Category Archive SealPath

ByIvan BREZIANSKY

Ochrana výkresov CAD | AutoCAD, Solid Edge, Inventor …

V mnohých priemyselných odvetviach v súčasnosti pracujeme s citlivými súbormi, ktoré je potrebné zdieľať nielen interne, ale aj s inými partnermi, subdodávateľmi, dodávateľmi …

Preto je výzvou zachovať plynulé komunikačné procesy, aby bolo vždy chránené duševné vlastníctvo spoločnosti. V nasledujúcom webinári sa naučíte, ako SealPath pomáha spoločnostiam udržiavať kontrolu nad svojimi CAD súbormi.  Zabezpečte svoje kresby prostredníctvom vrstvy ochrany, ktorá cestuje so súbormi, a zistite ako môžete na diaľku vytvoriť povolenia na používanie a zrušiť prístup.

Prihlásiť sa na Webinár