Automatizácia DBA v SQL Server a Azure SQL Database

ByIvan BREZIANSKY

Automatizácia DBA v SQL Server a Azure SQL Database

this is index.php

Správcovia databáz musia monitorovať dostupnosť, stav a výkon svojich databáz. S monitorovaním sú však spojené náklady, ktoré môžu prevyšovať výhody, ktoré poskytuje.

Pozrite si naše najnovšie zdroje a zistite viac o tom, ako môže byť ľahké monitorovanie stavu pomocou nástroja na správu zásob nákladovo efektívnym doplnkom k úplnému monitorovaniu výkonu.

Zobraziť infografiku   Prečítajte si Whitepaper

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.