90 dňové licencie SAFETICA Auditor a SAFETICA DLP

ByIvan BREZIANSKY

90 dňové licencie SAFETICA Auditor a SAFETICA DLP

this is index.php

Po prepuknutí COVID-19 mnohé firmy a organizácie významne zmenili spôsob fungovania a vo veľkej miere prešli na vzdialenú prácu z domu.

Zamestnanci sa tak do siete pripájajú z vlastného zariadenia alebo z počítača, ktorý im zamestnávatelia poskytli.

Keďže sme bezpečnostná firma, veľmi dobre si uvedomujeme že významne narástli aj riziká straty, zneužitia alebo odcudzenia citlivých informácií

a osobných údajov, ku ktorým majú zamestnanci pracujúci z domu prístup.

V spolupráci so spoločnosťou SAFETICA sme sa preto rozhodli poskytnúť Vašim zákazníkom 90-dňovú trial „home office“ licenciu SAFETICA Auditor

alebo SAFETICA DLP určenú na pokrytie pracovných staníc zamestnancov pracujúcich kvôli situácii s COVID-19 z domu.

 

Táto licencia Vám umožní bezplatne rozšíriť nasadenie SAFETICA produktov na 90-dňové obdobie práve pre tie pracovné stanice,

ktoré používajú zamestnanci Vašich zákazníkov na prácu z domu, avšak ešte na nich nebol implementovaný daný SAFETICA produkt.

Táto ponuka je určená výhradne týmto zákazníkom a zároveň je platná na produkt, ktorý už majú aktuálne implementovaný vo svojej organizácii.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.