Aktualizácia JetBrains 2020.2

ByIvan BREZIANSKY

Aktualizácia JetBrains 2020.2

Už druhý krát, v tomto roku, sa tešíme z aktualizácií produktov, na ktorých si spoločnosť JetBrains dáva záležať. Zistite spolu s nami, aké významné zmeny táto aktualizácia 2020.2 prináša:

IntelliJ IDEA 2020.2

Aktualizácia vám umožní prezerať a zlúčiť GitHub pull requests priamo z IDE, rýchlo vás naviguje medzi varovaniami a chybami v súbore pomocou Inspectors widget, umožňuje zobraziť úplný zoznam v aktuálnom súbore pomocou Problems tool window a posiela upozornenie, v prípade, že by vaše zmeny mohli poškodiť ostatné súbory. Taktiež môžete používať Jakarta EE a získať lepší support pre Quarkus, Micronaut a OpenAPI.

Stiahnite si aktualizáciu, prípadne čítajte viac o detailoch.

GoLand 2020.2

Táto aktualizácia predstavuje nové funkcie pre GO moduly, nové spôsoby kontroly a riešenia problémov vo vašom kóde. Okrem toho, prináša nové code editing funkcie, ako napríklad long-awaited Add Caret Per Selected Line. Taktiež poskytuje možnosť zdieľania kódu z editora do Go Plauground.

Stiahnite si aktualizáciu, prípadne čítajte viac o detailoch.

PyCharm 2020.2

Prináša mnohé vylepšenia na zvýšenie produktivity a kvality kódu. Teraz môžete dokončiť celý workflow bez opustenia IDE, použitím PyCharm’s  nového dizajnu UI. Pomôže vám upozornením na problémy v kóde.

Stiahnite si aktualizáciu, alebo čítajte viac detailov.

DataGrip 2020.2

Táto aktualizácia prináša samostatný editor pre cell values, DML zobrazenie v data editore, Google Big Query dialect a ďalšie…

Stiahnite si aktualizáciu, alebo čítajte viac.

PhpStorm 2020.2

Najhlavnejšia aktualizácia  pre IDE. Prináša podporu pre PHP 8 Union Types a a new control flow engine pre PHP, úplnú podporu GitHub pull requests workflow v IDE, úplne nový Inspection Widget a OpenAPI podporu.

Stiahnite si aktualizáciu, alebo čítajte viac.

WebStorm 2020.2

Prináša očakávanú možnosť, zvoliť si Prettier ako defaultný formátovač. Podporu pre Vue, nové intentions pre JavaScript a plnú podporu pre GitHub pull requests.

Stiahnite si aktualizáciu, prípadne čítajte viac o detailoch.

Rider 2020.2

Konečne poskytuje niekoľko požadovaných funkcií ako Localization Manager, ktorý vám pomôže pracovať so zdrojmi v aplikácií alebo na webe a podporu pre Shader v Unity integrácií. Taktiež prináša prepracovaný Unit Test Runner a debugger API.

Stiahnite si aktualizáciu, alebo čítajte viac o detailoch.

AppCode 2020.2

Prináša počiatočnú podporu Swift Package Managera, zrýchlenie pre code completion navigáciu, highlighting a Change Signature refactoring pre Swift, nový Problems widget a plnú podporu pre GitHub pull requests.

Stiahnite si aktualizáciu, alebo čítajte viac.

RubyMine 2020.2

Aktualizácia predstavuje nové spôsoby zobrazenia problému kódu, podporu pre Liquid template language, plnú podporu GitHub pull requests a mnoho iných funkcií pre Ruby, Rails, JS a databázových tools.

Stiahnite si aktualizáciu, alebo čítajte viac.

CLion 2020.2

Vďaka zavedeniu novej funkcie Makefiles project support, prináša širokú škálu projektov C a C++, lepšiu spoluprácu s C++20 standard, prepracované kontroly kódu a nové možnosti testovania.

Stiahnite si aktualizáciu, prípadne čítajte viac.

ReSharper 2020.2

Prináša nové kontroly a quick-fixes for  C#8, dlho očakávaný Code Cleanup on Save a vylepšený Test Runner. ReSharper C++ vás posunie na nový level Unreal Engine developments a prináša vylepšenia pre C++/CLI, navigáciu a code analysis.

Stiahnite si aktualizáciu, prípadne čítajte viac.

YouTrack 2020.3

Prináša úžasné vylepšenia pre vývojárske tímy používajúce VCS integráciu, nový widget na sledovanie času a dashboardy.

Stiahnite si aktualizáciu, alebo čítajte viac.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.