Výhody SQL Diagnostic Manager pre DBA

ByIvan BREZIANSKY

Výhody SQL Diagnostic Manager pre DBA

Monitorovanie databázových systémov z hľadiska výkonu, poškodenia a problémov s údajmi môže byť pre správcov databáz náročnou úlohou. Na prijímanie informovaných rozhodnutí potrebujete dobré údaje. SQL Diagnostic Manager zachytáva zhromažďovanie, agregáciu, prezentáciu, prepojenie a históriu údajov. V opačnom prípade by ste väčšinu času trávili manuálne.

Ďalšie informácie nájdete v stručnom prehľade o riešení Udržujte svoje servery SQL v plynulom chode pomocou nástroja SQL Diagnostic Manager od Grega Robidouxa z MSSQLTips.
Stiahnite si PDF

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.