Idera- How to Detect, Analyze, and Minimize SQL Server Blocking and Locking.

ByIvan BREZIANSKY

Idera- How to Detect, Analyze, and Minimize SQL Server Blocking and Locking.

Idera prichádza s novým bezplatným webinárom: Ako definovať, analyzovať a minimalizovať MS SQL Server Blocking a Locking. Naučte sa všetko zlé aj dobré o MS SQL Server blocking.

Hlavnými témami webináru budú:

  • Rozpoznať rozdiel medzi locking, blocking a deadlocking.
  • Naučte sa, ako minimalizovať blocking počas OLTP operácií, operations, batch processing, bulk inserts, and large scale deletes
  • Dozviete sa, ako použiť vhodné stupne izolácie pre zníženie/zvýšenie blocking,  partitioning a blocking.

V rámci webináru prebehne diskusia o Snapshot a Read Committed Snapshot. Záver bude venovaný monitorovaniu In-Memory Tables a spôsobom riešenia blocking procesov.

Zaregistrujte sa na How to Detect, Analyze, and Minimize SQL Server Blocking and Locking.

Webinár sa koná v stredu 22. júla o 18.00, hosťom je Hilary Cotter, IT veterán, pôsobí 20 rokov v IT.

IDERA nástroje zakúpite v A-BASE, s.r.o.

Stiahnite si IDERA nástroje zdarma.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.