Exkluzívna ukážka V12, nové vydania Veeam Cloud-native a ďalšie

ByIvan BREZIANSKY

Exkluzívna ukážka V12, nové vydania Veeam Cloud-native a ďalšie

this is index.php

Migrácia zmlúv typu per-soket na VUL Predaj licencií Veeam® Backup Essentials™ (VBE) a Veeam ONE™ na soket novým aj existujúcim zákazníkom sa ukončí 1. júla 2022. Neznamená to koniec životnosti licencií soketu , ale toto je skvelý čas na to, aby ste zvážili konverziu svojich socketových licencií na plne funkčnú Veeam Universal License (VUL). Ak sa chcete dozvedieť viac o VUL a jeho výhodách, ako migrovať alebo zobraziť často kladené otázky, navštívte našu oficiálnu webovú stránku s oznámením o ukončení predaja nových licencií na zásuvku alebo kontaktujte svojho zástupcu Veeam.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.