SonarQube End-to-end bezpečnosť vo webovej aplikácii

ByIvan BREZIANSKY

SonarQube End-to-end bezpečnosť vo webovej aplikácii

Dozviete sa, ako možno implementovať požiadavky na autentifikáciu, autorizáciu a zabezpečenie pomocou ASP.NET Core.

Vysvetlia sa niektoré z rôznych prístupov pri ich implementácii v aplikáciách používajúcich Angular/Blazor ako používateľské rozhranie, serverom vykresľované aplikácie ako ASP.NET Core Razor/MVC, ako aj rôzne toky OpenID Connect/OAuth, ktoré by sa mali použiť alebo môžu byť. používané pre tieto typy riešení. Nakoniec, preskúmanie čistého kódu s riešením SAST, ako je Sonar, v rámci DevOps dokončí príbeh zabezpečenia.

Registrovať sa Jun 6, 2024 05:00 PM

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.