autentifikácia vám zaručí to, že omylom už nikto projekt nevymaže.

Pozrite si záznam z webináru – Predstavenie novej verzie EasyProject 10.6

Viac informácií o softvére EasyProject, získate na našej stránke v sekcii softvérových projektov.

ByIvan BREZIANSKY

Jira už len na cloude!

Dôležitá informácia pre všetkých nadšencov softvéru Jira. Nastávajú licenčné zmeny v predaji serverových licencií. Dôležité sú tieto dva dátumy:

  • Od 2. februára 2021 spoločnosť Atlassian, mení svoje podmienky predaja a prestáva predávať všetky serverové licencie ( Jira, Confluence, trello…)
  • Od 2. februára 2024 spoločnosť Atlassian ukončí podporu pre všetky serverové produkty.

Povedzme si úprimne, nie každému bude prechod na cloud vyhovovať…

Ak vám GDPR, alebo interné pravidlá firmy nedovoľujú prechod na cloud, my vám odporúčame alternatívu v podobe riešenia Easy Project, A-BASE, s.r.o. je certifikovaným partnerom pre predaj a implementáciu riešenia. Nejde síce o 100% náhradu, ale ponúka väčšinu dôležitých a najčastejšie používaných funkcionalít.

Kontaktujte nás.

ByIvan BREZIANSKY

Easy Project – projektový softvér

Každá spoločnosť chce efektívne a účelovo riadiť svoju podnikateľskú činnosť. Cieľom je maximalizácia zisku, optimalizácia nákladov a času.

Projektový manažment je definovaný ako aplikácia vedomostí, skúseností, nástrojov a techník, s cieľom uspokojiť potreby prijímateľa. Z tohto dôvodu je riadenie projektových činností veľmi dôležité.

Easy Project je softvérový produkt, ktorý vám zabezpečí aplikovanie projektového manažmentu do praxe.

Len správne naimplementovaný „ušitý“ produkt na mieru pre konkrétne potreby vašej spoločnosti, vám môže správne a spoľahlivo slúžiť.

Easy Project používa všetky bežne dostupné postupy, využívané v Project Management (WBS, Gantt, SCRUM, Kaban a ďalších) a to za veľmi priaznivých finančných podmienok.

Začnite šetriť a majte prehľad o tom,  ako sa využívajú vaše zdroje a peniaze.

Easy Project je flexibilný a pracuje na cloud platforme,  ako aj vo vašom serveri. Dovoliť si ho môže takmer každý – od malej firmičky až po korporátne riešenie.

Z pohľadu funkčností, spĺňa požiadavky, i veľmi náročných zákazníkov –  viď referencie a zároveň je jednoduchý na používanie, aby s ním vedeli pracovať i ľudia, ktorí sa musia vo svojej práci venovať aj iným činnostiam a povinnostiam.

Po vzájomnej konzultácií, implementujeme/pretavíme  všetky vaše požiadavky týkajúce sa projektových činností do softvéru, inak povedané, nastavíme vám šablónu/šablóny pre konkrétny projekt/projekty, či sa už jedná o výrobnú činnosť, stavebnú činnosť, vývoj software, plánovanie výrobných kapacít, alebo rôzne iné činnosti, ktoré potrebujete koordinovať a mať o nich prehľad.

Nastavíme oprávnenia a role pre jednotlivých členov projektu. Zobrazíme len potrebné a nevyhnutné položky tak, aby sme používateľovi čo najviac zjednodušili jeho prácu – zobrazíme mu napríklad len vykazovanie.

Vďaka Easy Project softvéru, získate prehľad o:

  • všetkých projektoch vo vašej spoločnosti,
  • o stave, v ktorom sa vaše projekty nachádzajú,
  • zistíte  vyťaženosť vašich zamestnancov,
  • projekty dokážete rozdeliť na viacero úloh, ktorých plnenie jednoducho kontrolujte,
  • získate tak veľmi prehľadný a efektívny nástroj na plánovanie vášho času a financií.

V hlavnej ponuke domovskej stránky, nájdete okrem ponuky projektov, úloh dokumentov aj kontakty  (zákazníkov, subdodávateľov…) či finančné výkazy projektov, vďaka ktorým získate obraz o finančných príjmoch, nákladoch či ziskovosti projektu, ak je to potrebné, prípadne implementujeme niektorý z viacerých modulov, ktoré sú na výber.

Nastavením a uvedením softvéru do používania samozrejme naša práca nekončí.

  • Zaškolíme váš personál, ktorý bude so softvérom pracovať.
  • Poskytujeme všetky druhy konzultácii v prípade potreby.

Pre lepšie vizuálne predstavenie softvéru, si pozrite video s prehľadom nových funkcií, prípadne si prečítajte viac v ponuke našich softvérových služieb.

ByIvan BREZIANSKY

EasyProject – nástroj pre riadenie projektov

Tento webový nástroj pomáha efektivne riadiť projekty pre všetky známe odvetvia. Sám som sa presvedčil, že vie byť užitočný v stavbárskom prostredí na riadenie prác subdodávateľov a sledovanie termínov, ale aj v prostredí SW vývoja kde si vedia šéfovia sledovať výkon svojich podriadených na úlohach.

Určite to stojí za pokus- je tam plnohodnotná trialka na 30 dní! Skúste to  https://www.easyproject.cz/