Všetko, čo musíte vedieť

ByIvan BREZIANSKY

Všetko, čo musíte vedieť

this is index.php

Štandard overovania bezpečnosti aplikácií OWASP pre SonarQube™ je tu!

Teraz, OWASP Application Security Verification Standard (ASVS), je to prvýkrát, čo zahŕňa možnosť generovať správu o zabezpečení na overenie súladu. ASVS má dva hlavné ciele: – Pomáhať organizáciám vyvíjať a udržiavať bezpečné aplikácie. – Umožniť poskytovateľom bezpečnostných služieb, predajcom bezpečnostných nástrojov a spotrebiteľom zosúladiť svoje požiadavky a ponuky.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.