Whitepaper: Benefity Big Data

ByIvan BREZIANSKY

Whitepaper: Benefity Big Data

Idera logo

Ak sa pohybujete vo svete IT, pojem big data je vám zrejme známy. Počas posledného technologického pokroku, úroveň veľkých dát neustále narastá. Schopnosť ukladať obrovské množstvá dát a pritom nezanechať veľkú fyzickú stopu sa považuje za prioritu. Vznikajú tak nové metódy získavania ďalších informácií.

Odhaduje sa, že do roku 2025 budú svetové dátové sklady, obsahovať neuveriteľných 175 ZB dát. Pre lepšiu predstavu si uveďme príklad: Zettabajt (ZB) je trilión GB, pričom 1 GB obsiahne viac ako 650 000 strán textu, alebo viac ako 15 000 obrázkov. Neuveriteľné množstvá dát, však?

Nárast Internet of Things (IoT) a spotrebného internetu, výrazne prispeli k zvýšenej miere vytvárania nových informácií. Keďže záujem o využívanie smart technológií sa zvyšuje, neočakáva sa žiadne spomalenie tohto trendu. Vznikajú tak obrovské úložiská informácií, známe ako “Big Data”, ktoré predstavujú štruktúrované a neštruktúrované údaje a tie tradičné databázy nedokážu efektívne spracovať.

V tomto dokumente sa dozviete:

  • akú majú Big data charakteristiku a aké typy poznáme,
  • ako sa vo veľkých spoločnostiach zhromažďujú a využívajú,
  • aké problémy môžu nastať pri ich analýze…

Stiahnuť Whitepaper

Zdroj: Idera

Idera riešenia nájdete v našej ponuke softvérových produktov.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.