Prvých päť položiek na audit SQL

ByIvan BREZIANSKY

Prvých päť položiek na audit SQL

SQL Server poskytuje robustné možnosti na samotné monitorovanie a je ľahké nechať sa zahltiť možnosťami prezentovanými prostredníctvom zobrazenia katalógu alebo dynamickej správy, rozšírených udalostí, sledovania na strane servera (pre staršie verzie servera SQL Server) alebo počítadiel výkonu.

To platí aj z hľadiska bezpečnosti. Prečítajte si tento dokument od K. Briana Kelleyho, aby ste sa dozvedeli viac o piatich najdôležitejších položkách, ktoré by ste mali kontrolovať na všetkých vašich serveroch SQL, a o tom, ako ich vykonať. Monitorovanie týchto položiek vám pomôže overiť bezpečnosť databázy a prístup do vášho prostredia.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.