Monthly Archive May 2020

ByIvan BREZIANSKY

90 dňové licencie SAFETICA Auditor a SAFETICA DLP

Po prepuknutí COVID-19 mnohé firmy a organizácie významne zmenili spôsob fungovania a vo veľkej miere prešli na vzdialenú prácu z domu.

Zamestnanci sa tak do siete pripájajú z vlastného zariadenia alebo z počítača, ktorý im zamestnávatelia poskytli.

Keďže sme bezpečnostná firma, veľmi dobre si uvedomujeme že významne narástli aj riziká straty, zneužitia alebo odcudzenia citlivých informácií

a osobných údajov, ku ktorým majú zamestnanci pracujúci z domu prístup.

V spolupráci so spoločnosťou SAFETICA sme sa preto rozhodli poskytnúť Vašim zákazníkom 90-dňovú trial „home office“ licenciu SAFETICA Auditor

alebo SAFETICA DLP určenú na pokrytie pracovných staníc zamestnancov pracujúcich kvôli situácii s COVID-19 z domu.

 

Táto licencia Vám umožní bezplatne rozšíriť nasadenie SAFETICA produktov na 90-dňové obdobie práve pre tie pracovné stanice,

ktoré používajú zamestnanci Vašich zákazníkov na prácu z domu, avšak ešte na nich nebol implementovaný daný SAFETICA produkt.

Táto ponuka je určená výhradne týmto zákazníkom a zároveň je platná na produkt, ktorý už majú aktuálne implementovaný vo svojej organizácii.

ByIvan BREZIANSKY

Register for VMware EMPOWER online

oin us live on 9 June 2020 for VMware EMPOWER Online Europe!

Your participation is free, and you’ll have access to the latest tech, sales, and marketing training content – tailored specifically for you, our partners.

Don’t delay – the first 150 Principal-tier level and 100 Advanced-tier level partners to register will receive certification vouchers!* Participation in the event is required to be eligible. Additional vouchers will be up for grabs throughout the course of the event as well.

 

ByIvan BREZIANSKY

JetBrains MPS 2020.1

MPS 2020.1 comes with improvements to help you make even more powerful Domain-Specific Languages. This major release adds the Light patterns language, Javadocs for stub models, BaseLanguage enhancements, and plenty of other goodies.

ByIvan BREZIANSKY

JetBrains AppCode 2020.1

AppCode 2020.1 is here with completion during indexing, faster code assistance in pure Swift and mixed projects, generation of documentation comments, new inspections and intentions, the Type Hierarchy view for Swift, and new sorting modes for the Swift Structure view.

ByIvan BREZIANSKY

CASH REBATE for your customer with Lenovo Trade Up Promotion!

Did you know your customers can earn a CASH REBATE for trading up their old hardware?
Lenovo is now offering customers the opportunity to upgrade their current systems to any eligible Lenovo DCG Trade Up product and in turn receive a cash rebate.
It’s as easy as 1, 2, 3 for customers to receive their cash rebate once an eligible product is purchased.

1. Your customers will need to register here
2. Once registered, your customers will need to upload a PDF or JPG of their Lenovo DCG proof of purchase and their company invoice with rebate value*.
3. Your customers will need to upload their certificate of product disposal/destruction**

Once validated by Lenovo, your customers will receive their qualifying rebate straight into their bank account.