Monthly Archive May 2024

ByIvan BREZIANSKY

Newsletter JetBrains, máj 2024

Sledujte živý prenos KotlinConf 2024
KotlinConf 2024, najväčšie podujatie Kotlin na svete, čoskoro privíta 2000 účastníkov v Kodani! Ak nemôžete prísť osobne, pozývame vás sledovať livestream z podujatia 23. – 24. mája. Pozrite si rozvrh.
Nastaviť pripomienku →

JetBrains .NET Days Online 2024 – Výzva pre rečníkov
V dňoch 25. – 26. septembra 2024 organizujeme bezplatné podujatie virtuálnej komunity. Máte tému, ktorá by bola relevantná pre širšiu komunitu .NET? Ak áno, máme záujem!
Odoslať rozhovor →

JetBrains GameDev Days 2024 – výzva pre rečníkov
Pripravujeme sa na ďalšie vydanie JetBrains GameDev Days v októbri 2024 a hľadáme rečníkov, ktorí by mali záujem prezentovať s nami! Všetky témy týkajúce sa komunity vývojárov hier sú vítané.
Odoslať rozhovor →

ByIvan BREZIANSKY

JetBrains dotInsights | máj 2024

Vedel si? Keď Microsoft pôvodne začal vyvíjať C#, bol interne známy pod kódovým označením „Cool“, čo znamenalo „C-like Object Oriented Language“.

Odporúčaný obsah
Zaujímalo vás, ako začleniť AI do vašich každodenných pracovných postupov programovania alebo na čo môžete AI použiť ako vývojár? Tu je to, čo sa stane, keď túto otázku položíte asistentovi AI JetBrains. Tu je výzva: „Uveďte 10 spôsobov, ako môžu vývojári najlepšie využiť AI pre svoje každodenné úlohy.“ Tu je odpoveď:
„1. Programovanie: AI môže pomôcť vývojárom pri písaní kódu tým, že navrhne dokončenie kódu a tiež upozorní na možné chyby. Mnoho nástrojov používa algoritmy strojového učenia na zvýšenie efektívnosti kódovania.

2. Ladenie: AI môže pomôcť pri ladení tým, že ukáže presné umiestnenie chýb, niekedy dokonca predvída chyby skôr, ako sa stanú problémom. Tieto nástroje môžu výrazne skrátiť čas strávený ladením a pomôcť zlepšiť kvalitu kódu.

3. Projektový manažment: AI môže pomôcť spravovať úlohy, zdroje a závislosti, pomáha predvídať potenciálne problémy a poskytuje prehľad o tom, ako najlepšie prerozdeliť zdroje, aby sa splnili termíny projektu.

4. Testovanie: Automatizované testy AI môžu byť lepšie pochopené a kontrolované. Algoritmy strojového učenia sa môžu učiť z predchádzajúcich testovacích podmienok a výsledkov, čo vedie k efektívnejším a efektívnejším budúcim testom.

5. Prieskum trhu: AI dokáže sledovať správanie používateľov a poskytovať informácie, ktoré môžu vývojárom pomôcť pochopiť, kam zamerať svoje úsilie pri vytváraní alebo aktualizácii softvérových riešení.

6. Dizajn: AI dokáže automatizovať niektoré dizajnérske úlohy. Môže napríklad vytvárať možnosti rozloženia webu alebo farebnej palety na základe určitých opísaných parametrov alebo môže posúdiť použiteľnosť dizajnu.

7. Kybernetická bezpečnosť: AI sa dá použiť na predpovedanie a prevenciu potenciálnych bezpečnostných hrozieb. Dokáže analyzovať vzorce, porozumieť normálnemu správaniu a potom upozorniť, ak existujú odchýlky, ktoré by mohli naznačovať hrozbu.

8. Údržba: AI dokáže monitorovať systémy a hlásiť problémy, často ich dokonca predvídať skôr, ako sa vyskytnú. To umožňuje vývojárom proaktívne riadiť údržbu systému namiesto reaktívneho riešenia problémov po ich výskyte.

9. Osobný asistent: AI dokáže spravovať každodenné úlohy vývojárov, ako je nastavovanie pripomienok, vyhľadávanie informácií, správa e-mailov alebo schôdzok atď., čo vývojárom umožňuje sústrediť sa na svoju skutočnú prácu.

10. Učenie: Učebné nástroje riadené AI môžu pomôcť vývojárom naučiť sa nové programovacie jazyky, zostať informovaní o najnovších technológiách, porozumieť pokročilým algoritmom atď.
Kľúčom k úspešnému používaniu AI ktorýmkoľvek z týchto spôsobov je vybrať si správny nástroj, správne ho nastaviť a potom sa naň dostatočne spoľahnúť, aby sa mohol poučiť z úloh, ktoré vykonáva. Týmto spôsobom sa neustále zlepšuje a časom sa stáva užitočnejším.“

Ako sa uvádza v poslednom bode, AI je dobrá na poskytovanie užitočných rád pri učení sa novej zručnosti – v tomto prípade učenie sa o AI. A nezabudnite na dôležitosť dobrých nástrojov. V zozname je veľa skvelých tipov, takže ak si nie ste istí, kde sa začať učiť o kódovaní pomocou AI, skúste tieto: Vysvetlite a refaktorujte kód, píšte commity alebo generujte testy.