Monitorujte cloudové databázy pomocou nástroja SQL Diagnostic Manager

ByIvan BREZIANSKY

Monitorujte cloudové databázy pomocou nástroja SQL Diagnostic Manager

SQL Diagnostic Manager je riešenie monitorovania výkonu pre SQL Server bežiaci v rôznych prostrediach vrátane Azure SQL Database a Amazon RDS pre SQL Server. SQL Diagnostic Manager dokáže monitorovať všetky tri databázové platformy pomocou rovnakého grafického používateľského rozhrania. Prečítajte si stručný popis riešenia „Monitorovanie cloudových databáz pomocou SQL Diagnostic Manager“, kde sa dozviete viac o tom, ako SQL Diagnostic Manager monitoruje spravované cloudové databázy a podrobnosti o jeho grafickom používateľskom rozhraní.
Stiahni teraz

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.