76 % plán na zvýšenie využívania open source v roku 2022

ByIvan BREZIANSKY

76 % plán na zvýšenie využívania open source v roku 2022

Správa o stave open source za rok 2022: kľúčové zistenia a analýza, živý webinár | 24. február.

Správa 2022 State of Open Source Report, ako spolupráca medzi OpenLogic by Perforce a Open Source Initiative (OSI) podrobne popisuje, ako organizácie využívajú softvér s otvoreným zdrojovým kódom a ako k nemu prispievajú – to všetko na základe výsledkov prieskumu od 2 660 používateľov s otvoreným zdrojom z celého sveta. sveta. V našom novom webinári Javier Perez, hlavný evanjelista OSS v Perforce, a Stefano Maffulli, výkonný riaditeľ OSI, diskutujú o kľúčových zisteniach tejto novej správy, vrátane postrehov a analýz:

• Najpopulárnejšie OSS používané dnes

• Ako sa líši spotreba OSS podľa odvetvia

• Kľúčové obavy medzi spotrebiteľmi OSS • Nové technológie open source a ich vplyv

• Stratégia OSS, zrelosť a spôsob, akým sa spoločnosti vracajú

• A viac!

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.