Category Archive Idera

ByMichaela Makušová

ER/Studio – nástroj na modelovanie dát

ER/Studio picture

Prevezmite kontrolu nad svojim komplexným dátovým prostredím a zlepšite efektivitu podnikania.

Nástroj na modelovanie a architektúru dát, ER/Studio, zladí vaše obchodné procesy a dátové modely. Navyše, dá vašim dátovým analytikom, príležitosť spoznať skutočnú hodnotu vašich dát.

Vytvorte si business-driven data architektúru na usporiadanie informácií, správu údajov a zjednotenie podniku.

Najnovšia verzia ER/Studio 19.0, poskytuje dátovým architektom lepšiu správu dát, s vylepšenými funkciami a prehĺbením podpory pre Microsoft platformy Azure Synapse Analytics (novú platformu) a vylepšenou podporou pre SQL Server.

Vylepšenia sa týkajú nasledujúcich oblastí:

  • Vylepšená podpora business glossary – umožňuje dátovým architektom prístup k obchodným podmienkam na mapovanie dátových modelov.
  • Microsoft Azure Synapse Analytics (nová platforma) – podpora základnej platformy. Umožňuje využívať Azure Synapse a plánovať migráciu do cloudu.
  • Microsoft SQL Server – podpora mnohých funkcií SQL Servera, čo prispieva k využívaniu databázy na jednom mieste. Podporované funkcie: podpora pre SQL Server 2019, Filtered indexes, Column store indexes, Spatial indexes, Table and index compression, Temporal tables,  Extended properties.
  • PostgreSQL – konvertuje konštrukcie v logickom modeli na nové funkcie v PostgreSQL.

Tu je prehľad verzií ER/Studio nástrojov:

ER/Studio Data Architect, poskytuje dátové modelovanie pre viaceré dátové platformy. Obsahuje všetky funkcie, ktoré potrebujete na vytváranie a správu logických a fyzických dátových modelov. Využite detailné porovnanie a zlúčenie dát, štandardy pomenovania, dátové slovníky a rozsiahlu podporu platformy.

ER/Studio Data Architect Professional, pomáha dátovým modelárom a architektom vytvárať a spravovať dátové modely pre rôzne dátové platformy. Poskytuje najširšiu škálu podpory dátových platforiem, líniu vizuálneho modelovania a toku dát, plnohodnotné modelovanie pre dátové sklady, business inteligenciu a business dátové objekty. Spája vývojárov a architektov.

ER/Studio Enterprise Team Edition, pomáha dátovým modelárom a architektom, navrhovať a zdieľať dátové modely a metadáta naprieč celým podnikom. Poskytuje komplexné riešenie pre podnikovú architektúru a správu dát, rozsiahle modelovanie manažmentu zmien, podnikové dátové slovníky, jedinečné prepojenie naprieč modelmi, integrovanú funkciu visual data lineage import a integrované dáta a modelovanie business procesov.

Ak potrebujete poradiť s výberom a zabezpečením Idera nástrojov, obráťte sa na nás. 

ByMichaela Makušová

Máte vypracovaný Disaster/Database Recovery Plan?

Recovery Plan banner

Aby sme mohli ďalej rozoberať potrebu recovery plánov, musíme si najskôr zadefinovať, čo si presne pod týmto názvom treba predstaviť.

Čo je Disaster/Database Recovery Plan (plán obnovy po katastrofe)?

Recovery plan je dokument, v ktorom organizácia definuje nevyhnutné kroky potrebné na obnovu postihnutých systémov, po nepredvídateľnej katastrofe spôsobnej človekom alebo prírodou (záplavy, zemetrasenie, požiar, zlyhanie hardvéru, vírusy, hackerské útoky, alebo dokonca aj zlyhanie ľudského faktora).

Ransomware picture

Každá organizácia, by mala mať vypracovaný svoj vlastný Recovery plan, v ktorom identifikuje dopady rôznych udalostí na chod organizácie, následné postupy na ich obnovu a časové intervaly obnovy. Úlohou plánu obnovy, je minimalizácia prestojov a rýchla obnova komponentov a aplikácií v kritickej infraštruktúre.

Dôležité je určenie priorít obnovy, pretože vo veľkých výpočtových prostrediach, nie je možné obnoviť všetky systémy naraz. Uprednostnite systémy orientované na zákazníkov, ktorých odstávka by mohla mať neželaný dopad na hospodársky výsledok vašej organizácie. Databázy SQL Serverov, sú v mnohých prípadoch definované ako kritické business systémy. Práve z tohto dôvodu sú DBAs (databázoví administrátori) pri obnove zväčša pod veľkým tlakom. Databázy sú prioritou pre fungovanie organizácie, a preto sa ich obnova očakáva čo najskôr.

Dôležité je rozsiahle testovanie, pretože len tak zistíte, či je váš Recovery plan dobre pripravený. Niektoré organizácie vykonávajú testovanie v pravidelných intervaloch, aby boli na prípadnú katastrofu dobre pripravení. Iní zase uprednostňujú ad hoc prístupy, keď sú jednotlivé tímy zodpovedné za testovanie svojej časti obnovy.

Testing picture

Čo by mal Database Recovery Plan obsahovať?

✔️ Ciele obnovy – plán musí definovať dva dôležité prvky obnovy. The Recovery Point Object (RPO), predstavuje množstvo uniknutých dát, ktoré je organizácia schopná tolerovať. The Recovery Time Objective (RTO), popisuje maximálny časový prestoj výpadku kritického systému, bez značného vplyvu na fungovanie organizácie.

✔️ Určenie zodpovedných zamestnancov – dokument má presne určovať, ktorí zamestnanci zabezpečujú technickú stránku a vykonávanie úloh spojených s obnovou. Dôležité je uvedenie aj ich kontaktných informácií, mailov a telefónnych čísel.

✔️ Zoznam IT vybavenia je potrebná inventarizácia hardvérov a softvérov. Výsledky inventarizácie sa analyzujú a určí sa poradie v akom sa jednotlivé systémy v prípade katastrofy obnovia.

✔️ Kontrola backup postupov – kontrolou zálohovania sa zistí, či sú všetky systémy úspešne zálohované. Mali by byť uvedené aj inštrukcie na obnovu záloh.

✔️ Reakcia na katastrofu – v tejto časti sú popísané kroky, ktoré majú byť vykonané v prípade, že sa blíži očakávaná katastrofa. Môže obsahovať špeciálne zálohy a včasnú obranu pred kybernetickým útokom.

✔️ Zoznam lokalít na obnovu po katastrofe – organizácie majú viacero možností obnovy. Preferovaná primárna lokalita môže rýchlo nahradiť dotknutú infraštruktúru. V iných prípadoch musí IT podpora reálne navštíviť miesto obnovy a obnoviť systémy zo zálohovacieho média.

✔️ Postupy obnovenia – je potrebné zdokumentovanie postupov obnovy pre všetky systémy, ktoré boli na základe inventarizácie, identifikované ako obnoviteľné.

Objavte výhody flexibilného nástroja na obnovu a zálohovanie databázy

So zálohovaním a obnovou SQL Servera, vám pomôže všestranný, flexibilný nástroj SQL Safe Backup. Reaguje na potreby DBAs, ktorí sa pokúšajú o rýchlu obnovu kritických systémov.

Správcovia databáz, zodpovední za zotavenie po katastrofe, majú na výber viacero techník obnovy. Jedna z možností, je okamžité obnovenie databázy a eliminovanie prestojov. Ďalším riešením je obnova typu Point-in-time. Táto obnova automaticky zozbiera všetky backup komponenty, potrebné na obnovenie databázy v určenom čase. SQL Safe Backup, poskytuje administrátorom väčšiu mieru flexibility pri zotavení po katastrofe. Je to práve vďaka zabudovaným konvenčným funkciám obnovy.

V prípade záujmu o SQL Safe Backup, nás neváhajte kontaktovať.

ByMichaela Makušová

Whitepaper: Ochrana osobne identifikovaných informácií v databázach

Prečítajte si dokument, ktorý sa zaoberá metódami a technikami, ktoré by sa mali použiť na ochranu osobne identifikovaných informácií (PII). PII sú definované ako údaje, ktoré možno použiť na rozšírenie alebo sledovanie totožnosti jednotlivca. Môžu byť buď samotné, alebo v kombinácií s inými osobnými alebo identifikačnými informáciami, ktoré sú prepojiteľné s konkrétnym jednotlivcom. PII sú napríklad vaše meno, pracovný e-mail, adresa domova alebo telefónne číslo. Viac sa dočítate v dokumente.

Stiahnuť Whitepaper

ByMichaela Makušová

Whitepaper: Benefity Big Data

Idera logo

Ak sa pohybujete vo svete IT, pojem big data je vám zrejme známy. Počas posledného technologického pokroku, úroveň veľkých dát neustále narastá. Schopnosť ukladať obrovské množstvá dát a pritom nezanechať veľkú fyzickú stopu sa považuje za prioritu. Vznikajú tak nové metódy získavania ďalších informácií.

Odhaduje sa, že do roku 2025 budú svetové dátové sklady, obsahovať neuveriteľných 175 ZB dát. Pre lepšiu predstavu si uveďme príklad: Zettabajt (ZB) je trilión GB, pričom 1 GB obsiahne viac ako 650 000 strán textu, alebo viac ako 15 000 obrázkov. Neuveriteľné množstvá dát, však?

Nárast Internet of Things (IoT) a spotrebného internetu, výrazne prispeli k zvýšenej miere vytvárania nových informácií. Keďže záujem o využívanie smart technológií sa zvyšuje, neočakáva sa žiadne spomalenie tohto trendu. Vznikajú tak obrovské úložiská informácií, známe ako “Big Data”, ktoré predstavujú štruktúrované a neštruktúrované údaje a tie tradičné databázy nedokážu efektívne spracovať.

V tomto dokumente sa dozviete:

  • akú majú Big data charakteristiku a aké typy poznáme,
  • ako sa vo veľkých spoločnostiach zhromažďujú a využívajú,
  • aké problémy môžu nastať pri ich analýze…

Stiahnuť Whitepaper

Zdroj: Idera

Idera riešenia nájdete v našej ponuke softvérových produktov.

ByMichaela Makušová

Geek Sync: Ako spravovať databázu, keď chýbajú databázoví administrátori?

Idera logo

V mnohých prípadoch nie sú databázoví administrátori (DBA) členmi tímov na plný úväzok, a tak často dochádza k tomu, že ich úlohu preberajú vývojári. Viacerí si teraz poviete, že pokiaľ zálohy úspešne fungujú, nie je na tom nič zlé. Mnohé riziká však prichádzajú s nesprávnym naladením a nesprávnou údržbou výkonu vašej databázy.

Nasledujúci webinár je určený práve pre všetkých Non-DBA  a zistíte v ňom, ako nakonfigurovať SQL Server tak, ako to robia administrátori. Počas webináru sa dozviete, ktoré predvolené nastavenia môžu spomaliť váš SQL Server.

Po všetkých diskusiách o nastaveniach servera, konfigurácií databáz a odporúčanej údržbe, ktoré na vás čakajú, budete schopní nakonfigurovať SQL Server tak, aby to vyhovovalo vášmu pracovnému zaťaženiu, a zaisteniu bezproblémového chodu vášho SQL Servera a databázy.

Webinárom bude sprevádzať Eric Cobb, SQL Server DBA.

Webinár sa koná 17. marca 2021, v čase od 17.00 do 18.00

Zaregistrujte sa

Zdroj: Idera