Category Archive ExaGrid

ByIvan BREZIANSKY

Ako prebieha Ransomware útok?

Ransomware picture

Hackeri, pri všetkých svojich útokoch, využívajú slabé miesta v zabezpečení sietí spoločností. Ransomware, je druh malware útoku, ktorý pre firmy predstavuje obrovskú hrozbu. Ransomware môže útočiť na počítač, telefón či tablet.

Cieľom hackerov, je od napadnutých spoločností získať výkupné. Zvyčajne si útočníci vykonajú detailnú finančnú analýzu spoločnosti a následne získajú predstavu, na koľko si daná spoločnosť cení svoje údaje. Pamätáte si ešte na útok na spoločnosť Garmin minulé leto? Po vniknutí do siete a následnom útoku, útočníci paralyzovali a zašifrovali údaje. Tento útok spôsobil niekoľkodňový výpadok koncových služieb spoločnosti Garmin. Hotová nočná mora pre každú spoločnosť.

Najnovšie údaje hovoria o tom, že ani v roku 2021, ransomware útoky nepoľavujú, a preto je potrebné myslieť na zabezpečenie vašich firemných dát.

Ransomware graf 2021

Ransomware útoky, môžu prebiehať dvomi spôsobmi:

➜ Prvým spôsobom, je zašifrovanie údajov z primárneho úložiska a následne žiadanie výkupného s prísľubom poskytnutia kľúča, na odšifrovanie údajov. Možno ste o tom doteraz nevedeli, ale chrániť vaše údaje, viete v tomto prípade aj po napadnutí ransomwar-om.

Spoločnosť Exagrid, zaoberajúca sa zálohovaním dát, vyvinula novú technológiu, ktorá firmám pomôže s následným obnovením údajov aj po ransomware útoku. Funkcia Retention Time-Lock, umožňuje obnoviť vaše dáta z úložiska Exagrid Tiered Backup. Hackerom bráni vymazať zálohy a zároveň umožňuje vyčistiť retenčné body.

➜ Druhý spôsob ransomware útoku, je o niečo zložitejší. Ešte predtým, ako útočníci zašifrujú primárne úložisko, si vytvoria kópiu primárnych údajov. V tomto prípade nemáme dobrú správu, pretože aj po obnovení dát z Exagrid backup systému, útočníci stále disponujú kópiou dát a pokiaľ nezaplatíte výkupné, hrozí ich zverejnenie. Jediné riešenie, ako predísť tomuto scenáru, je sprísnenie zabezpečenia v sieti, čím nedáte hackerom šancu, dostať sa do primárneho úložiska.

Ako môžete zlepšiť zabezpečenie siete?

✅ Použite dvoj-faktorovú autentifikáciu na všetko – VPN prístup, vzdialený prístup, centrum kontroly vírusov…

✅ Nechajte si poradiť bezpečnostným konzultantom, ako sprísniť firewall pravidlá a ďalšie schémy zabezpečenia.

✅ Kontrolujte zraniteľnosť systémov.

✅ Trénujte zamestnancov a naučte ich, ako sa vyhnúť podobným útokom – neklikať na URL adresy a dokumenty z e-mailových adries, ktoré nepoznajú a vyzerajú podozrivo.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o bezpečnostných riešeniach poskytujúcich ochranu vašim firemným sieťam? Kontaktujte nás  ?

ByIvan BREZIANSKY

Webinár: Zálohovanie s funkciou Retention Time-Lock

Zálohovanie s ExaGrid

Zaregistrujte sa na webinár a spoznajte zálohovanie s ExaGrid a jedinečný prístup Retention Time-Lock, ktorý chráni vaše dáta pri napadnutí ransomvérom, zabraňuje hackerom vymazať zálohy a zároveň umožňuje vyčistiť retenčné body.

Graham Woods, viceprezident spoločnosti ExaGrid, vám predstaví výhody jedinečnej škálovateľnej architektúry a prevedie vás funkciami obnovy po napadnutí ransomvérom.

Chcete ušetriť náklady na dlhodobé zálohovanie? Chcete sa vedieť zotaviť po útokoch ransomvéru?

Určite si nenechajte ujsť nasledujúci webinár, ktorý sa koná 29. apríla 2021 o 12.00

Zaregistrujte sa

Oboznámte sa s prístupom Retention Time-Lock, prečítajte si náš starší blog s názvom Ako ExaGrid chráni vaše dáta pri napadnutí ransomvérom…

Zdroj: ExaGrid

ByIvan BREZIANSKY

Predstavenie spoločnosti ExaGrid

O spoločnosti

ExaGrid je lídrom v oblasti vrstveného zálohovania, s deduplikáciou dát. Ponúka jedinečný produkt a prístup:

 • jediné záložné úložisko druhej generácie s riešením deduplikácie dát,
 • viac ocenení za produkty ako ostatní dodávatelia v danom priestore,
 • viac ako 11 000 nainštalovaných systémov s vynikajúcimi referenciami v priemysle,
 • ▪bezkonkurenčný počet publikovaných zákazníckych príbehov v priemysle,
 • prelomový model podpory zákazníkov,
 • program garancie ceny a ochrany investícií,
 • najnižšia cena vopred a po celý čas,
 • masívna spoločnosť s konzistentným medziročným rastom.

Spoločnosť získala viacero ocenení, napríklad:

 • Computer Technology Review – Most Valuable Product (MVP).
 • DCIG – #1 “Recommended” deduplicating backup appliance.
 • Network Computing – Return on Investment; Hardware Product of the Year.
 • Storage Magazine “Storries XV” – Vendor of the Year, Enterprise Backup Storage…

ExaGrid zákazníci

ExaGrid’s Tiered Backup Storage Architecture 

ExaGrid si uvedomila, že v záložnom úložnom priestore je potrebná deduplikácia údajov, aby sa znížila stopa úložiska a výsledné náklady, ako aj aby sa znížili údaje prenášané na miesto na zotavenie po katastrofe mimo pracoviska, aby sa znížila šírka pásma WAN a výsledné náklady. Zariadenia na cieľovej strane dosiahnu približne 20: 1 zníženie údajov v porovnaní s priamym diskom bez deduplikácie údajov pri približne 18 kópiách uchovávania. Pritom však môžu nastať problémy a práve Exagrid je jediným stupňovitým zálohovacím úložiskom s diskovou vyrovnávacou pamäťou, ktorá umožňuje pristupovať k zálohovaniu a obnovovaniu výkonu, do dlhodobého úložiska, pri nižších nákladoch. ExaGrid, pracuje so škálovateľnú architektúru ukladacích priestorov, ktorá sa pri raste údajov prispôsobuje. Vďaka tomu rieši tri základné problémy zálohovania:

 • najrýchlejšie zálohy pre najkratšie okno zálohy,
 • najrýchlejšie obnovenie, kopírovanie mimo pásku a VM boots za najrýchlejší čas na obnovenie,
 • jediné záložné okno, ktoré s rastom údajov nerastie.

V prípade ExaGrid sa nededuplikované zálohy odosielajú do vstupnej zóny disk-cache (Performance Tier), pričom rýchlosť prijímania ExaGrid je 432 TB / h. pre úplnú zálohu 2PB, čo je trikrát rýchlejšie ako iné riešenia, výsledkom čoho je najkratšie okno zálohy.

ExaGrid má k dispozícii rôzne modely zariadení rôznych veľkostí, ktoré je možné kombinovať do jedného systému, čo organizáciám umožňuje kúpiť to, čo potrebujú, bez toho, aby museli podstúpiť modernizáciu.

ByIvan BREZIANSKY

ExaGrid overview 2. časť

V tejto druhej časti blogu o predstavení ExaGridu, sa budeme venovať ďalším dôležitým technickým informáciám.

Uchovávanie údajov

Preferovaným spôsobom ukladania údajov, je udržiavanie najnovších záloh v nededuplikovanej podobe na rýchle obnovenie, opätovné získanie, okamžité oživenie VM a rýchle kopírovanie mimo server.

Pretože zariadenie ExaGrid, umožňuje každému úplnému zálohovaniu uložiť najskôr Landing Zone, udržuje najnovšie zálohy v úplnej nededuplikovanej podobe na rýchle obnovenie, okamžité zotavenie virtuálneho počítača v priebehu niekoľkých sekúnd až minút a rýchle kopírovanie mimo server.

Tento prístup zabráni režijným nákladom súvisiacim s rehydratáciou údajov počas kritických obnov pretože viac ako 90% obnovy a 100% okamžitých zotavení VM a páskových kópií sa vykonáva z najnovšej zálohy. Vo výsledku sú časy obnovy, obnovy a kopírovania zo systému ExaGrid rádovo rýchlejšie ako riešenia, ktoré ukladajú iba deduplikované údaje.

Má ExaGrid metódu šifrovania údajov v úložisku? Ak je to tak, popíšte, ako sa implementuje.

Funkcie zabezpečenia údajov v produktovej rade ExaGrid, vrátane voliteľnej technológie, podnikovej triedy Self-Encrypting Drive (SED), poskytujú vysokú úroveň zabezpečenia údajov v úložisku a môžu pomôcť znížiť náklady na vyradenie jednotky IT v dátovom centre. Všetky údaje na diskovej jednotke sú šifrované automaticky bez toho, aby používatelia museli podniknúť akékoľvek kroky. Šifrovacie a autentifikačné kľúče nie sú nikdy prístupné vonkajším systémom, kde by mohli byť ukradnuté. Na rozdiel od metód šifrovania založených na softvéri majú jednotky SED zvyčajne lepšiu priepustnosť, najmä počas rozsiahlych operácií čítania. Pre modely EX7000 a vyššie je k dispozícii voliteľné šifrovanie údajov.

Škálovateľnosť

Aké zdroje sa pridávajú, keď časom pribúdajú zálohované údaje?

Systém ExaGrid sa dá ľahko škálovať, aby sa prispôsobil rastu dát. Vďaka výpočtovému softvéru spoločnosti ExaGrid je systém vysoko škálovateľný. Po pripojení k switchu je možné kombinovať a porovnávať zariadenia ľubovoľnej veľkosti alebo veku v jednom systéme s kapacitami až do 2PB úplného zálohovania plus uchovania a rýchlosti príjmu až 432TB za hodinu. Vo virtuálnom prostredí sa zálohovaciemu serveru javia ako jeden systém a vyvažovanie záťaže všetkých údajov medzi servermi je automatické.

Všetky zariadenia ExaGrid neobsahujú iba disk, ale aj výkon procesora, pamäť a šírku prenosového pásma. Ak je potrebné systém rozšíriť, k existujúcemu systému sa jednoducho pripoja ďalšie zariadenia. Tento typ konfigurácie umožňuje systému udržiavať všetky aspekty výkonu tak, ako rastie množstvo dát, pričom zákazníci platia za to, čo potrebujú, keď to potrebujú. Tento model s priebežným rastom umožňuje až 32 jednotiek v jednom systéme so škálovaním, ktorý umožňuje úplné zálohovanie až 2 petabajtov v jednom systéme. Všetky zariadenia a systémy sú riadené jedným používateľským rozhraním. Na jednom serveri je možné nasadiť viac systémov, čo umožňuje úplné zálohovanie až do petabajtov.

Žiadne rozširovanie záložných časových okien, kvôli rastu dát.

Pridaním serverov si ExaGrid udržuje trvale rýchly výkon zálohovania a okno zálohovania pevnej dĺžky so zvyšujúcim sa objemom dát.

Bezproblémová škálovateľnosť bez Forklift Upgrades.

Prístup spoločnosti ExaGrid k škálovaniu sa vyhýba Forklift Upgrades, pridaním modulárnej kapacity s plnými servermi k existujúcemu systému s až 32 zariadeniami v jednom systéme so škálovaním.

Inteligentné hyperkonvergované úložisko spoločnosti ExaGrid pre radu záložných produktov pozostáva z deviatich modelov zariadení. Každé zariadenie je dimenzované na úplné zálohovanie a dlhodobé uchovanie. Akékoľvek zariadenie ExaGrid je možné kombinovať a porovnávať v rovnakom systéme škálovania s akýmkoľvek iným zariadením veľkosti alebo veku, čo zákazníkom umožňuje kúpiť si to, čo potrebujú.

Networking

Podporuje ExaGrid 10GbE?

ExaGrid podporuje tri typy pripojenia: 10GbE: SFP + Optical, SFP + Twinnax a 10GBaseT. Systémy ExaGrid EX3000 a vyššie predovšetkým podporujú možnosť pridania dvojportovej karty 10GbE do systému. Okrem toho je možné 40GbE QSFP + zakúpiť ako voliteľnú položku.

Reporting

Je možné riešenie spravovať pomocou prehľadávačov ako Chrome, Internet Explorer a Firefox?

 Systém ExaGrid je možné spravovať pomocou popredných aplikácií, ako sú Chrome, Internet Explorer a Firefox.

Podporuje ExaGrid SNMP?

Systém ExaGrid je možné nakonfigurovať tak, aby odosielal alerty o udalostiach v systéme ExaGrid prostredníctvom SNMP V1. Pomocník online obsahuje podrobné pokyny, ako nastaviť alerty SNMP. Ak plánujete použiť aplikáciu na správu SNMP, ako je napríklad Hewlett-Packard’s OpenView, môžu si používatelia stiahnuť ExaGrid Management Information Base (MIB) priamo z jej používateľského rozhrania.

Podporuje ExaGrid Windows Active Directory?

ExaGrid podporuje Microsoft Windows Active Directory tým, že:

 • pripája zariadenie ExaGrid do jednej domény Active Directory;
 • poveruje domény Active Directory na riadenie prístupu;
 • prihlasuje / autentifikuje pomocou prihlasovacích údajov AD v užívateľskom rozhraní ExaGrid;
 • spravuje riadenie zdieľaného prístupu pre CIFS alebo Veeam Data Mover Access pomocou poverení AD.

Je možné nakonfigurovať alerty na odosielanie prostredníctvom protokolu SMTP?

Systém ExaGrid je možné nakonfigurovať tak, aby automaticky odosielal používateľom v organizácii e-mail, keď systém ExaGrid vygeneruje udalosť. Systém ExaGrid možno nakonfigurovať aj na odosielanie denných správ o stave. Správa o stave pozostáva zo súhrnu systému Landing Zone, deduplikácie retenčného priestoru a voliteľne podrobných informácií o úlohe zálohovania. Denná správa o stave môže byť zaslaná v konkrétnu hodinu dňa niekoľkým jednotlivcom v organizácii a môže byť zaslaná v HTML alebo textovom formáte.

Systém ExaGrid má navyše funkciu „Call home“. Monitor stavu umožňuje konfigurovať systém ExaGrid tak, aby odosielal informácie o systéme späť do podpory ExaGrid. Správy sú špecifické pre lokalitu ExaGrid. Zákazníci s viacerými stránkami ExaGrid môžu nastaviť sledovanie stavu pre každú zo svojich stránok ExaGrid. Podpora ExaGrid automaticky spustí nástroje porovnania správy. Potenciálne problémy je možné identifikovať ešte predtým, ako sa stanú problémom. Správy môžu byť zasielané do ExaGrid prostredníctvom FTP alebo e-mailu. Správy a informácie je možné exportovať aj vo formáte XML.

Zastaranie technológie

Koľko modelov produktov ExaGrid zastaralo za posledných 10 rokov?

Spoločnosť ExaGrid môže prestať predávať konkrétny model, ale ExaGrid nebude zastaralý. ExaGrid pokračuje v podpore modelu počas celej jeho životnosti so štandardnými nákladmi na údržbu a podporu.

Redundancia systému

Uveďte podrobnosti o redundancii systému.

Na ochranu pred dvoma súčasnými zlyhaniami disku sa používa RAID6 plus hot spare, aby sa zabezpečilo, že záložné údaje sú vždy k dispozícii na obnovenie. Táto metóda redundancie ochrany údajov poskytuje:

– Prevádzku systému, a to aj pri súčasnom zlyhaní diskovej jednotky.

– Schopnosť automaticky znovu zostaviť súbor RAID na vloženú náhradnú jednotku, ak dôjde k poruche jednotky.

– Jednotky vymeniteľné za chodu; ak jednotka zlyhá, systém stále beží; jednotku kedykoľvek vymeňte.

S cieľom zabezpečiť integritu údajov sú všetky kópie a verzie údajov v systéme ExaGrid neustále kontrolované pomocou technológie kontrolného súčtu MD5. Keď sú dáta prvýkrát chránené, vypočíta sa kontrolný súčet a uloží sa spolu s chránenými údajmi.

Offline replikácia druhého servera na zotavenie po katastrofe

Podporuje ExaGrid replikáciu na miesto zotavenia po katastrofe mimo pracoviska?

ExaGrid podporuje tri modely pre stránky obnovy po katastrofe:

Jednosmerná replikácia mimo pracoviska na zotavenie po katastrofe. V tomto prípade použitia môže byť celý systém mimo pracoviska nakonfigurovaný pre úložisko, čo umožňuje použitie systému polovičnej veľkosti mimo pracoviska. ExaGrid je v tomto prípade použitia asymetrický, zatiaľ čo všetky ostatné riešenia sú symetrické.

Cross-ochrana. V tomto prípade použitia sa údaje zálohujú v systémoch mimo pracoviska aj v nich a vzájomne sa replikujú, takže každá z nich sa stane pre druhú lokalitou obnovy po katastrofe.

Viaceré lokality dátových centier. ExaGrid môže podporovať až 16 lokalít v jednej hviezdicovej topológii s 15 lúčmi do hubu. Plné systémy alebo jednotlivé zdieľania je možné vzájomne replikovať, takže weby dátových centier môžu navzájom slúžiť ako lokality na zotavenie po katastrofe.

ExaGrid tiež podporuje replikáciu do systému ExaGrid mimo pracoviska v druhom dátovom centre na zotavenie po katastrofe alebo replikáciu na virtuálny stroj ExaGrid (VM) vo verejnom cloude, ako sú cloudové výpočtové platformy Amazon AWS alebo Microsoft Azure.

Zálohovanie údajov na zariadenie ExaGrid na primárnom serveri dramaticky znižuje množstvo diskového priestoru potrebného na uloženie týchto údajov kvôli jeho vysoko výkonnej schopnosti deduplikácie údajov. V prostredí ExaGrid s viacerými lokalitami zasiela lokálny systém ExaGrid iba deduplikované údaje – záložné dátové bajty, ktoré sa medzi jednotlivými zálohami menia – cez sieť (WAN) do zariadenia ExaGrid mimo pracoviska. Externé zariadenie ExaGrid je pripravené na obnovu dát a rýchle zotavenie v prípade katastrofy alebo iného primárneho výpadku lokality.

Prečítajte si naše ďalšie blogy o ExaGrid:

1. časť blogu ExGrid overview.

Ako ExaGrid chráni vaše dáta pri napadnutí ransomvérom…

 

ByIvan BREZIANSKY

Ako ExaGrid chráni vaše dáta pri napadnutí ransomvérom…

Útoky ransomvéru sú na vzostupe, pre podniky sú ničivé a potenciálne veľmi nákladné. Bez ohľadu na to, ako dôsledne organizácia dodržiava osvedčené postupy na ochranu cenných údajov, sa zdá, že útočníci zostávajú o krok vpredu. Škodlivo šifrujú primárne údaje, preberajú kontrolu nad aplikáciou zálohovania a vymažú zálohovacie údaje.

V súčasnosti, je pre organizácie prvoradým záujmom ochrana pred ransomvérom. ExaGrid ponúka jedinečný prístup na zabezpečenie toho, aby útočníci nemohli ohroziť záložné údaje. Pomocou softvéru je možné obnoviť postihnutú primárnu pamäť a organizácie sa tak vyhnú plateniu výhražného výkupného.

Výzvou je, ako chrániť zálohované údaje pred vymazaním a zároveň umožniť vyčistenie zálohy, keď sú zasiahnuté retenčné body. Ak uchováte všetky údaje, nemôžete odstrániť retenčné body a náklady na ukladanie dát sa nedajú udržať. Ak povolíte odstránenie retenčných bodov, aby ste uchovali úložisko, necháte systém otvorený hackerom a oni môžu vymazať všetky údaje.

Jedinečný prístup ExaGridu sa nazýva Retention Time-Lock. Zabraňuje hackerom vymazať zálohy a umožňuje vyčistiť retenčné body. Výsledkom je silná ochrana dát a obnova pri veľmi nízkych nákladoch na ukladanie.

ExaGrid je vrstvený, záložný, úložný priestor s front-end diskovou medzipamäťou a samostatnou retenčnou vrstvou obsahujúcou všetky retenčné údaje. Dáta sa zapisujú priamo do vstupnej zóny ExaGrid na diskovú vyrovnávaciu pamäť „Network face“. Potom sú zaradené do dlhodobého úložiska pre dlhodobé uchovávanie, ktoré nie je pripojené na sieť. Tam sa dáta ukladajú ako deduplikované dátové objekty, aby sa znížili náklady na ukladanie dlhodobých uchovávaných údajov. Keď sú dáta presunuté do úrovne uchovávania, sú deduplikované a uložené v rade objektov a metaúdajoch. Rovnako ako v iných systémoch na ukladanie objektov, sa ExaGrid objekty a metaúdaje nikdy nemenia, čo umožňuje iba vytváranie nových objektov, alebo vymazanie starých objektov po dosiahnutí retencie zachovania.

Prístup ExaGrid k ransomvéru umožňuje organizáciám nastaviť časovú uzávierku, ktorá riadi spracovanie akýchkoľvek žiadostí o vymazanie v retenčnej vrstve, pretože táto úroveň nie je zameraná na sieť a nie je prístupná hackerom. Prvky riešenia ExaGrid Retention Time-Lock sú kombináciou vrstvy nesúvisiacej so sieťou, oneskoreného vymazania na určitú dobu a objektov, ktoré sa nikdy nezmenia. Napríklad, ak je doba blokovania pre retenčnú vrstvu nastavená na 30 dní, potom keď sa do systému ExaGrid odošlú žiadosti o vymazanie zo záložnej aplikácie, ktorá bola narušená alebo z napadnutého protokolu CIFS alebo iných komunikačných protokolov, údaje v súbore retenčnej vrstvy sú blokované proti vymazaniu až 30 dní. Dáta v Landing Zone sa vymažú alebo zašifrujú, údaje retenčnej vrstvy sa však nevymažú na externú požiadavku počas nakonfigurovaného časového obdobia. Keď sa zistí útok ransomvéru, jednoducho prepnite systém ExaGrid do nového režimu obnovenia a potom obnovte všetky záložné údaje do primárneho úložiska.

Toto riešenie poskytuje retenčný zámok, ale iba na nastaviteľné časové obdobie, pretože odkladá vymazanie. ExaGrid sa rozhodol nevykonávať blokovanie retenčného času navždy, pretože náklady na úložisko by boli nezvládnuteľné. Pri prístupe ExaGrid, všetko, čo je potrebné urobiť, je pridanie o 10 % viac úložiska na skladovanie, aby sa zachovalo odloženie vymazania. ExaGrid umožňuje odloženie vymazania z 1 dňa na 30 dní.

Proces obnovy – 5 jednoduchých krokov: 

 • Spustite režim obnovenia,
  • hodiny retenčného času sa zastavia so všetkými príkazmi na odstránenie na neurčito, kým sa nedokončí operácia obnovy dát.
 • Obráťte sa na L2 technika zákazníckej podpory ExaGrid,
  • správca zálohy môže vykonať obnovu pomocou GUI ExaGrid, ale keďže nejde o bežnú operáciu, odporúčame obrátiť sa na zákaznícku podporu ExaGrid.
 • Určite čas udalosti, aby ste mohli plánovať obnovenie.
 • Určite, ktorá záloha na ExaGrid dokončila deduplikáciu pred udalosťou.
 • Obnovenie zo zálohy vykonajte pomocou zálohovacej aplikácie.

Výhody ExaGrid sú: 

 • Spravujete jeden systém namiesto viacerých systémov na zálohovanie a obnovu z ransomvéru.
 • Unikátna druhá úroveň retencie, ktorá je viditeľná iba pre softvér ExaGrid, nie pre sieť.
 • Údaje sa neodstránia, pretože žiadosti o odstránenie sa oneskoria, a preto sú pripravené na obnovenie po útoku ransomvérom.
 • Stále prebieha týždenné, mesačné, ročné a iné čistenie, aby sa náklady na skladovanie udržali v súlade s periódami uchovávania.
 • Vyžaduje sa iba ďalších 10 % úložiska skladovania.
 • Skladovanie netrvá dlho a zostáva v rámci nastavenej doby zálohovania, aby sa znížili náklady na ukladanie.
 • Všetky retenčné údaje sú zachované a neodstránia sa.

Možné scenáre 

 • Dáta sa odstránia v ExaGrid Disk-cache Landing Zone prostredníctvom zálohovacej aplikácie, alebo napadnutím komunikačného protokolu. Pretože údaje retenčnej úrovne majú oneskorený časový blok odstránenia, objekty sú stále neporušené a je možné ich obnoviť. Keď sa zistí udalosť ransomvéru, jednoducho vložte ExaGrid do nového režimu obnovenia a obnovte ho. Máte toľko času na odhalenie útoku ransomvéru, aký bol nastavený časový zámok na ExaGrid. Ak ste mali nastavený časový blok na 14 dní, máte 14 dní na detekciu útoku ransomvéru a uvedenie systému ExaGrid do nového režimu obnovy na obnovenie údajov.

 • Dáta sú šifrované v ExaGrid Disk-cache Landing Zonealebo sú šifrované v primárnom úložisku a zálohované na ExaGrid tak, že ExaGrid šifruje dáta Landing Zone a deduplikuje ich do retenčnej vrstvy. Dáta vo vstupnej zóne sú šifrované. Všetky predtým deduplikované dátové objekty sa však nikdy nemenia (nemeniteľné), takže na ne nikdy nebudú mať vplyv novo doručené šifrované údaje. ExaGrid má všetky predchádzajúce zálohy pred útokom ransomvéru, ktoré je možné okamžite obnoviť. Okrem možnosti obnovy z najnovšej deduplikovanej zálohy, si systém stále zachováva všetky zálohovacie údaje podľa požiadaviek na uchovávanie.

Vlastnosti: 

 • Akékoľvek príkazy na odstránenie sa oneskoria o počet dní v nastaveniach ochrany.
 • Šifrované údaje zapísané do ExaGrid, neodstraňujú, ani nemenia predchádzajúce zálohy v úložisku.
 • Šifrované údaje Landing Zone, neodstránia ani nezmenia predchádzajúce zálohy v úložisku.
 • Nastavte oneskorené vymazanie v 1-denných krokoch od 0 do 30 dní.
 • Ochrana pred stratou zachovaných údajov, vrátane mesačných a ročných období.
 • Dvojfaktorové overenie (2FA) chráni zmeny nastavenia funkcie Time-Lock.
 • Nastavenie funkcie Time-Lock môže zmeniť iba administrátor.
 • 2FA s administrátorovým Login/Password a systémom vygenerovaný QR kód pre overenie druhého faktora.
 • Samostatné heslo pre primárne a iné stránky ExaGrid.
 • Heslo správcu pre zmenu alebo vypnutie funkcie RetentionTime-Lock.

Ak máte záujem o zariadenie ExaGrid, ponúkame Vám možnosť zapožičania a otestovania zariadenia pred kúpou. Kontaktujte nás.

Čítajte naše ďalšie blogy o produkte ExaGrid: ExaGrid overview  a ExaGrid overview 2. časť. 

https://www.youtube.com/watch?v=AYBJkD2MXWI&feature=youtu.be