Category Archive FortiClient

ByIvan BREZIANSKY

Poznáte koncepciu Zero Trust Network Access?

Fortinet logo

Zero Trust Network Access (ZTNA) – je princíp s nulovou dôveryhodnosťou, ktorý sa zameriava na riadenie prístupu k aplikáciám.

ZTNA, rozširuje princípy nulového dôveryhodného prístupu (ZTA), o overenie používateľov a zariadení pred udelením prístupu. Nezáleží, na tom, či je používateľ v sieti alebo mimo nej, ZTNA je nezávislá od polohy. Pre pripojenie z používateľského zariadenia k proxy point, používa zabezpečený, šifrovaný tunel.

Uvedením vydania FortiOS 7.0, je princíp Zero Trust Network Access, zahrnutý v každom zariadení a službe so systémom FortiOS.

Postarajte sa o bezpečný prístup pre vašich vzdialených používateľov, využitím kombinácie FortiGate – FortiClient – ZTNA.Schéma ZTNAAko Fortinet ZTNA rieši výzvy zabezpečenia prístupu?

Najmä redukovaním možností prieniku do vašej siete a súčasne zjednodušuje správu prístupu k aplikáciám. Ako?

  • Skrýva aplikácie – ak komunikácia neprichádza z proxy point, bude ignorovaná.
  • Overuje používateľov – proxy point vykonáva kontrolu overenia používateľa pri každom prístupe k aplikácií.
  • Vyhodnotí všetky zariadenia – proxy point, vykonáva hodnotenie polohy pri každom prístupe k aplikácií.
  • Vytvára tunel pre používateľov – ZTNA agent, automaticky vytvorí zabezpečený tunel od používateľa k proxy point.

Ďalšou výhodou je jednoduchá konfigurácia pre správcov. Rozmýšľate o výhodách ZTNA v porovnaní s VPN?

Zaregistrujte sa na webinár: ZTNA, the Evolution of VPN Access, 5. mája 2021 o 19.00

Dozviete sa:

➜Prečo je čas vymeniť VPN za ZTNA

➜Výhody zavedenia ZTNA

➜Ako funguje riešenie Fortinet ZTNA