.NET mesačník | Októbra 2021

ByIvan BREZIANSKY

.NET mesačník | Októbra 2021

Vedel si, že prvá osoba, ktorá napísala program, bola Ada Lovelace, v roku 1843? Ada bola anglická matematička a spisovateľka, ktorá pracovala na stroji Charlesa Babbageho „Analytical Engine“. Uvedomila si, že počítače majú aplikácie mimo matematických výpočtov, a preto sa stala prvou osobou, ktorá vytvorila algoritmus na použitie týchto nematematických aplikácií. Ako by sa Ada čudovala, keby mohla zažiť dnešné počítačové programy?

.NET novinky:

Podpora HTTP/3 v .NET 6

-Oznamovanie kandidáta na vydanie .NET 6

Aktualizácia rozhrania .NET Multi-platform App UI (.NET MAUI)

-Vylepšenia IO súborov v .NET 6

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.