Webinar Recording: IntelliJ IDEA + Space = Prostredie pre spoluprácu a vývoj

ByIvan BREZIANSKY

Webinar Recording: IntelliJ IDEA + Space = Prostredie pre spoluprácu a vývoj

Záznam nášho najnovšieho webinára „IntelliJ IDEA + Space = Complete Environment for Collaborative Software Development“ webinár je teraz k dispozícii na kanáli IntelliJ IDEA YouTube. V tomto webinári Maarten Balliauw, vývojový advokát pre SPACE tím, a Trisha Gee, vývojový advokát pre IntelliJ IDEA, vysvetlili proces tímovej spolupráce pomocou platformy Space s IntelliJ IDEA. Ukázali, ako je možné obe prostredia bezproblémovo používať spoločne na zlepšenie spolupráce a komunikácie vo vašom tíme a organizácii.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.