Čím prekvapí SPACE v roku 2021?

ByIvan BREZIANSKY

Čím prekvapí SPACE v roku 2021?

Space – dokonalý tímový nástroj, sme už podrobne predstavovali v predošlých blogoch, ktoré ste už možno čítali. ?

Teraz sa spolu pozrieme trochu do budúcnosti a predstavíme si, aké novinky nás čakajú v priebehu roku 2021. Vďaka štedrej spätnej väzbe, ktorú vývojári Space-u dostávajú, sa môžeme tešiť na mnohé vylepšenia, ktoré v predchádzajúcich EAP/ Beta verziách chýbali.

Prvé verejné vydanie, bolo zamerané hlavne na podporu pracovných tokov vývojárskych tímov. Space, obsahuje všetky nástroje potrebné na podporu životného cyklu vývoja softvéru. Ďalším cieľom je rozšírenie podpory pre pracovné postupy aj na ďalšie tímy vrátane marketingu, dizajnu, HR a právnych tímov. Po splnení tohto cieľa, bude Space uspokojovať potreby celej organizácie.

Na aké vylepšenia sa teda môžeme v roku 2021 tešiť?

On-premise verzia – v blízkej budúcnosti bude poskytnutá migračná cesta zo Space cloud-u do on-premise verzie. Už teraz môžete začať testovať cloud verziu a bez problémov tak neskôr prejsť na on-premise verziu.

Cloud – plánované pridanie podpory pre niekoľko hostiteľských oblastí, vrátane US a APAC.

Videohovory – dôležité je ostať v spojení aj v prostredí spolupráce. Aj Space plánuje podporu videohovorov, či už integrovaná alebo pomocou externých nástrojov.

Externí spolupracovníci – pribudne možnosť zahrnúť externých členov, ktorí môžu byť autorizovaní v Space s obmedzenými povoleniami.

Tmavý motív – použitím tmavej témy, znížite žiarivosť obrazovky. Momentálne je už k dispozícií v mobilných aplikáciách iOS a Android.

Space Drive – jediné miesto, kam môžete ukladať všetky typy súborov a kníh. V budúcnosti sa plánuje pridať možnosť ukladania obrázkov a gifov k dokumentom.

Spolupráca na dokumentoch – proces vytvárania a správy špecifikácií, funkčných požiadaviek, kampaní, plánov a právnych dohôd.

Dokumenty k projektom a ich vylepšenia – oznámenie o vytvorení alebo aktualizácií dokumentu, podrobnejšie povolenia pre dokumenty (povolenie iba na zobrazenie, možnosti zdieľania dokumentov pomocou odkazu), živý náhľad dokumentov, pridaná podpora pre rozvinutie vo WYSIWYG, vylepšenia textového editora, import dokumentov zo súboru Markdown.

Kalendáre – integrácia s externými kalendármi, je hlavnou prioritou pre tento rok. Je rozdelená do troch procesov:

  1. Integrácia s osobnými kalendármi (CALDAV), prepojením v systéme iOS/Android.
  2. Integrácia s poskytovateľmi video hovorov vrátane služieb Soogle Meet a Zoom.
  3. Integrácia s Google kalendármi/Outlook, prepojenie kalendárov súčasne.

Projektový kalendár – obsahuje stretnutia spojené s projektom, na ktorých sa zúčastňujú členovia projektového tímu. Umožňuje vytvoriť meeting jedným kliknutím. Budú pridané nové udalosti ako nové vydania, deadlines a pod.

Čety a oznámenia – pribudnú upozornenia na udalosti schôdzky, vrátane pozvánok, aktualizácií a zrušení. Zdokonalenie četov prostredníctvom push notifikácií, statusov dostupnosti, prioritných kanálov, upozornenia pri nedostupnosti príjemcu, ukážok obsahu nahratých súborov a mnohé ďalšie vylepšenia.

Oblasť vývoja softvéru sa rozšíri o tieto vylepšenia:

Git Hosting – podpora Git CDN. Vylepšené zrkadlenie úložísk GitHub. Regionálna replikácia s rýchlejším prístupom k úložiskám z rôznych geografických umiestnení.

Kontrola kódu – vylepšenie UI rozhrania na kontrolu kódu. Vylepšenia brány kvality – automatické zlúčenie, vlastníci kódu, integrované kontroly po schválení.

Automatizácia (CI/CD) – pokračuje proces zdokonaľovania procesov CI/CD v oblastiach: externých pracovníkov, kubernetes pracovníkov, non-container steps, artefakty súborov.

Deployments – zabezpečenie integrovaného a automatizovaného procesu spolupráce a komunikácie vo vašom deployment procese. Integrácia s četmi, s kalendármi….Plánovaná je podpora viacerých repozitárov. Tiež sa plánuje prepracovať podporu Docker-u, alebo podpory hlásenia výsledkov vykonania testov pre GO, Net, a ďalšie.

Packages – podpora balíkov Python a PHP, podpora vzdialených úložísk, podpora importu balíkov z externých repozitárov do Space…

Možnosti projektového manažmentu sa rozšíria o nasledovné funkcie:

Checklists – vďaka kombinácií checklistov a kalendára, jednoducho nastavíte termíny na plnenie položiek zo zoznamu. Plánovaná je aj integrácia checklistov s issues  a vytvorenie checklistov ako súčasť dokumentov.

Rozšíriteľnosť – momentálne sa pracuje na rozšírení Space-u o plnú podporu Marketplace a súkromné aplikácie. Čaká nás aj bohatšie, lepšie zdokumentované HTTP API. Webhooky sa budú dať prispôsobiť a budú podporovať väčšinu udalostí Space-u…

IDE a Toolbox Integrácia – Space plugin umožní vykonávať kontroly kódu so žiadosťami o zlúčenie a upravovať skripty automatizácie s podporou doplnkov Kotlin. Pridanie do JetBrains Toolbox-u.

Všetky JetBrains produkty nájdete v našej ponuke.

Zdroj: JetBrains blog

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.