Whitepaper: Digitalizácia

ByIvan BREZIANSKY

Whitepaper: Digitalizácia

Digitalizácia je pre firmy stále veľká výzva. Nahradiť manuálne procesy digitálnymi, si často vyžaduje zmenu systému, ktorý funguje už desaťročia. Stretávame sa s mnohými výhodami aj nevýhodami digitalizácie. Všetky obavy sú oprávnené.

Teraz je však prechod na digitálny systém najlepším dlhodobým spôsobom, ako udržať krok s požiadavkami trhu. Tom Totenberg napísal dokument, v ktorom vás jasne prevedie procesom digitalizácie. V dokumente opisuje okrem iného aj:

  • Štyri najdôležitejšie výzvy pri prechode z papierových na elektronické dokumenty.
  • Tri najväčšie výzvy prechodu na digitálnu platformu.
  • Ako vyriešiť spomenuté výzvy.
  • Ako si zvoliť správne digitálne riešenie pre vás.

Stiahnite si PDF.  (bez vyplnenia formulára ?)

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.