Odomknite hodnotu cloudu a zrýchlite modernizáciu aplikácií

ByIvan BREZIANSKY

Odomknite hodnotu cloudu a zrýchlite modernizáciu aplikácií

Zamerajte sa na to, čo chcete vedieť- Webinár Modernizácia aplikácií Deep Dive s VMware Cloud na AWS a VMware Tanzu, NOV. 10., 10:00 GMT, Trvanie: 45 minút

Zrýchlite svoju cestu modernizácie aplikácie pomocou VMware Tanzu a VMware Cloud na AWS. Zistite, ako môže táto platforma pomôcť objaviť, analyzovať a mapovať závislosti, konvertovať na kontajnery a v konečnom dôsledku nasadiť modernizované aplikácie na infraštruktúre založenej na rozhraní API


5 kľúčových prvkov efektívnej multicloudovej platformy pre dáta a analýzy, NOV. 17., 10:00 GMT, Trvanie: 45 minút

Začnite budovať škálovateľnú, multi-cloudovú platformu pre dáta a analýzy s referenčnou architektúrou VMware a Intel. Naučte sa päť kľúčových prvkov na vybudovanie úspešnej multicloudovej platformy a zistite, ako to poháňa federatívny model učenia pre prípad použitia AI s lokálnou privátnou cloudovou platformou, ktorá sa dá jednoducho škálovať na VMware Cloud na AWS.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.