Pochopte bezpečnostné postupy

ByIvan BREZIANSKY

Pochopte bezpečnostné postupy

this is index.php

Bezpečnosť je kľúčovou oblasťou a v prípade kritických aplikácií sa o nej nedá vyjednávať. Spoločnosti strácajú zákazníkov a rešpekt v odvetví, keď sú napadnuté. S každým vydaním SQL Servera je množstvo doplnkov, ktoré sa pridávajú ako súčasť platformy. Je dôležité, aby sme ich používali v našom návrhu nasadenia aplikácií, aby sme sa vyhli medzerám.

Prečítajte si tento dokument od Pinal Dave, aby ste sa dozvedeli viac o všeobecných osvedčených postupoch, ktoré boli vyvinuté s verziami SQL Server. V dokumente sa tiež skúmajú konkrétne privilégiá správcu systému a ako je možné zabezpečiť servery pomocou niektorých povolení pridaných do servera SQL Server.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.