Monthly Archive October 2020

ByIvan BREZIANSKY

Live webinar: Agilný vývoj hier

 

 

V poslednom Perforce reporte “The State of Game Development Report 2020” sa uvádza, že viac ako polovica respondentov používa na vývoj svojich hier čisto agilnú metodiku.

Clinton Keith je významný vývojár agilných hier. Od vydania prvej knihy  Agile Game Development, pomáha viac ako 150 štúdiám a práve teraz vyšla jeho druhá publikácia. Nezmeškajte šancu a pripojte sa k webináru, diskutovať sa bude na zaujímavé témy.

Webinárom vás budú sprevádzať Johan Karlsson z Perforce a Clinton Keith.

Webinár sa koná 4. novembra 2020 o 16.00

Okrem iného sa dozviete:

 • Ako sa Agile vyvíjal za posledné desaťročie v rámci herných štúdií.
 • Jednotlivci a interakcie nad procesmi a nástrojmi.
 • Rozsiahly agilný vývoj hier.

Zaregistrujte sa.

ByIvan BREZIANSKY

Záznam z webináru: Blazor – C# in the Browser

Nestihli ste tento webinár? Máme pre vás dobrú správu.

Prinášame vám záznam s webináru, v ktorom Brian Jablonsky predstavil Blazor.

Browser + Razor = Blazor.

Záver webináru je venovaný ukážke ako si vybudovať Blazor App.

Zdroj: JetBrains Blog.

ByIvan BREZIANSKY

ESET European Cybersecurity Day

Smerom k bezpečnej COVID budúcnosti.

Pripojte sa k popredným odborníkom, ktorí budú diskutovať o najnovšom výskume hrozieb pre kybernetickú spoločnosť.

Na podujatí, ktoré sa zameriava predovšetkým na regionálne a profesionálne špecifické cieľové publikum, sa zúčastnia federálne / národné / regionálne vládne agentúry.

Kedy? 28. októbra 2020 od 10.00

Program a časový harmonogram eventu.

Zaregistrujte sa.

ByIvan BREZIANSKY

Microsoft radí, ako zvládnuť prechod na home office

V tomto období väčšina firiem prešla, alebo prechádza na prácu home office, dokonca aj tí, ktorým sa to zdalo donedávna nereálne.

Čomu treba venovať zvýšenú pozornosť?

Prečítajte si odporúčania veľkej, úspešnej firmy, ktorá postupne prechádzala na flexibilné fungovanie už pred siedmimi rokmi.

Microsoft odporúča sústrediť sa na tieto body:

 • Dobre si nastavte ciele – musia byť dobre merateľné, inšpiratívne.
 • Pravidelne komunikujte s ľuďmi v tíme – výsledkom bude správne pochopenie cieľov.
 • Oceňte spoluprácu a zdieľanie – spontánne, ale aj v rámci pravidelného hodnotenia.
 • Stanovte si tzv. tímové dni – väčšie, alebo menšie tímové stretnutia.
 • Otvorené kalendáre – lepšie plánovanie času a stretnutí.
 • Dodržiavať princíp dosiahnuteľnosti počas pracovného dňa.
 • Rešpektujte voľný čas kolegov.
 • Používajte MS Teams – viete kto je online, komu môžete poslať rýchlu správu, zdieľať dokumenty…
 • Nebojte sa stretnutí na diaľku.
 • Zdieľajte spoločné dokumenty na OneDrive – budú vždy prístupné relevantným ľuďom.

Zdroj: Prečítajte si celý článok na Forbes.

ByIvan BREZIANSKY

Whitepaper: Objavte kľúč k vysoko výkonnej databáze

 

Výkon, je jednou z najdôležitejších charakteristík podnikových databáz a ich pridružených aplikácií. Neschopnosť splniť výkonnostné očakávania môže spôsobiť zlyhanie aj pre vynikajúce riešenia.

Interné systémy budú trpieť zneužitím a zle fungujúce verejné databázové aplikácie, môžu viesť súčasných a potenciálnych zákazníkov k hľadaniu alternatív.

Môže byť náročné navrhnúť, implementovať a udržiavať vysoko výkonnú databázu.

Tento dokument hovorí o osvedčených postupoch, používaných počas vývoja systému a po zavedení databázy do výroby.

Prečítajte si príklady odporúčaných pokynov pre konkrétne databázové platformy, ako je SQL Server. Metódy, ktoré sú užitočné pre jednu databázu, budú zvyčajne fungovať pre ostatných s malými obmenami.

Rozhodnutia prijaté pri plánovaní, dizajne a vývoji databázy majú obrovský vplyv na funkčnosť hotového výrobku.

Stiahnite si PDF.