Category Archive Idera

ByIvan BREZIANSKY

Ako zaistíte bezpečnosť a kompatibilitu svojich databáz?

Pre každú spoločnosť je nevyhnutné zaistiť bezpečnosť a kompatibilitu databázového prostredia. Vedeli ste, že IDERA má popredné nástroje v oblasti zabezpečenia, dodržiavania predpisov a obnovy po havárii pre Microsoft SQL Server?

• Monitorujte a spravujte zabezpečenie pre SQL Server, Azure SQL Database a Amazon RDS pre SQL Server s SQL Secure.
• Monitorujte, auditujte a upozorňujte na aktivitu používateľov a zmeny údajov pre SQL Server pomocou SQL Compliance Manager.
• Zálohujte, obnovujte a nastavujte virtuálne databázy pre SQL Server s prístupom k Azure Blob Storage a Amazon S3 s bezpečným zálohovaním SQL.

Odpovedzte na môj e -mail alebo kontaktujte oddelenie predaja, ak sa niektorá z vyššie uvedených oblastí týka akýchkoľvek súčasných alebo budúcich projektov zahŕňajúcich vaše prostredie SQL Server. Alebo ak ste jednoducho zvedaví a chceli by ste sa dozvedieť viac o našich špičkových riešeniach pre SQL Server, sme tu, aby sme vám pomohli.

ByIvan BREZIANSKY

Ako zaistíte plynulý chod svojich serverov SQL Server?

Je nevyhnutné zaistiť plynulú prevádzku databázového prostredia. Vedeli ste, že IDERA má špičkové nástroje na správu výkonu pre Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL Database a Amazon RDS pre SQL Server?

• Monitorovanie, alerting, diagnostika a informácie o dostupnosti a výkone pomocou programu SQL Diagnostic Manager.

• Vyladenie výkonu, obnova po havárii a zabezpečenie pomocou odborných odporúčaní a spustiteľných skriptov pomocou programu SQL Doctor.

• Správa zariadení a kontrola ich stavu pomocou programu SQL Inventory Manager.

ByIvan BREZIANSKY

Ste pozvaní na našu pripravovanú živú ukážku.

Dátum: utorok 6. júla 2021 Čas: 11:00 PT | 13:00 CT | 14:00 ET

Pripojte sa k nám na zistíte ako môže Aqua Data Studio pomôcť vyriešiť vaše problémy so správou údajov a vizualizáciou údajov pre relačné, cloudové a NoSQL databázy.

ByIvan BREZIANSKY

SQL Diagnostic Manager 11.1

K dispozícii je všeobecne dostupná verzia nástroja SQL Diagnostic Manager 11.1.

Existujúci používatelia, môžu prostredníctvom zákazníckeho portálu Idera, vykonať upgrade. Noví používatelia si môžu stiahnuť skúšobnú verziu.

Čo je nové v Diagnostic Manager 11.1?

Najnovšie vydanie kombinuje zlepšenie user experience (UX) a ponúka komplexné hybridné cloudové riešenie v prostredí SQL Servera.

Zlepšenie User Experience (UX) vo verzii 11.1 zahŕňa:

 • Windows škálovateľné User Interface na podporu UHD monitorov a škálovateľných Windows fonts.
 • Nový tmavý mód pre užívateľov, ktorí uprednostňujú tmavé rozhrania pozadia.
 • Heatmap prehľad vo Windows Console, pre lepšie vyhodnotenie relatívneho zdravia.
 • Vylepšený Grid overview s Alert Status by Category. Konfigurovateľný Grid overview, zobrazuje používateľom vybrané kľúčové metriky podľa preferovaného poradia. Taktiež umožňuje interpretovať alert status na prvý pohľad.

Rozšírenie pokrytia Amazon RDS Database -as-a-Service pre SQL Server, je zavŕšením viacerých zlepšení v posledných vydaniach.

Mnoho zákazníkov s DBaaS SQL, bude používať kombináciu lokálneho SQL Servera a SQL Servera nainštalovaného v cloudovom prostredí IaaS a kombinácie služieb Amazon RDS a Azure Database-as-Service.

Práve preto, Idera zachováva konzistenciu a kompatibilitu monitorovania naprieč prostrediami. Minimalizuje sa tak potreba učenia pre databázových profesionálov, podporujúcich kombináciu uvedených prostredí. Nie sú potrebné žiadne samostatné plug-iny.

ByIvan BREZIANSKY

New release Aqua Data Studio 22.0

Dátoví a obchodní analytici, majú radi Aqua Data Studio najmä vďaka Visual Analytics a možnosti škálovateľného dátového manažmentu. Prepojením naprieč platformami, poskytuje správcom databáz jednoduchú správu prostredníctvom jedného nástroja.

Pozrime sa, čo prináša najnovšie vydanie Aqua Data Studio 22.0.

Bola pridaná nová, plne podporovaná cloudová databázová platforma SingleStore (predtým MemSQL), ktorá poskytuje tieto výhody:

 • Moderné a intuitívne grafické a užívateľské rozhranie (GUI)
 • Flexibilná správa objektov a správa údajov s pridanými DBA Tools
 • Efektívny SQL editor, vyzuálny query buildeer a ER diagram modeler
 • Výkonná vizualizácia dát a analýza pomocou dashboardov a reportov
 • Hĺbkové porovnanie schémy, dát, súborov a synchronizácia schémy
 • Jednoduchá integrácia so systémami riadenia verzií pre SQL a súbory

Vylepšenia Snowflake

 • Nové pridané DBA Tool Sets, šetria databázovým administrátorom čas. Vylepšené GUI, poskytuje presné zachytenie a správu úložiska, zdrojov a zabezpečenia naprieč Snowflake Data Warehouses.
 • Bola pridaná podpora Store Procedures pre Snowflake developerov a správcov databáz. Teraz môžu vidieť a spravovať svoj databázový kód, priamo z treeview.
 • Výrazne sa zvýšilo aj zabezpečenie. Pridané Key Pair authentication, umožňuje šifrovať private keys a pripojiť k Snowflake.

Pridaná podpora Unit Testing pre PostgreSQL a SQL Server.

Vývojári a správcovia databáz, teraz môžu vytvárať unit test počas celého životného cyklu kódovacieho procesu, čo umožní vylepšiť kvalitu kódu už počas hľadania software bugs.

Aqua Data Studio 14-day free trial