Prelomové výsledky Poskytujte moderné aplikácie v akomkoľvek cloude

ByIvan BREZIANSKY

Prelomové výsledky Poskytujte moderné aplikácie v akomkoľvek cloude

Ak chcete zmodernizovať svoj podnik, musíte dodávať aplikácie rýchlosťou, ktorú podnikanie vyžaduje. Pridajte sa k nám na tejto sérii technických webcastov, ktoré vám pomôžu urýchliť vašu cestu k modernizácii aplikácií s natívnymi cloudovými možnosťami a modernými architektúrami. Položte svoje najnáročnejšie otázky nášmu tímu odborníkov, a získajte lepšie pochopenie toho, ako spúšťať aplikácie v dátovom centre, alebo v akomkoľvek cloude.

Budúcnosť poskytovania VM – Povolenie životného cyklu VM prostredníctvom Kubernetes
1. decembra, 10:00 GMT, Trvanie: 45 minút
Dôkladne preskúmajte budúcnosť poskytovania virtuálnych počítačov. Pozrite sa, ako vám VMware vSphere s VMware Tanzu umožňuje zahrnúť pracovné zaťaženia založené na VM do vašich moderných aplikácií a používať rozhrania Kubernetes API na nasadenie, konfiguráciu a správu vašich pracovných zaťažení.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.