Whitepaper: Cloud Repatriation – presun databázy z cloudu

ByMichaela Makušová

Whitepaper: Cloud Repatriation – presun databázy z cloudu

Väčšina organizácií hľadá cesty ako znižovať náklady a zachovať pritom určitý štandard služieb.

Migrácia celého výpočtového prostredia, alebo jeho časti, na poskytovateľov verejných cloudových služieb, je atraktívnou cestou, ktorá ponúka zúčastneným organizáciám viaceré potenciálne výhody. Trhu s verejným cloudom sa darí a stále priťahuje nových zákazníkov.

Bohužiaľ, nie všetky cloudové migrácie sú úspešne uskutočnené. Migrácia a nepredvídané problémy môžu viesť k presunu databáz späť do miestneho dátového centra.

Práve o týchto úskaliach je najnovší Whitepaper.

Download PDF

About the author

Michaela Makušová author

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.