Prípadová štúdia: Európska vykurovacia spoločnosť monitoruje 200 lokalít jediným zariadením

ByIvan BREZIANSKY

Prípadová štúdia: Európska vykurovacia spoločnosť monitoruje 200 lokalít jediným zariadením

this is index.php

Táto európska energetická spoločnosť musí zabezpečiť tok tepla k svojim 300 000 zákazníkom, takže je dôležité minimalizovať bezpečnostné riziká, ktoré by mohli spôsobiť prevádzkové prestoje. Zistite niečo o tom, ako odomkla viditeľnosť vo svojich sieťach OT a získala nepretržité monitorovanie, posudzovanie zraniteľností a zisťovanie anomálií a hrozieb, a zároveň predbehnúť čakajúce bezpečnostné predpisy pre základné služby.

Prečítajte si prípadovú štúdiu: Európska spoločnosť pre zásobovanie teplom monitoruje viac ako 200 lokalít jediným zariadením

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.