Webinár: Agilné systémové inžinierstvo – Správa modelov

ByIvan BREZIANSKY

Webinár: Agilné systémové inžinierstvo – Správa modelov

Trendy ako agilný vývoj alebo masové prispôsobenie („Lot-Size 1“) vyžadujú maximálnu flexibilitu pri výrobe. Na zvládnutie výslednej zložitosti v súčasnosti stále viac spoločností používa modelovanie systémov. Tu je možné produkty spravovať na všeobecnejšej úrovni pomocou modelov. V súčasnosti sa tieto modely stále zvažujú nezávisle od zvyšku procesu vývoja. Výsledkom je, že každá zmena v modeli vyžaduje niekoľko manuálnych krokov, aby sa táto zmena dôsledne vykonala na všetkých závislých vývojových artefaktoch. V agilnom vývojovom prostredí to už nie je možné.

Na zvládnutie tejto agility musia byť súčasné postupy modelovania obohatené o procesný pohľad. Preto je možné modely integrovať do existujúcich procesov DevOps. V tomto webinári vám ukážeme, ako môže takéto riešenie DevOps pre modelky vyzerať. Predstavíme proces kontinuálnej integrácie, ktorý využíva modelovacie nástroje spolu s Git na vytváranie verzií a nasadzovanie modelov systémového inžinierstva.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.