Category Archive Lieber

ByIvan BREZIANSKY

Nepretržitá integrácia s ekosystémom EA LieberLieber

LieberLieber zverejnil novú bielu knihu o nepretržitej integrácii, kde prezentuje túto tému na nadchádzajúcom „Tag des Systems Engineering“ a vyvinul nové vydanie konektora codebeamer so skvelými novými funkciami.

Whitepaper: Priebežná integrácia s Enterprise Architect Položili ste si niekedy otázku, ako vniesť „kontinuálnu integráciu“ do vývoja softvéru založeného na modeloch? Reťazec nástrojov okolo Enterprise Architect v súčasnosti ponúka všetky predpoklady na realizáciu tohto scenára:

• Git & LemonTree

• Pro Cloud Server & Prolaborate

Z našich skúseností sú tieto možnosti momentálne na trhu jedinečné a našim zákazníkom otvárajú úplne nové možnosti. Preto vám chceme predstaviť, aké postupy klasického vývoja softvéru je možné pre „kontinuálne modelovanie“ použiť s týmto nástrojovým reťazcom.